Navigointipolku

  • Etusivu
  • ...
  • ...
  • Tuomareiden ja syyttäjien koulutuksesta vastaavat kansalliset oppilaitokset

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tuomareiden ja syyttäjien koulutuksesta vastaavat kansalliset oppilaitokset


Päävastuu tuomarien ja syyttäjien koulutuksesta kuuluu kansallisille oppilaitoksille. Alan perus- ja jatkokoulutusta on tarjolla 17 jäsenvaltiossa. Muissa jäsenvaltioissa koulutusta järjestävät oikeusministeriö, tuomarineuvosto tai tuomioistuinlaitos.


Jäljempänä on tietoa EU:n jäsenvaltioissa tarjolla olevasta oikeusalan koulutuksesta, joka on oppilaitosten itsensä järjestämää:

Lisätietoja jäsenvaltioissa tarjolla olevasta peruskoulutuksesta on saatavilla ”Menu for Justice” -sivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaantäällä (tietoja peruskoulutuksesta saa valitsemalla ”maakohtaiset tiedot”).


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 01/02/2020