Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Τακτικά δικαστήρια - Τσεχική ∆ηµοκρατία

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?

Η δομή του δικαστηρίου στην Τσεχική Δημοκρατία περιλαμβάνει 89 περιφερειακά δικαστήρια, οκτώ περιφερειακά δικαστήρια και το Ανώτατο Δικαστήριο.


Τακτικά δικαστήρια — εισαγωγή

Δικαιοδοσία επί αστικών υποθέσεων

Η δικαστική σε αστικές υποθέσεις ασκείται από τα περιφερειακά δικαστήρια, τα περιφερειακά δικαστήρια, τα ανώτατα δικαστήρια και το Ανώτατο Δικαστήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Πρωτοβάθμια δικαστήρια

Τα πρωτοδικεία εκδικάζουν και εκδικάζουν διαφορές και άλλα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με τις αστικές, εργασιακές, οικογενειακές και επιχειρηματικές σχέσεις, όταν ο νόμος δεν έχει θεσπιστεί από τον νόμο για την εξέταση και τη λήψη απόφασης σχετικά με τις υποθέσεις και τη δικαιοδοσία άλλων δικαστηρίων.

Άλλα είδη που δεν έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα (π.χ. σχετικά με τον διορισμό και τον αποκλεισμό των διαιτητών, τη λήξη διαιτητικής απόφασης κ.λπ.) εξετάζονται και προσδιορίζονται από τα περιφερειακά δικαστήρια σε αστικές ή εμπορικές διαδικασίες, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον νόμο.

Σε υποθέσεις που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του περιφερειακού δικαστηρίου, ο δικαστής συνεδριάζει κανονικά με δικαστή.

Τα καθήκοντα και τα άλλα ζητήματα που προβλέπονται στον νόμο εξετάζονται από ένα τμήμα δίκης αποτελούμενο από έναν δικαστή και δύο δικαστές.

Τα περιφερειακά δικαστήρια αποφασίζουν ως πρωτοβάθμια δικαστήρια σε υποθέσεις και διαφορές που ορίζονται στο άρθρο 9 (2) και στο άρθρο 9α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Να ενεργεί ενώπιον περιφερειακού δικαστηρίου ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ενεργώντας ως μονομελές πρωτοδικείο· το τμήμα το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο τμήματος και 2 δικαστές αποφαίνεται σε πρώτο βαθμό όταν αυτό προβλέπεται από τον νόμο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφαίνεται σε πρώτο βαθμό βάσει του άρθρου 51 του νόμου αριθ. 91/2012 σχετικά με το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Ανώτατο Δικαστήριο αναγνωρίζει τις οριστικές αλλοδαπές αποφάσεις.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ενεργεί σε σώματα ή μεγάλα τμήματα σωμάτων.

Δεύτερος βαθμός

Σε υποθέσεις όπου τα πρωτοδικεία εκδικάζουν υποθέσεις όπως τα πρωτοβάθμια δικαστήρια, τα περιφερειακά δικαστήρια είναι τα δευτεροβάθμια δικαστήρια.

Όταν οι υποθέσεις εκδικάζονται από περιφερειακά δικαστήρια ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, τα εφετεία είναι τα ανώτατα δικαστήρια.

Το Ανώτερο Δικαστήριο αποφαίνεται σε τμήματα που αποτελούνται από τον πρόεδρο τμήματος και 2 δικαστές, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων περί του αντιθέτου.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Η τσεχική νομοθεσία είναι διαθέσιμη στην επίσημη πύλη της διαδικτυακής Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπύλης της τσεχικής κυβέρνησης (μόνο στα τσεχικά).

Η πρόσβαση στη νομική βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν;

Ναι, μόνο η πύλη αυτή παρέχει δωρεάν νομοθετικά κείμενα.

Δικαιοδοσία επί ποινικών υποθέσεων

Η δικαστική εξουσία σε ποινικές υποθέσεις ασκείται από τα περιφερειακά δικαστήρια, τα περιφερειακά δικαστήρια, τα ανώτατα δικαστήρια και το Ανώτατο Δικαστήριο της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Πρωτοβάθμια δικαστήρια

Η πρωτοβάθμια διαδικασία διεξάγεται εάν ο νόμος αριθ. 141/1961 σχετικά με την ποινική διαδικασία δεν προβλέπει άλλο δικαστήριο, το τοπικό δικαστήριο.

Σε ποινικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου, ενός τμήματος ή ενός δικαστή· ο πρόεδρος τμήματος ή μονομελούς τμήματος αποφασίζει μόνον εφόσον τούτο προβλέπεται ρητά από τον νόμο. Τα τμήματα του District Court αποτελούνται από τον πρόεδρο του τμήματος και 2 καθήμενους. Μονομελής δικαστής είναι ο πρόεδρος του τμήματος ή του δικαστή. Ο προεδρεύων δικαστής μπορεί να είναι μόνο ένας δικαστής.

