Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Valsts apmācības struktūras tiesnešiem


Valsts apmācības struktūras ir galvenās Eiropas tiesiskās apmācības nodrošinātājas tiesnešiem. Skolas, kas nodrošina sākotnējo apmācību un tālākapmācību, pastāv 17 dalībvalstīs. Citās valstīs apmācību organizē tieslietu ministrija, tiesu iestāžu padome vai tiesu dienesti.


Turpmāk par struktūrvienībām, kas atbild par tiesisko apmācību ES dalībvalstīs, ir sniegta informācija, kuru nodrošinājušas pašas struktūrvienības.

Vairāk informācijas par sākotnējās apmācības kursiem dalībvalstīs var uzzināt projekta “Menu for Justice” tīmekļa vietnē, uzklikšķinot Saite atveras jaunā logāšeit (informācijai par sākotnējo apmācību var piekļūt, atlasot “access to country data set”).


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Last update: 20/09/2018