Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati ordinarji - Bulgarija

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: keskmine

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Din it-taqsima tipprovdi informazzjoni dwar is-sistema ġudizzjarja Bulgara.


Organizzazzjoni tal-ġustizzja — sistema ġudizzjarja

Il-qrati tal-prim’ istanza fi kwistjonijiet ċivili u kriminali

Qorti Distrettwali (il-Qorti Distrettwali)

Il-Qorti distrettwali (rayonen sad) hija l-qorti prinċipali tal-ewwel istanza. Hija għandha ġurisdizzjoni fuq il-każijiet kollha minbarra dawk assenjati mil-liġi lil qorti oħra. Jittratta l-każijiet kriminali ċivili, kriminali u amministrattivi. Id-deċiżjonijiet tal-qrati distrettwali huma miftuħa għall-appell quddiem il-qorti reġjonali rilevanti.

Il-Qorti Distrettwali hija magħmula minn imħallfin u preseduta minn President.

Qorti Distrettwali (GC)

Il-Qorti Distrettwali għandha, l-ewwel nett, tisma’:

materji ċivili — azzjonijiet għall-istabbiliment jew għall-kontestazzjoni ta’ oriġini, għat-terminazzjoni ta’ adozzjoni, għal finijiet ta’ inkapaċità jew għal annullament; is-sjieda ta’ drittijiet in rem fuq proprjetà jekk il-valur tat-talba tkun taqbeż il-BGN 50 000, tilwima ċivili jew kummerċjali fuq somma ta’ iktar minn BGN 25 000 (sakemm il-każ tiegħek ma jkunx dwar ħlasijiet ta’ manteniment, talba skont il-liġi tax-xogħol jew l-irkupru ta’ nfiq mhux awtorizzat), reġistrazzjoni ta’ kumpanija inammissibbli, nulla jew skorretta li l-liġi tistipula li l-qrati provinċjali jkollhom il-ġuriżdizzjoni inizjali, jew jekk il-liġi tipprovdi mod ieħor, il-każ tiegħek jiġi taħt il-qrati provinċjali.

Kawżi kriminali — reati taħt l-Artikoli 95–110, 115, 116, 118, 119, 123, 124, l-Artikolu 131(2) (1) u (2), l-Artikolu 142, l-Artikolu 149(5), l-Artikolu 152(4), l-Artikolu 196(199), l-Artikolu 203a(206) u (4), l-Artikolu 212(5), l-Artikolu 213a(3), l-Artikolu 4(214), l-Artikolu 2(219) u (224), l-Artikolu 225(225)(b) u (242), l-Artikolu 243(246) u (248), l-Artikolu 250(252) u (260), l-Artikolu 277(278) u (282), l-Artikolu 283(287), l-Artikolu 301e(307) u (319), l-Artikolu 319(330), Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida l-Artikolu 2e(3) u l-Artikolu 333(334) u l-Artikolu 340–342a tal-Kodiċi Kriminali, ħlief għall-ġurisdizzjoni tal-Qorti Kriminali Speċjalizzata skont l-Artikolu 343a tal-Kodiċi Kriminali.

F’Sofija, il-Qorti Distrettwali (GC) ġiet stabbilita wkoll bis-setgħat tal-AĠ. Il-Qorti tal-Belt ta’ Sofija fl-ewwel istanza għandha ġuriżdizzjoni biex tisma’ kawżi li jikkonċernaw reati ta’ natura ġenerali mwettqa minn persuni bl-immunitajiet jew mill-membri tal-Kunsill tal-Ministri.

Il-qrati tal-kontej jinsabu fiċ-ċentri tal-kontej. Hemm qorti distrettwali waħda jew aktar fid-distrett ġudizzjarju ta’ kull qorti distrettwali.

Il-Qorti tat-tieni istanza f’materji ċivili u kriminali

Il-Qorti reġjonali tisma’, fit-tieni istanza, l-atti kkontestati fil-kawżi tal-qrati distrettwali, kif ukoll kawżi oħra assenjati lilhom mil-liġi.

Il-Qorti tal-appell tisma’, fit-tieni istanza, l-atti kkontestati fil-kawżi tal-qrati tal-kontej, kif ukoll kawżi oħra assenjati lilhom mil-liġi.

Il-qrati tat-tielet istanza f’materji ċivili u kriminali

Il-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni hija l-qorti tal-aħħar istanza fil-kawżi kriminali u ċivili. Il-ġurisdizzjoni tagħha tkopri l-pajjiż kollu.

Database legali

Kull qorti fil-Bulgarija għandha sit web li jissodisfa l-ħtiġijiet taċ-ċittadini, tal-persuni ġuridiċi u tal-korpi amministrattivi. Tista’ ssib informazzjoni dwar l-istruttura u l-attivitajiet tal-qorti kif ukoll informazzjoni dwar kawżi pendenti jew preċedenti fuq is-siti web tal-qrati.

Isem u URL tal-bażijiet ta’ data rilevanti

Is-sit Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Kunsill Ġudizzjarju Suprem (Висшия съдебен съвет) jipprovdi lista dettaljata tal-qrati Bulgari bl-indirizzi u s-siti tagħhom (bil-Bulgaru biss).


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 25/10/2019