Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

  • Avaleht
  • ...
  • ...
  • Kohtunike ja prokuröride koolitusi korraldavad riiklikud koolitusasutused

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtunike ja prokuröride koolitusi korraldavad riiklikud koolitusasutused


Kohtunikele ja prokuröridele pakuvad Euroopa õigusalast koolitust eelkõige riiklikud koolitusasutused. Põhi- ja jätkukoolitusega tegelevad õppeasutused on 17 liikmesriigis. Teistes liikmesriikides korraldavad koolitust justiitsministeerium, kohtute nõukogu või kohtuteenistused.


Allpool esitatakse andmed asutuste kohta, kes vastutavad kohtunike ja prokuröride koolituse korraldamise eest ELi liikmesriikides. Andmed on esitanud asutused ise.

Selleks et leida täpsemat teavet põhikoolituse kohta liikmesriikides, klõpsake Lingil klikates avaneb uus akensiin, et tutvuda projekti „Menu for Justice” veebisaidiga (teavet põhikoolituse kohta leiate, kui valite „Juurdepääs andmetele riigiti” / „access to country data set”).


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 20/09/2018