Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obecné soudy - Kypr

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


V Kyperské republice existují pouze dvouúrovňové soudy. Nejvyšší soud, který projednává opravné prostředky v druhém stupni, rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí soudu prvního stupně a prvostupňových soudů prvního stupně:

  • Správní soud (Administrative Court)
  • Okresní soudy
  • Závažná trestná činnost
  • Soud pro rodinné záležitosti
  • Soud pro kontrolu nájmů
  • Pracovní soud pro pracovněprávní spory a
  • Vojenský soud.

Obecné soudy – úvod

  • Nejvyšší soud

Nejvyšší soud se skládá ze třinácti soudců, z nichž jeden je předsedou Soudního dvora. Nejvyšší soud vykonává tyto pravomoci:

Odvolací tribunál

Nejvyšší soud rozhoduje o všech odvoláních proti rozsudkům vydaným soudy prvního stupně v občanských a trestních věcech. Zpravidla je vyslýcháno 3 soudců. Odvolání je založeno na zápisu z jednání v prvním stupni (s výjimkou velmi výjimečných případů, kdy je možné vyslechnout a poskytnout důkazy). Při výkonu své kasační pravomoci může Nejvyšší soud potvrdit, rozlišit nebo neaplikovat napadené rozhodnutí nebo nařídit nové projednání věci.

Přezkumná pravomoc

Nejvyšší soud má výlučnou pravomoc rozhodovat o odvoláních proti jakémukoli rozhodnutí, jednání nebo opomenutí ze strany osob či orgánů, které vykonávají správní orgán. Nejvyšší soud může zrušit jakýkoli vykonatelný správní akt, který byl přijat v rozporu s právními předpisy, nebo je v rozporu se zákonem nebo ústavou.

Preferenční vydávání

Nejvyšší soud má výlučnou příslušnost pro udělení přednostního habeas corpus, mandamus, Certiorari, Quo Warrant a zákaz.

Soudní příslušnost soudů

Nejvyšší soud má pravomoc rozhodovat v prvním stupni a v řízení o kasačním opravném prostředku je příslušný k rozhodování o zaměstnání u občanskoprávního soudu. Věc v prvním stupni projednává soudce a v odvolacím řízení plénum Soudního dvora.

Volební jurisdikce

Nejvyšší soud má výlučnou pravomoc rozhodovat o návrzích týkajících se výkladu a uplatňování volebního práva.

Ústavní otázky

Nejvyšší soud má pravomoc rozhodovat o ústavnosti zákona a řešit kompetenční spory mezi různými orgány státu. Nejvyšší soud rovněž rozhoduje o ústavnosti zákonů, v souvislosti s nimiž prezident republiky vykonává právo, které mu Ústava svěřuje.

  • Okresní soudy

Okresní soudy projednávají v prvním stupni všechny občanskoprávní věci (s výjimkou případů, kdy soud zasedá ve funkci u soudu) jako rovněž trestní případy pro trestné činy, za něž lze uložit trest odnětí svobody až na 5 let. Okresní soud se nachází v každém správním okrese na Kypru. Případy jsou projednávány soudcem a porota není zastoupena porotou.

  • Závažná trestná činnost

Projednávat pouze trestní věci. Obvykle se zabývají nejzávažnějšími případy trestných činů, u nichž existuje maximální doba odnětí svobody delší než 5 let. Každý trestní soud se skládá z 3 soudců. Rozhodnutí se přijímají většinou hlasů. Porota není jmenována.

Legal Data Banks

Dosud neexistuje oficiální databáze. Byly zavedeny některé soukromé právní databáze, z nichž některé poskytují služby pro předplatné, jiné poskytují bezplatný přístup.

Obsažené informace jsou rozsudky soudů a primárních právních předpisů.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší soud Kypru


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 30/10/2019