Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati ordinarji - Repubblika Ċeka

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

L-istruttura tal-qorti fir-Repubblika Ċeka hija magħmula minn 89 qorti distrettwali, tmien qrati reġjonali, u l-Qorti Suprema.


Qrati ordinarji — introduzzjoni

Ġurisdizzjoni f’materji ċivili

Il-qrati distrettwali, il-qrati reġjonali, il-qrati supremi u l-Qorti Suprema tar-Repubblika Ċeka, jitwettqu f’materji ċivili f’materji ċivili.

Il-qrati tal-prim’ istanza

Il-qrati distrettwali jisimgħu u jiddeterminaw tilwim u kwistjonijiet legali oħra li jirriżultaw minn relazzjonijiet ċivili, tax-xogħol, tal-familja u tan-negozju kull meta l-liġi ma tkunx ġiet stabbilita bil-liġi għall-konsiderazzjoni u d-deċiżjoni tal-każijiet u l-ġurisdizzjoni ta’ qrati oħra.

Oġġetti oħra li mhumiex ta’ natura privata (eż. dwar il-ħatra u l-esklużjoni tal-arbitri, dwar it-terminazzjoni ta’ deċiżjoni ta’ arbitraġġ, eċċ.) għandhom jinstemgħu u jiġu ddeterminati mill-qrati distrettwali fi proċedimenti ċivili jew kummerċjali, fejn il-liġi tipprevedi hekk.

Fi kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni ta’ qorti distrettwali, imħallef normalment ikun bilqiegħda ma’ mħallef.

L-impjiegi u kwistjonijiet oħra msemmija fil-liġi jiġu ttrattati minn awla tal-prim’ istanza li tikkonsisti minn imħallef u żewġ imħallfin bilqiegħda.

Il-qrati reġjonali jiddeċiedu bħala qrati tal-prim’ istanza f’kawżi u tilwim definiti fit-Taqsima 9 (2) u fit-Taqsima 9a tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili.

Li taġixxi quddiem qorti reġjonali bħala qorti tal-ewwel istanza, li taġixxi bħala qorti tal-ewwel istanza, li taġixxi bħala qorti tal-ewwel istanza, li taġixxi minn imħallef wieħed; Awla li tikkonsisti mill-President ta’ awla u minn 2 Imħallef għandha taġixxi u tiddeċiedi fl-ewwel istanza meta din tkun prevista mil-liġi.

Il-Qorti Suprema tiddeċiedi fl-ewwel istanza abbażi tat-Taqsima 51 tal-Att Nru 91/2012 dwar il-liġi internazzjonali privata. F’dawn iċ-ċirkustanzi, is-Supreme Court tirrikonoxxi d-deċiżjonijiet barranin finali.

Il-Qorti Suprema għandha taġixxi fi kmamar jew f’bordijiet kbar ta’ kulleġġi.

Second degree It-tieni grad

F’każijiet fejn il-qrati distrettwali jisimgħu kawżi bħall-qrati tal-prim’ istanza, il-qrati reġjonali huma l-qrati tat-tieni istanza.

Fejn il-kawżi jinstemgħu mill-qrati tal-prim’ istanza bħala qrati tal-prim’ istanza, il-qrati tal-appell huma l-qrati supremi.

Il-Qorti Għolja għandha tiddeċiedi fi kmamar magħmula mill-President ta’ awla u minn 2 Imħallef, soġġett għal dispożizzjonijiet kuntrarji speċifiċi.

Databases legali

Il-leġiżlazzjoni Ċeka hija disponibbli fuq il-portal uffiċjali tal-portal Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-gvern Ċek (biċ-Ċek biss).

L-aċċess għall-bażi tad-dejta legali huwa mingħajr ħlas?

Iva, dan il-portal biss jipprovdi testi leġiżlattivi ħielsa.

Ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet kriminali

Il-ġudikatura f’materji kriminali titwettaq mill-qrati distrettwali, il-qrati reġjonali, il-qrati supremi u l-Qorti Suprema tar-Repubblika Ċeka.

Il-qrati tal-prim’ istanza

Il-proċeduri fl-ewwel istanza jseħħu jekk l-Att Nru 141/1961 dwar proċedimenti kriminali ma jipprovdix għal xi qorti oħra, il-qorti distrettwali.

Fi proċedimenti kriminali quddiem qorti, awla jew imħallef tiddeċiedi; il-President ta’ awla jew Imħallef uniku għandhom jiddeċiedu biss meta dan ikun espressament previst mil-liġi. Il-kmamar tal-Qorti Distrettwali huma magħmula mill-President tal-Kamra u 2 bilqiegħda. L-imħallef uniku għandu jkun il-President tal-Kamra jew Imħallef. L-imħallef li jippresjedi jista’ jkun imħallef biss.

