Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gewone rechtbanken - Bulgarije

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Bulgaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: SpaansTsjechischEstsGrieksEngelsFransKroatischLitouwsMalteesPoolsPortugeesSlowaaks

 

Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

In deze rubriek vindt u informatie over de rechterlijke macht in Bulgarije.


Organisatie van de rechtsbedeling - de rechterlijke macht

Rechtbanken van eerste aanleg in civiel- en strafrechtelijke zaken

Kantongerechten

In eerste aanleg is de belangrijkste rechtbank het kantongerecht. Het neemt kennis van civiel-, straf- en bestuursrechtelijke zaken. Daartoe behoren familie- en arbeidsrechtelijke zaken, onderhouds­vorderingen, adoptiezaken, vorderingen betreffende handelsgeschillen, burgerlijke zaken betreffende een bedrag van ten hoogste 50 000 BGN (€ 25 000), alsook de verdeling van materiële onroerende goederen.

Het kantongerecht bestaat uit de voorzitter en zijn plaatsvervangers, een administratief secretaris, een griffier, een secretaris, een klerk, een gerechtsmedewerker en een archivaris.

Arrondissementsrechtbanken

Als gerecht in eerste aanleg neemt de arrondissementsrechtbank kennis van:

  • civielrechtelijke zaken - vorderingen tot het vaststellen of ontkennen van verwantschap, het beëindigen van adoptie, vorderingen tot onbekwaamverklaring, alsook civielrechtelijke vorderingen betreffende een bedrag van meer dan 50 000 BGN (€ 25 000).
  • strafzaken - zaken betreffende misdaden tegen de republiek, moord, gekwalificeerde diefstal, bezit en verhandelen van drugs, ontvoering en onrechtmatige vrijheidsberoving, douanedelicten, misdrijven tegen de financiële, de fiscale en de verzekeringswetgeving, ambtsmisdrijven, omkoping, verkeersmisdrijven met de dood tot gevolg, enz.
  • handels- en vennootschapsrechtelijke zaken - rechtspersonen zonder winstoogmerk worden geregistreerd bij de arrondissementsrechtbank, die ook beslist over het beroep tegen een weigering van het registratiebureau in het kader van de wet op het handelsregister. De arrondissementsrechtbank neemt ook kennis van handelsgeschillen over een bedrag van meer dan 25 000 BGN, faillissementszaken en klachten wegens het optreden van tenuitvoer­leggingsfunctionarissen.
  • bestuursrechtelijke geschillen - overeenkomstig de overgangs- en slotbepalingen van het wetboek bestuursrechtspraak, neemt de arrondissementsrechtbank kennis van bestuurs­rechtelijke zaken die vóór 1 maart 2007 zijn ingeleid.

De arrondissementsrechtbank is in de hoofdplaats van het arrondissement gevestigd. Het rechts­gebied van iedere arrondissementsrechtbank telt een of meer kantongerechten.

In Sofia is een stadsrechtbank met de bevoegdheden van een arrondissementsrechtbank gevestigd.

Hoger beroep in eerste aanleg in civiel- en strafrechtelijke zaken

Op arrondissementeel niveau neemt de arrondissementsrechtbank als beroepsinstantie in eerste aanleg kennis van de bij de wet aangeduide civiel- en strafrechtelijke zaken.

Deze rechtbank doet als eerste instantie in hoger beroep uitspraak over handelingen in arrondissementele zaken, alsook over de haar bij de wet toegewezen arrondissementele zaken.

Cassatieberoep in civiel- en strafrechtelijke strafzaken

Het hoogste gerechtshof treedt in derde en laatste aanleg op in alle civiel- en strafrechtelijke zaken.

Juridische databank

Iedere rechtbank in Bulgarije onderhoudt een website ten behoeve van burgers, rechtspersonen en overheidsinstanties. Deze websites verstrekken informatie over de structuur en de activiteiten van de rechtbank, alsook over lopende en afgesloten zaken.

Naam en URL van de verschillende databanken

De website van De link wordt in een nieuw venster geopend.de hoge raad voor de magistratuur bevat een gedetailleerde lijst van de rechtbanken, met hun adres en internetadres (alleen in het Bulgaars).


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 17/12/2018