Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Postopek za plačilni nalog - Ciper

1 Obstoj postopka za izdajo plačilnega naloga

Za izdajo „plačilnega naloga“ ni posebnega nacionalnega postopka, razen postopka iz Uredbe (ES) št. 1896/2006, za uporabo katerega je bila sprejeta postopkovna uredba.

1.1 Področje uporabe postopka

1.1.1 Kateri zahtevki so upravičeni (npr. samo denarni zahtevki, samo pogodbeni zahtevki itd.)?

Ni relevantno.

1.1.2 Ali obstaja zgornja meja vrednosti zahtevka?

Ni relevantno.

1.1.3 Ali je uporaba tega postopka prostovoljna ali obvezna?

Ni relevantno.

1.1.4 Ali je postopek možen, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi?

Ni relevantno.

1.2 Pristojno sodišče

Ni relevantno.

1.3 Formalni pogoji

1.3.1 Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna (če je tako, kje je ta obrazec na voljo)?

Ni relevantno.

1.3.2 Ali me mora zastopati odvetnik?

Ni relevantno.

1.3.3 Kako podrobno moram utemeljiti zahtevek?

Ni relevantno.

1.3.4 Ali je treba predložiti pisna dokazila za zadevni zahtevek? Če je tako, kateri dokumenti so dopustni kot dokazi?

Ni relevantno.

1.4 Zavrnitev zahtevka

Ni relevantno.

1.5 Pritožba

Ni relevantno.

1.6 Izjava nasprotne stranke

Ni relevantno.

1.7 Učinek izjave nasprotne stranke

Ni relevantno.

1.8 Učinek manjkajoče izjave nasprotne stranke

1.8.1 Kaj je treba storiti za pridobitev izvršljive odločbe?

Ni relevantno.

1.8.2 Je ta odločba pravnomočna ali še obstaja možnost, da se toženec zoper njo pritoži?

Ni relevantno.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 15/06/2020