Το Krajský soud λαμβάνει τον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας επί ποινικών αδικημάτων, στο μέτρο που προβλέπει ποινή στερητική της ελευθερίας ποινή κατώτερη των πέντε ετών τουλάχιστον ή ποινή στερητική της ελευθερίας ποινή. Όσον αφορά τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 17 (1) του νόμου περί ποινικής δικονομίας, το Πρωτοδικείο αποφαίνεται επίσης σε πρώτο βαθμό, ακόμη και αν το κατώτατο όριο της ποινής είναι χαμηλότερο.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο αποφασίζει σε σώματα. Σε περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί των δικαστικών διαδικασιών.

Τα τμήματα του περιφερειακού δικαστηρίου αποτελούνται από:

 1. τον πρόεδρο του τμήματος και 2 μέλη που παρίστανται ως πρωτοβάθμια δικαστήρια σε ποινικές υποθέσεις,
 2. τον πρόεδρο του τμήματος και 2 δικαστές σε άλλες υποθέσεις.

Μονομελής δικαστής είναι ο πρόεδρος του τμήματος ή του δικαστή. Ο προεδρεύων δικαστής μπορεί να είναι μόνο ένας δικαστής.

Δεύτερος βαθμός

Η έφεση κατά της απόφασης του πρωτοδικείου αποφασίζεται από το ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο. Η έφεση κατά απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου ως πρωτοβάθμιου δικαστηρίου αποφασίζεται από το Ανώτερο Ανώτερο Δικαστήριο.

Το Ανώτερο Δικαστήριο αποφαίνεται σε τμήματα που αποτελούνται από τον πρόεδρο τμήματος και 2 δικαστές, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων περί του αντιθέτου.

Δικαιοδοσία σε διοικητικές υποθέσεις

Ο ρόλος του δικαστικού σώματος σε θέματα διοίκησης είναι η προστασία των υποκειμενικών δημόσιων δικαιωμάτων των φυσικών και νομικών προσώπων.

Τα διοικητικά δικαστήρια έχουν αυτό το ρόλο. Πρόκειται για τμήματα του συστήματος των περιφερειακών δικαστηρίων, τα οποία λειτουργούν ως πρωτοβάθμια διοικητικά δικαστήρια.

Τα διοικητικά δικαστήρια απαρτίζονται από: ο πρόεδρος του περιφερειακού δικαστηρίου, οι αντιπρόεδροι, οι δικαστές. Οι μεμονωμένες υποθέσεις εξετάζονται στο πλαίσιο τριμελούς τμήματος.

Στο διοικητικό δικαστικό σύστημα, τα δικαστήρια αποφαίνονται:

 1. προσφυγές κατά αποφάσεων δημόσιας διοίκησης που εκδόθηκαν από εκτελεστικό οργανισμό, οργανισμό τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από άλλο φορέα στον οποίο ανατίθεται η έκδοση απόφασης σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φυσικών και νομικών προσώπων στη δημόσια διοίκηση (εφεξής «διοικητικό όργανο»)·
 2. προστασία κατά της αδράνειας διοικητικής αρχής,
 3. προστασία κατά της παράνομης παρέμβασης από διοικητική αρχή,
 4. δράσεις για την αρμοδιότητα.
 5. σε εκλογικά θέματα και σε τοπικά ή περιφερειακά δημοψηφίσματα·
 6. πολιτικά κόμματα και πολιτικά κινήματα,
 7. ανάκληση μέτρου γενικού χαρακτήρα ή μέρους αυτού που αντιβαίνει στο νόμο
 8. σε περιπτώσεις πειθαρχικής ευθύνης δικαστών, γραφείων, εισαγγελέων και δικαστικών επιμελητών,
 9. σε περιπτώσεις ορισμένων κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς.

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο είναι το διοικητικό πρωτοδικείο τελευταίου βαθμού και αποτελείται από τον πρόεδρο του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου, τους αντιπροέδρους και τους δικαστές. Η υπόθεση εκδικάζεται συνήθως από τριμελή σύνθεση.

Εκτός από την εξέταση των προσφυγών, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο αποφασίζει για τη διάλυση πολιτικού κόμματος ή για πολιτικό κίνημα, για την αναστολή ή επανάληψη των δραστηριοτήτων τους, για τη διεθνή δικαιοδοσία και τη διεθνή δικαιοδοσία και για την ακύρωση μέτρων γενικής φύσεως ή για μέρος αυτής. Η περαιτέρω ουσιαστική δικαιοδοσία του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου προβλέπεται σε συγκεκριμένους νόμους.

Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Άτλαντα για τις αστικές υποθέσεις — SoLS and Tribunals στην Τσεχική Δημοκρατία. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5840&d=184430

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατο Διοικητικό Δικαστήριο.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣύστημα δικαστηρίων


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/10/2019