Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Yleiset tuomioistuimet - Bulgaria

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Tässä osiossa on tietoa Bulgarian oikeusjärjestelmästä.


Oikeuslaitos – tuomioistuinjärjestelmä

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet yksityis- ja rikosoikeudellisissa asioissa

District Court (käräjäoikeus)

Piirituomioistuin (rayonen cad) on ensimmäisen oikeusasteen yleinen tuomioistuin. Sen toimivaltaan kuuluvat kaikki asiat lukuun ottamatta niitä, jotka lain mukaan kuuluvat jonkin muun tuomioistuimen toimivaltaan. Käsitellään siviili-, rikos- ja hallinto-oikeudellisia asioita. Käräjäoikeuden päätöksiin voi hakea muutosta toimivaltaisessa alueellisessa tuomioistuimessa.

Käräjäoikeus koostuu tuomareista, ja sen puheenjohtajana toimii presidentti.

Alioikeus (GC)

Alemman oikeusasteen tuomioistuin käsittelee ensimmäisessä oikeusasteessa:

yksityisoikeudelliset asiat – perustamisen tai riitauttamisen perusteena olevat kanteet, jotka koskevat adoptiopäätöksen päättämistä, työkyvyttömyyttä tai avioliiton mitätöintiä; omaisuuteen tai muihin esineoikeuksiin liittyvät kanteet, jos kanteen arvo on yli 50 000 leviä; siviili- ja kauppaoikeudelliset kanteet, jos kanteen arvo on yli 25 000 leviä (lukuun ottamatta elatukseen, työlainsäädäntöön tai perusteettoman edun palauttamiseen liittyviä kanteita); luvatonta tai mitätöntä yrityksen rekisteröintiä tai rekisteröintiä, jonka edellytykset eivät täyty, koskevat kanteet, kun tästä on säädetty lailla; muiden lakien mukaan piirituomioistuimen toimivaltaan kuuluvat kanteet.

Rikosoikeudelliset asiat – 95–110, 115, 116, 118, 119, 123 ja 124 artiklan, 131 artiklan 2 kohdan (1) ja (2), 142 artiklan, 149 artiklan 5 kohdan, 152 artiklan 4 kohdan, 196 artiklan 199 kohdan, 203 a artiklan 206 kohdan ja (4), 212 artiklan 5 kohdan, 213 a artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 214 kohdan, 2 artiklan 219 kohdan ja (224), 225 artiklan 225 kohdan b alakohdan ja (242), 243 artiklan 246 kohdan ja (248), 250 artiklan 252 kohdan ja (260), 277 artiklan 278 kohdan ja (282) 283 artiklan 287 kohdan, 301 e artiklan 307 kohdan ja (319) 319 artiklan 330 kohdan, 2 e artiklan 3 kohdan ja 333 artiklan 334 kohdan, ja sekä, ja 342 a artiklan mukaiset rikokset, Linkki avautuu uuteen ikkunaan lukuun ottamatta erityisrikostuomioistuimen toimivaltaa rikoslain 340 artiklan nojalla.

Sofiassa on myös perustettu yleisen tuomioistuimen (GGC) toimivaltuudet. Sofian kaupungin tuomioistuimella on toimivalta käsitellä asioita, jotka koskevat luonteeltaan yleisiä rikoksia, joihin on syyllistynyt erioikeuksia nauttivien henkilöiden tai ministerineuvoston jäsenten tekemiä rikoksia.

Käräjäoikeudet sijaitsevat kreivikunnan keskustoissa. Käräjäoikeuden tuomiopiirissä on yksi tai useampi tuomiopiiri.

Toisen oikeusasteen tuomioistuin yksityis- ja rikosoikeudellisissa asioissa

Aluetuomioistuin käsittelee toisessa oikeusasteessa kanteen kohteena olevia asioita piirituomioistuinten tapauksissa sekä muita laissa niille määrättyjä asioita.

Muutoksenhakutuomioistuin käsittelee toisessa oikeusasteessa kanteen kohteena olevia kanteita, jotka koskevat county courtin tapauksia, sekä muita laissa niille määrättyjä asioita.

Kolmannen oikeusasteen tuomioistuimet yksityis- ja rikosoikeudellisissa asioissa

Korkein oikeus on rikos- ja siviilioikeudellisten asioiden korkein tuomioistuinaste. Sen toimivaltaan kuuluu koko Bulgarian alue.

Oikeudellinen tietokanta

Jokaisella bulgarialaisella tuomioistuimella on verkkosivusto, joka vastaa kansalaisten, oikeushenkilöiden ja hallintoelinten tarpeisiin. Tietoja tuomioistuimen rakenteesta ja toiminnasta sekä tietoja meneillään olevista tai aiemmista tapauksista on saatavilla tuomioistuinten verkkosivuilla.

Asiaankuuluvien tietokantojen nimi ja URL-osoite

Linkki avautuu uuteen ikkunaanYlimmän tuomarineuvoston verkkosivut (Висшия съдебен съвет) tarjoavat yksityiskohtaisen luettelon Bulgarian tuomioistuimista ja niiden osoitteista ja verkkosivuista (vain bulgariaksi).


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 25/10/2019