Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Instanţe de drept comun - Republica Cehă

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

 

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Sistemul judiciar din Republica Cehă este alcătuit din 89 de instanțe teritoriale, opt instanțe regionale și Curtea Supremă.


Instanțe de drept comun - introducere

Competența în materie civilă

Cauzele civile sunt soluționate de instanțele districtuale (okresní soudy), instanțele regionale (krajské soudy), instanțele superioare (vrchní soudy) și de Curtea Supremă a Republicii Cehe (Nejvyšší soud České republiky).

Primul grad de jurisdicție

Instanțele districtuale examinează și soluționează litigiile și alte chestiuni de drept civil, de dreptul muncii, de dreptul familiei și de drept comercial în cazul în care nicio altă instanță nu are competență materială asupra acestora, în conformitate cu legea.

Alte cauze, care nu intră în sfera dreptului privat (de exemplu, privind desemnarea sau revocarea unui arbitru, anularea unei decizii de arbitraj, etc.) sunt soluționate de instanțele districtuale urmând o procedură civilă, dacă legea prevede acest lucru.

Cauzele care țin de competența instanțelor districtuale se judecă de obicei în complet cu judecător unic.

Cauzele de dreptul muncii și alte cauze prevăzute de lege se judecă în complete formate dintr-un judecător și doi consultanți (asesori).

Instanțele regionale sunt instanțe de prim grad de jurisdicție în cauzele sau litigiile definite la articolul 9 alineatul (2) și la articolul 9a din Codul de procedură civilă.

Cauzele introduse la instanțele regionale pentru judecarea fondului sunt examinate și soluționate în complet cu judecător unic; în anumite cazuri prevăzute de lege, completul care soluționează fondul este alcătuit din trei judecători, unul dintre aceștia fiind președinte de complet.

Curtea Supremă este instanță de prim grad de jurisdicție în temeiul articolului 67 din Legea 97/1963 (Legea privind dreptul internațional privat și procedura relevantă); în condițiile prevăzute de lege, Curtea Supremă recunoaște hotărârile definitive pronunțate de instanțele străine.

Curtea Supremă se întrunește în complete de diferite dimensiuni sau în secții unite.

Al doilea grad de jurisdicție

Atunci când fondul a fost judecat la instanța districtuală, apelul (al doilea grad de jurisdicție) se judecă la instanța regională.

Atunci când fondul a fost judecat la instanța regională, apelul se judecă la instanța superioară.

Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, instanțele superioare judecă în complete formate dintr-un președinte și doi judecători.

Bază de date în domeniul juridic

Actele legislative emise în Republica Cehă sunt disponibile (doar în limba cehă) pe site-ul oficial al Linkul se deschide într-o fereastră nouăGuvernului Republicii Cehia.

Este gratuit accesul la baza de date?

Da. Doar pe acest site web texte legislative sunt disponibile în mod gratuit.

Competența în materie penală

Cauzele penale sunt soluționate de instanțele districtuale, instanțele regionale, instanțele superioare și de Curtea Supremă a Republicii Cehe.

Primul grad de jurisdicție

Cu excepția cazurilor în care Legea 141/1961 privind procedurile penale prevede altfel, primul grad de jurisdicție în materie penală este reprezentat de instanțele districtuale.

La instanțele districtuale cauzele sunt soluționate de complete de judecată, în cazurile prevăzute în codurile de procedură; în alte cazuri prevăzute de lege, completul este format dintr-un singur judecător. La instanțele districtuale completele sunt formate dintr-un judecător care îndeplinește funcția de președinte de complet și doi judecători asociați. Judecătorul unic poate fi președinte de complet sau această funcție poate fi îndeplinită de un alt judecător. Doar judecătorii pot fi președinți de complet.

