Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Valsts apmācības struktūras tiesnešiem


Valsts apmācības struktūras ir galvenās Eiropas tiesiskās apmācības nodrošinātājas tiesnešiem. Skolas, kas nodrošina sākotnējo apmācību un tālākapmācību, pastāv 17 dalībvalstīs. Citās valstīs apmācību organizē tieslietu ministrija, tiesu iestāžu padome vai tiesu dienesti.


Turpmāk par struktūrvienībām, kas atbild par tiesisko apmācību ES dalībvalstīs, ir sniegta informācija, kuru nodrošinājušas pašas struktūrvienības.

Vairāk informācijas par sākotnējās apmācības kursiem dalībvalstīs var uzzināt projekta “Menu for Justice” tīmekļa vietnē, uzklikšķinot Saite atveras jaunā logāšeit (informācijai par sākotnējo apmācību var piekļūt, atlasot “access to country data set”).


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 01/02/2020