Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Redovni sudovi - Češka

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

Sudska struktura u Češkoj sastoji se od 89 okružnih sudova, osam regionalnih sudova i Vrhovnog suda.


Redovni sudovi – uvod

Nadležnost u građanskim stvarima

Pravosudna tijela u građanskim stvarima provode okružni sudovi, regionalni sudovi, vrhovni sudovi i Vrhovni sud Češke Republike.

Prvostupanjski sudovi

Okružni sudovi rješavaju sporove i odlučuju u sporovima i drugim pravnim pitanjima koja proizlaze iz građanskih, radničkih, obiteljskih i poslovnih odnosa kad god zakonom nije predviđen zakon za razmatranje i odluku predmeta i nadležnost drugih sudova.

Ostale privatne stavke (npr. o imenovanju i isključivanju arbitara, o prestanku arbitražne odluke itd.) saslušavaju i određuju okružni sudovi u građanskom ili trgovačkom postupku, ako je tako propisano zakonom.

U pitanjima koja su u nadležnosti okružnog suda sudac obično postupa s sucem.

O zapošljavanju i drugim pitanjima iz zakona bavi se Raspravno vijeće koje se sastoji od suca i dva sudačka sudačka.

Regionalni sudovi odlučuju kao prvostupanjski sudovi u predmetima i sporovima definiranima u odjeljku 9. (2) i članku 9.a Zakona o parničnom postupku.

Djelujući pred regionalnim sudom kao prvostupanjski sud, djelujući kao prvostupanjski sud, odlučujući sudac pojedinac, dom koji se sastoji od predsjednika vijeća i 2 sudaca odlučuje u prvom stupnju i odlučuje u prvom stupnju.

Vrhovni sud odlučuje u prvom stupnju na temelju članka 51. zakona br. 91/2012 o međunarodnom privatnom pravu. U tim okolnostima Supreme Court (Vrhovni sud) priznaje konačne inozemne odluke.

Vrhovni sud postupa u sudskim vijećima ili velikim vijećima.

Drugi stupanj

U predmetima u kojima okružni sudovi odlučuju u predmetima poput prvostupanjskih sudova regionalni su sudovi drugostupanjski sudovi.

Ako predmete imaju regionalni sudovi kao prvostupanjski sudovi, žalbeni sudovi su vrhovni sudovi.

Visoki sud odlučuje u sudskim vijećima koja se sastoje od predsjednika vijeća i 2 sudaca, ovisno o suprotnom posebnim odredbama.

Pravne baze podataka

Češko zakonodavstvo dostupno je na službenom portalu na portalu Poveznica se otvara u novom prozoručeške vlade (samo na češkom).

Je li pristup besplatnoj pravnoj bazi podataka moguć?

Da, samo se ovim portalom omogućuje besplatan prijevod zakonodavnih tekstova.

Nadležnost u kaznenim stvarima

Pravosuđe u kaznenim stvarima provode okružni sudovi, regionalni sudovi, vrhovni sudovi i Vrhovni sud Češke Republike.

Prvostupanjski sudovi

Postupak u prvom stupnju provodi se ako Zakon br. 141/1961 o kaznenom postupku ne predviđa ni jedan drugi sud, okružni sud.

U kaznenom postupku pred sudom, odlučuje vijeće ili sudac; predsjednik vijeća ili sudac pojedinac odlučuje samo ako je to izričito predviđeno zakonom. Vijeća okružnog suda sastoje se od predsjednika Komore i 2 u sjedećem položaju. Sudac pojedinac je predsjednik vijeća ili suca. Predsjedavajući sudac može biti samo sudac.

Krajský soud u prvostupanjskom postupku vodi postupke o kaznenim djelima, s obzirom na to da zakon predviđa kaznu zatvora čija je donja granica najmanje pet godina ili ako je za nju predviđena iznimna kazna. Što se tiče kaznenih djela iz članka 17. (1) Zakona o kaznenom postupku, regionalni sud također odlučuje u prvom stupnju, čak i ako je donja granica kazne niža.

Regionalni sud odlučuje u sudskim vijećima. Oni odlučuju o slučajevima predviđenima zakonima o postupcima pred sudom.

Vijeća regionalnog suda sastoje se od:

 1. predsjednik vijeća i 2 člana kao prvostupanjski sudovi u kaznenim stvarima,
 2. predsjednik vijeća i 2 sudaca u drugim predmetima.

Sudac pojedinac je predsjednik vijeća ili suca. Predsjedavajući sudac može biti samo sudac.

Drugi stupanj

O žalbi protiv presude okružnog suda odlučuje nadređeni regionalni sud. O žalbi protiv presude regionalnog suda kao suda u prvostupanjskom postupku odlučuje nadređeni High Court.

Visoki sud odlučuje u sudskim vijećima koja se sastoje od predsjednika vijeća i 2 sudaca, ovisno o suprotnom posebnim odredbama.

Nadležnost u upravnim predmetima

Uloga pravosuđa u administrativnim pitanjima je zaštita subjektivnih javnih prava fizičkih i pravnih osoba.

Upravni sudovi imaju tu ulogu. Riječ je o specijaliziranim vijećima u okviru sustava regionalnih sudova koji djeluju kao prvostupanjski upravni sudovi.

Upravni sudovi čine: predsjednik regionalnog suda, suci, suci. O pojedinačnim slučajevima raspravlja se u vijeću od tri suca.

U upravnom pravosuđu sudovi odlučuju o

 1. tužbe protiv odluka javne uprave koje je donijelo izvršno tijelo, lokalno ili regionalno tijelo vlasti ili fizička ili pravna osoba ili drugo tijelo kojem je povjereno odlučivanje o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba u javnoj upravi (dalje u tekstu: „administrativno tijelo”);
 2. zaštita od neaktivnosti upravnog tijela,
 3. zaštita od nezakonite intervencije upravnog tijela,
 4. djelovanje u području nadležnosti.
 5. u izbornim i lokalnim ili regionalnim referendumima;
 6. političke stranke i politička kretanja,
 7. o opozivu mjere opće prirode ili bilo kojeg njegova dijela koji je u suprotnosti sa zakonom
 8. u slučaju disciplinske odgovornosti sudaca, vlasnika ureda, tužitelja i sudskih izvršitelja,
 9. u slučajevima određenih pravila profesionalnog postupanja.

Upravni sud najvišeg stupnja upravni je sud posljednjeg stupnja koji se sastoji od predsjednika Vrhovnog upravnog suda, potpredsjednika i sudaca. Predmet obično rješava odbor od tri suca.

Uz ispitivanje žalbi, Vrhovni upravni sud odlučuje o raspuštanju političke stranke ili o političkom pokretu, o suspenziji ili ponovnom pokretanju njihovih aktivnosti, o nadležnosti i o opozivu mjera opće prirode ili o njezinu dijelu. Daljnja materijalna nadležnost Vrhovnog upravnog suda utvrđena je posebnim zakonima.

Više pojedinosti dostupno je na internetskim stranicama Europskog pravosudnog atlasa u građanskim i građanskim stvarima i sudova u Češkoj. Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5840&d=184430

Više informacija možete pronaći na internetskoj stranici: Poveznica se otvara u novom prozoruVrhovni upravni sud.

Povezane poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruSudski sustav


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 31/10/2019