Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Üldkohtud - Bulgaaria

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Selles osas antakse teavet Bulgaaria kohtusüsteemi kohta.


Õiguskorraldus — kohtusüsteem

Esimese astme kohtud tsiviil- ja kriminaalasjades

Piirkonnakohus (Piirkonnakohus)

Esimese astme peamine kohus on ringkonnakohus (paynen). Kohus on pädev menetlema kõiki kohtuasju peale nende, mis on seaduse alusel määratud teisele kohtule. Tegeleb tsiviil-, kriminaal- ja halduskriminaalasjade menetlemisega. Piirkonnakohtute otsuseid võib edasi kaevata asjaomasele piirkondlikule kohtule.

Ringkonnakohus koosneb kohtunikest ja selle eesistujaks on president.

Piirkonnakohus (GC)

Esimese astme kohus kuulab ära esimese astme kohtu:

tsiviilasjad — päritoluettevõtte või -vaidlustamise, lapsendamise lõpetamise, töövõimetuse või tühistamise toimingud; vara omandiõigus või omandiõigus, kui teie nõude väärtus on suurem kui 50 000 Bulgaaria leevi, tsiviil- või kaubandusvaidlus üle 25 000 Bulgaaria leevi (välja arvatud juhul, kui teie juhtum käsitleb ülalpidamismakseid, tööõiguse alusel esitatud nõue või keelatud kulude katmine) üle; vastuvõetamatu, kehtetu või vale äriühingu registreerimine, mille puhul on seaduses sätestatud, et ringkonnakohtutel on esialgne pädevus, või kui seadusega on muul viisil ette nähtud, et asja menetleb ringkonnakohus.

Kriminaalasjad — karistusseadustiku artiklid 95-110, 115, 116, 118, 119, 123, 124, artikli 131 lõige 2 (1) ja (2), artikkel 142, artikli 149 lõige 5, artikli 152 lõige 4, artikli 196 lõige 199, artikli 203a lõige 206 ja (4), artikli 212 lõige 5, artikli 213a lõige 3, artikli 4 lõige 214, artikli 2 lõige 219 ja (224), artikli 225 lõike 225 punkt b ja (242), artikli 243 lõige 246 ja (248), artikli 250 lõige 252 ja (260), artikli 277 lõige 278, artikli 283 lõige 287 ja (282)Lingil klikates avaneb uus aken, artikli 301e lõige 307, artikli 319 lõige 330 ja (319), artikli 2e lõige 3, artikli 333 lõige 334 ja, ja ning artikkel 340-342a, välja arvatud kriminaalseadustiku artikli 343a kohane kriminaalasjade erikohus.

Sofias on moodustatud ka piirkonnakohtu (GA) volitused. Sofia linnakohtul on esimese astme kohtu pädevuses lahendada asju, mis on seotud üldise iseloomuga kuritegudega, mille on toime pannud immuniteediga seotud isikud või ministrite nõukogu liikmed.

Maakohtud asuvad maakonnakeskustes. Igas ringkonnakohtus on üks või mitu ringkonnakohut.

Teine astme kohus tsiviil- ja kriminaalasjades

Piirkondlik kohus menetleb teise astme kohtus vaidlustatud akte ringkonnakohtute ja muude neile seadusega määratud kohtuasjade raames.

Edasikaebusi käsitlev kohus menetleb teise astme kohtus vaidlustatud akte krahvkonnakohtute ja muude neile seadusega määratud kohtuasjade puhul.

Kolmanda astme kohtud tsiviil- ja kriminaalasjades

Kõrgem kassatsioonikohus on viimane kohtuinstants kriminaal- ja tsiviilasjades. Selle jurisdiktsiooni alla kuulub kogu riik.

Õigusandmebaas

Igal Bulgaaria kohtul on veebisait, mis vastab kodanike, juriidiliste isikute ja haldusorganite vajadustele. Teave kohtu struktuuri ja tegevuse kohta, samuti teave käimasolevate või varasemate juhtumite kohta on kättesaadav kohtute veebilehtedel.

Asjaomaste andmebaaside nimed ja URL

Lingil klikates avaneb uus akenKõrgema justiitsnõukogu (Висшия съдебен съвет) veebisaidil esitatakse Bulgaaria kohtute üksikasjalik nimekiri koos nende aadresside ja veebisaitidega (ainult bulgaaria keeles).


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 25/10/2019