menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksamismääräysmenettelyt

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEurooppalainen maksamismääräys on vakiolomakkeilla tehtävä yksinkertaistettu menettely sellaisia rajatylittäviä rahamääräisiä vaatimuksia varten, joita vastaaja ei ole riitauttanut.


Eurooppalaista maksamismääräystä varten on laadittu vakiolomakkeita, jotka ovat saatavilla täällä kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Linkistä selviää myös, mikä tuomioistuin voi antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen ja minne hakemus on lähetettävä.

Menettely aloitetaan täyttämällä A-lomake, jossa annetaan tarkat tiedot asianosaisista ja vaatimuksen luonteesta ja määrästä. Tuomioistuin käsittelee hakemuksen, ja jos lomake on asianmukaisesti täytetty, tuomioistuimen pitäisi antaa eurooppalainen maksamismääräys 30 päivän kuluessa.

Tuomioistuimen on tämän jälkeen annettava eurooppalainen maksamismääräys vastaajalle tiedoksi. Vastaaja voi joko maksaa vaatimuksen määrän tai riitauttaa sen. Hänellä on 30 päivää aikaa antaa eurooppalaista maksamismääräystä koskeva vastine. Jos vastine annetaan, asia on siirrettävä tavanomaisten siviilioikeuden tuomioistuinten käsiteltäväksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Ellei vastaaja anna vastinetta, eurooppalaisesta maksamismääräyksestä tulee automaattisesti täytäntöönpanokelpoinen. Eurooppalaisesta maksamismääräyksestä on lähetettävä jäljennös ja tarvittaessa käännös sen jäsenvaltion täytäntöönpanoviranomaisille, jossa maksamismääräys on määrä panna täytäntöön. Täytäntöönpano tapahtuu sen jäsenvaltion kansallisten sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, jossa maksamismääräys pannaan täytäntöön. Lisätietoja täytäntöönpanosta asianomaisesta osiosta.

Lisätietoja eurooppalaisesta maksamismääräyksestä tai kansallisista menettelyistä saa napsauttamalla oikealla olevia lippuja.

Linkkejä

Eurooppalainen maksamismääräys – jäsenvaltioiden ilmoitukset ja hakutoiminto toimivaltaisten tuomioistuimien tai viranomaisten etsimiseen)

Käsikirja eurooppalaisesta maksamismääräyksestä annetun asetuksen soveltamista vartenPDF(5812 Kb)fi

 


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 06/06/2016