Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Almindelige domstole - Nederlandene

Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: bulgarskspansktjekkiskestiskengelskfransklitauiskmaltesiskpolskportugisiskslovensk er allerede oversat.

 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Dette afsnit indeholder oplysninger om de almindelige domstole i Nederlandene.


Almindelige domstole

Nedenfor angives navnene på domstolene i Nederlandene:

  • distriktsdomstol (Rechtbank): første instans i alle civilretlige og strafferetlige sager
  • appeldomstol (Gerechtshof): appelinstans for alle civilretlige og strafferetlige sager
  • højesteret (Hoge Raad): højeste ret for alle civilretlige og strafferetlige sager.

Juridiske databaser

Oplysninger kan findes på webstedet om Link åbner i nyt vindueretsvæsenet i Nederlandene.

Er der gratis adgang til databasen?

Ja, der er gratis adgang.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueDet nederlandske retsvæsen og Nederlandenes højesteret


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 29/11/2012