Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nationell utbildning för domar- och åklagarkåren m.fl.


Europeisk rättsutbildning för domare och åklagare erbjuds framför allt på nationell nivå. Skolor som ger introduktionsutbildning och fortbildning finns i 17 medlemsstater. I andra medlemsländer anordnas utbildning av justitieministeriet, domstolarnas allmänna råd eller domstolsavdelningar.


Här finns information från de aktuella utbildningsanstalterna om vilka som ansvarar för rättslig utbildning i EU:s medlemsstater:

Önskas mer information om introduktionskurser i medlemsstaterna, använd då webbplatsen för projektet "Menu for Justice" genom att klicka Länken öppnas i ett nytt fönsterhär (information om introduktionsutbildning finns under "access to country data set").


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 01/02/2020