Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Instanţe de drept comun - Bulgaria

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: spaniolăcehăestonăgreacăenglezăfrancezăcroatălituanianămaltezăpolonăportughezăslovacă.

 

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Această secţiune oferă informaţii referitoare la sistemul judiciar din Bulgaria.


Organizarea administrării justiţiei – sistemul judiciar

Judecata în primă instanţă în cauze civile şi penale

Instanţe regionale (IR)

Judecata în primă instanţă are loc, în principiu, la instanţa regională: Aceasta examinează cauze civile, penale şi administrative/penale. Printre acestea se numără cauzele privind dreptul familiei şi dreptul muncii, pretenţiile în materie de întreţinere şi adopţie, acţiunile privind litigiile comerciale şi cauzele civile al căror obiect are o valoare mai mică de 50 000 BGN (< 25 000 EUR), precum şi partajul bunurilor imobile corporale.

Instanţa regională este formată din preşedinte şi din adjuncţii săi, o secretară administrativă, un grefier registrator, o secretară, un grefier, un funcţionar al curţii şi un arhivar.

Instanţele districtuale (ID)

Atunci când judecă în primă instanţă, instanţa districtuală examinează:

  • cauze civile – acţiuni pentru stabilirea sau contestarea paternităţii, pentru revocarea adopţiilor, orice acţiune de interdicţie, precum şi acţiunile în cauze civile al căror obiect are o valoare de peste 50 000 BGN (> 25 000 EUR).
  • cauze penale - cauze privind infracţiunile îndreptate împotriva statului, omoruri, tâlhării calificate, posesia şi distribuţia de droguri, răpiri şi privări ilegale de libertate, infracţiuni împotriva regimului vamal, infracţiuni împotriva sistemelor financiar, fiscal şi de asigurări, infracţiuni de serviciu, luare şi dare de mită, infracţiuni împotriva sistemului de transport soldate cu victime etc..
  • cauze comerciale şi privind societăţile - persoanele juridice non-profit sunt înregistrate la instanţa districtuală care examinează şi plângerile referitoare la refuzurile Agenţiei de înregistrare în temeiul Legii privind registrul comerţului. Instanţa districtuală examinează, de asemenea, litigiile comerciale al căror obiect are o valoare de peste 25 000 BGN, procedurile de faliment, precum şi procedurile de plângere împotriva acţiunilor executorilor judecătoreşti.
  • cauze administrative - în temeiul dispoziţiilor tranzitorii şi finale ale Codului de procedură administrativă, cauzele administrative introduse până la 1.3.2007 sunt examinate de instanţele districtuale.

Instanţele districtuale sunt situate în reşedinţele de district. În cadrul fiecărui teritoriu de competenţă a unei instanţe districtuale există una sau mai multe instanţe regionale.

La Sofia, există un Tribunal Municipal care are competenţele unei instanţe districtuale.

Instanţe intermediare de apel în cauze civile şi penale

Instanţele districtuale se pronunţă în calitate de instanţă intermediară de apel în cauze civile şi penale prevăzute de lege.

În calitate de instanţă intermediară de apel, Curtea de Apel examinează actele în cazul cărora s-a declarat apel în cauzele de la instanţele districtuale, precum şi alte cauze ale instanţei districtuale care i-au fost transmise conform legii.

Recursul în casaţie în cauze civile şi penale

Curtea Supremă de Casaţie acţionează ca a treia şi ultima instanţă în toate cauzele civile şi penale.

Bază de date juridică

Fiecare instanţă din Bulgaria are un site web care corespunde necesităţilor cetăţenilor, persoanelor juridice şi autorităţilor administrative. Aceste site-uri web oferă informaţii privind structura şi activităţile instanţei, precum şi informaţii privind cauzele în desfăşurare sau deja încheiate.

Numele şi URL-ul respectivelor baze de date

Site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliului Judiciar Suprem oferă o listă detaliată a instanţelor din Bulgaria însoţită de adresele şi de site-urile web ale acestora (numai în limba bulgară).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 17/12/2018