Il-Krajský soud fl-ewwel istanza tieħu post proċedimenti dwar reati kriminali sa fejn il-liġi tipprovdi għal sentenza ta’ ħabs li l-limitu tagħha huwa ta’ mill-inqas ħames snin jew jekk hija punibbli b’piena eċċezzjonali. Fir-rigward tar-reati msemmija fl-Artikolu 17 (1) tal-liġi dwar il-proċedimenti kriminali, il-Qorti Reġjonali tieħu wkoll azzjoni fl-ewwel istanza, anki jekk il-limitu minimu tal-piena huwa inqas.

Il-Qorti Reġjonali tiddeċiedi fi kmamar. Huma għandhom jiddeċiedu dwar każijiet previsti fil-liġijiet dwar il-proċedimenti quddiem il-qrati.

Il-kmamar tal-qorti reġjonali jikkonsistu fi:

 1. il-President tal-Kamra u 2 membru bħala qrati tal-prim’ istanza f’materji kriminali,
 2. il-President tal-Kamra u 2-il imħallef f’każijiet oħra.

L-imħallef uniku għandu jkun il-President tal-Kamra jew Imħallef. L-imħallef li jippresjedi jista’ jkun imħallef biss.

Second degree It-tieni grad

Appell kontra sentenza tal-Qorti Distrettwali jiġi deċiż mill-Qorti Reġjonali superjuri. Appell kontra sentenza tal-Qorti Reġjonali bħala qorti fl-ewwel istanza jiġi deċiż mill-High Court superjuri.

Il-Qorti Għolja għandha tiddeċiedi fi kmamar magħmula mill-President ta’ awla u minn 2 Imħallef, soġġett għal dispożizzjonijiet kuntrarji speċifiċi.

Ġurisdizzjoni f’kawżi amministrattivi

Ir-rwol tal-ġudikatura fi kwistjonijiet amministrattivi huwa li tipproteġi d-drittijiet pubbliċi soġġettivi ta’ persuni fiżiċi u ġuridiċi.

Il-qrati amministrattivi għandhom dan ir-rwol. Huma awli speċjalizzati fi ħdan is-sistema tal-qrati reġjonali, li joperaw bħala qrati amministrattivi tal-prim’ istanza.

Il-qrati amministrattivi għandhom ikunu komposti minn: il-President tal-Qorti Reġjonali, il-Viċi Presidenti, l-Imħallfin. Il-każijiet individwali jiġu diskussi f’awla bi tliet Imħallfin.

Fil-ġudikatura amministrattiva, il-qrati għandhom jiddeċiedu dwar

 1. azzjonijiet miġjuba kontra deċiżjonijiet ta’ amministrazzjoni pubblika maħruġa minn korp eżekuttiv, korp governattiv lokali jew reġjonali, jew minn persuna fiżika jew ġuridika jew korp ieħor fdati biex jaġġudikaw id-drittijiet u l-obbligi ta’ persuni fiżiċi u ġuridiċi fl-amministrazzjoni pubblika (minn hawn’ il quddiem imsejħa ‘korp amministrattiv’);
 2. il-protezzjoni kontra l-inattività ta’ awtorità amministrattiva,
 3. protezzjoni minn intervent illegali minn awtorità amministrattiva,
 4. azzjonijiet dwar il-kompetenza.
 5. f’materji elettorali u għal referenda lokali jew reġjonali;
 6. il-partiti politiċi u l-movimenti politiċi,
 7. dwar ir-revoka ta’ miżura ta’ natura ġenerali jew kwalunkwe parti minnha li tmur kontra l-liġi
 8. f’każijiet ta’ responsabbiltà dixxiplinari ta’ mħallfin, detenturi ta’ karigi, prosekuturi u bailiffs,
 9. f’każijiet ta’ ċerti regoli ta’ kondotta professjonali.

Il-Qorti Amministrattiva Suprema għandha tkun il-qorti amministrattiva tal-aħħar istanza u għandha tkun magħmula mill-President tal-Qorti Amministrattiva Suprema, Viċi Presidenti u Mħallfin. Il-każ normalment jiġi ttrattat minn bord ta’ tliet imħallfin.

Minbarra l-eżami tal-appelli, il-Qorti Amministrattiva Suprema għandha tiddeċiedi dwar ix-xoljiment ta’ partit politiku jew ta’ moviment politiku, is-sospensjoni jew l-issoktar mill-ġdid tal-attivitajiet tagħhom, dwar il-ġurisdizzjoni u dwar il-ġurisdizzjoni u dwar il-kanċellazzjoni ta’ miżuri ta’ natura ġenerali jew fuq parti minnha. Il-ġurisdizzjoni sostantiva ulterjuri tal-Qorti Amministrattiva Suprema hija stabbilita f’liġijiet speċifiċi.

Aktar dettalji fuq is-sit web tal-Atlas Ġudizzjarju Ewropew fil-Civil — SoS u Tribunali fir-Repubblika Ċeka. Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5840&d=184430

Tista’ ssib aktar informazzjoni fuq is-sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Qorti Amministrattiva Suprema.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sistema tal-qrati


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 31/10/2019