menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europski platni nalog

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski platni nalog pojednostavnjeni je postupak za prekogranična novčana potraživanja koja tuženik ne osporava, a temelji se na standardnim obrascima.


Za europski platni nalog sastavljeni su standardni obrasci koji su dostupni ovdje na svim jezicima. Ta poveznica sadržava i dodatne informacije o tome koji sudovi mogu izdati europski platni nalog te kamo je potrebno poslati obrasce za prijavu.

Postupak započinje ispunjavanjem obrasca A, unošenjem svih pojedinosti o stranama te prirodi i iznosu potraživanja. Sud će ispitati prijavu te, ako je obrazac pravilno popunjen, izdati europski platni nalog u roku od 30 dana.

Sud potom mora tuženiku uručiti europski platni nalog. Tuženik može platiti iznos potraživanja ili ga osporavati. Tuženik može u roku od 30 dana uložiti prigovor na europski platni nalog. U tom se slučaju predmet mora prebaciti građanskim sudovima koji ga rješavaju u skladu s nacionalnim pravom.

Ako tuženik ne uloži prigovor, europski platni nalog postaje automatski izvršiv. Primjerak europskog platnog naloga te, ako je potrebno, njegov prijevod moraju biti dostavljeni provedbenim tijelima države članice u kojoj taj nalog treba biti izvršen. Izvršenje se provodi u skladu s nacionalnim pravilima i postupcima države članice u kojoj se europski platni nalog izvršava. Za pojedinosti o izvršenju pogledajte odgovarajući odjeljak.

Druge poveznice

Praktični vodič za primjenu Uredbe o postupku za europski platni nalogPDF(5809 Kb)en

Europski platni nalog – obavijesti država članica i alat za pretraživanje koji omogućuje pronalazak nadležnih sudova / tijela

Za detaljnije informacije o pravu država članica odaberite neku od ponuđenih zastava s desne strane.

 


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 06/06/2016