Instanțele regionale judecă fondul cauzelor penale în cazul cărora legea prevede o pedeapsă privativă de libertate de minim cinci ani sau dacă poate fi impusă o pedeapsă specială. Instanțele regionale judecă în primă instanță infracțiunile menționate la articolul 17 alineatul (1) din Legea privind codul de procedură penală, chiar dacă pedeapsa minimă este sub pragul de cinci ani.

Instanțele regionale soluționează cauzele în complete. Cazurile în care completele sunt formate dintr-un judecător unic sunt prevăzute în codurile de procedură.

Completele instanțelor regionale sunt formate:

a)      dintr-un președinte de complet, funcție îndeplinită de un judecător, și doi judecători asociați, în cazul în care completul soluționează cauze penale în primă instanță;

b)      dintr-un președinte de complet, funcție îndeplinită de un judecător, și doi judecători, în celelalte cazuri.

„Complet cu judecător unic” înseamnă un judecător sau un judecător care îndeplinește funcția de președinte de complet. Doar judecătorii pot fi președinți de complet.


Al doilea grad de jurisdicție

Apelurile împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele districtuale sunt soluționate de o instanță regională superioară. Apelurile împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de o instanță regională sunt soluționate de o instanță superioară.

La instanțele superioare, completele sunt formate dintr-un judecător care îndeplinește funcția de președinte și de alți doi judecători, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel.

Competența în materie administrativă

Rolul autorității judiciare în materie administrativă este de a proteja drepturile publice subiective ale persoanelor fizice și juridice.

Acest rol este îndeplinit de instanțele administrative, care sunt secții specializate în cadrul sistemului de instanțe regionale și reprezintă primul grad de jurisdicție în materie administrativă.

Instanțele administrative sunt formate dintr-un judecător care îndeplinește funcția de președinte, judecători președinți adjuncți și alți judecători. Cazurile individuale sunt soluționate de complete formate din trei judecători.

Instanțele administrative sunt competente în următoarele materii:

a)      plângeri împotriva unor decizii emise în domeniul administrației publice de o autoritate administrativă, i.e. de o autoritate executivă, un organ al unei colectivități teritoriale autonome, de o persoană fizică sau juridică sau de o altă autoritate învestită cu putere decizională asupra drepturilor și obligațiilor persoanelor fizice și juridice în domeniul administrației publice;

b)      cazuri de inacțiune a unei autorități administrative;

c)      acțiuni ilegale ale unei autorități administrative;

d)     conflicte în materie de competență;

e)      chestiuni electorale și aspecte legate de referendumuri la nivel local/regional;

f)       chestiuni legate de partide și mișcări politice;

g)      anularea parțială sau totală a măsurilor cu caracter general care sunt ilegale;

h)      cazuri de răspundere disciplinară a judecătorilor, a funcționarilor din sistemul judiciar, a procurorilor și a executorilor judecătorești;

i)        chestiuni legate de anumite norme de reglementare a unor profesii.

Curtea Supremă Administrativă (Nejvyšší správní soud) este ultimul grad de jurisdicție în materie administrativă și este formată dintr-un judecător care îndeplinește funcția de președinte al Curții Supreme Administrative, judecători președinți adjuncți și alți judecători. Cazurile individuale sunt soluționate, de obicei, de un complet format din trei judecători.

În afară de soluționarea căilor de atac, Curtea Supremă Administrativă soluționează cazurile de dizolvare a partidelor sau a mișcărilor politice, de suspendare sau de reluare a activității acestora, conflictele de competență și anularea totală sau parțială a măsurilor cu caracter general care sunt ilegale. Alte domenii de competență sunt încredințate Curții Supreme Administrative prin legi speciale.

Informații suplimentare pot fi găsite pe următorul site web:Linkul se deschide într-o fereastră nouăAtlasul judiciar în materie civilă - Organizarea instanțelor în Republica Cehă.

Informații suplimentare pot fi găsite pe următorul site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Supremă Administrativă.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăOrganizarea sistemului judiciar

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSistemul judiciar


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 09/07/2019