Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bendrosios kompetencijos teismai - Vokietija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: graikųanglųprancūzųmaltiečių.

 

Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Vokietijos bendrosios kompetencijos teismų organizaciją.


Bendrosios kompetencijos teismai. Įžanga

Jurisdikcija nagrinėti civilines bylas

Apylinkių teismai (Amtsgericht) yra pirmosios instancijos teismai, turintys jurisdikciją nagrinėti civilines bylas, visų pirma tas, kuriose ieškinio suma neviršija 5 000 EUR. Šie teismai taip pat turi jurisdikciją nagrinėti bylas neatsižvelgiant į ieškinio sumą, pvz., ginčus dėl patalpų nuomos ir išlaikymo bylas.

Apylinkių teismuose bylą gali nagrinėti vienas teisėjas.

Žemių teismai (Landgericht) yra pirmosios instancijos teismai, turintys jurisdikciją nagrinėti visas civilines bylas, kurios nėra teismingos apylinkių teismams. Paprastai tai yra ginčai, kurių ieškinio suma yra didesnė kaip 5 000 EUR.

Paprastai žemių teismuose bylą taip pat nagrinėja vienas teisėjas. Tačiau sudėtingas bylas ir ypač svarbias bylas nagrinėja teisėjų kolegijos, sudarytos iš trijų profesionalių teisėjų.

Žemių teismai yra apeliacinė instancija, kurioje bylas nagrinėja žemių teismų civilinių bylų kolegijos. Jos paprastai yra sudarytos iš trijų teisėjų, kurie nagrinėja apeliacinius skundus dėl apylinkių teismų sprendimų.

Be to, žemių teismuose gali būti sudarytos komercinių bylų kolegijos. Tokios kolegijos paprastai yra pirmoji ir apeliacinė instancija verslininkų ar prekybininkų ginčams nagrinėti. Šios kolegijos yra sudarytos iš vieno profesionalaus teisėjo ir dviejų teisinio išsilavinimo neturinčių teisėjų (prekybininkų).

Aukštesnieji žemių teismai (Oberlandesgericht) paprastai yra apeliacinės instancijos teismai. Civilinėse bylose jie yra kompetentingi nagrinėti apeliacinius skundus dėl žemių teismų sprendimų ir apylinkių teismų sprendimų šeimos teisės klausimais.

Aukštesniųjų žemių teismų senatus paprastai sudaro trys profesionalūs teisėjai, tačiau nesudėtingas civilines bylas ir neišskirtinės svarbos civilines bylas gali nagrinėti vienas teisėjas.

Aukščiausiasis bendrosios kompetencijos teismas yra Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinis Teisingumo Teismas (Bundesgerichtshof) – paskutinė instancija, kurioje nagrinėjami tik apeliaciniai skundai dėl teisės klausimų. Federalinio Teisingumo Teismo senatus sudaro penki profesionalūs teisėjai.

Jurisdikcija nagrinėti baudžiamąsias bylas

Pirmosios instancijos teismai

Teismų sistemos įstatymas (Gerichtsverfassungsgesetz – GVG) nustato baudžiamosios jurisdikcijos teismų kompetenciją. Apylinkės teismas (Amtsgericht) yra pirmosios instancijos baudžiamojo proceso teismas, nebent yra nustatyta žemės teismo arba aukštesniojo žemės teismo jurisdikcija (GVG 24 straipsnio 1 dalies 1–3 papunkčiai). Iš esmės (GVG 25 straipsnis) bylą sprendžia vienas teisėjas, jeigu:

  • bylos esmė yra nusižengimas (Vergehen) arba
  • byla nagrinėjama privataus kaltinimo tvarka ir
  • jeigu nenumatoma, kad bausmė gali būti griežtesnė nei laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Visas kitas bylas nagrinėja magistratų teismas (kolegija) (GVG 28 straipsnis), kurį sudaro vienas profesionalus teisėjas ir du teisinio išsilavinimo neturintys taikos teisėjai.

Magistratų teismai sprendžia bylas dėl vidutinio sunkumo nusikaltimų, kurios yra teismingos apylinkės teismui (GVG 24 straipsnio 1 dalis), nebent tokia byla yra priskiriama baudžiamųjų bylų teismo teisėjui (GVG 25 straipsnis). Tai taikoma byloms, kuriose numatyta bausmė yra laisvės atėmimas nuo dvejų iki ketverių metų. Be to, vadinamasis išplėstinis magistratų teismas gali tokią bylą nagrinėti pagal prokuratūros prašymą (GVG 29 straipsnio 2 dalis), jeigu prokuratūra ir teismas mano, kad dėl bylos pobūdžio yra būtina antrojo profesionalaus teisėjo konsultacija.

Žemių teismų (Landgericht), kaip pirmosios instancijos teismų, kompetencija yra nustatyta GVG 74 straipsnio 1 dalyje. Pagal šią nuostatą žemių teismams yra teismingos visos bylos, kurios nėra teismingos nei apylinkės teismams, nei aukštesniesiems žemių teismams: t. y. bylos, kuriose numatoma didesnė laisvės atėmimo bausmė.

Reikia pabrėžti, kad Vokietijos baudžiamoji teisė išskiria „nusižengimus“ (Vergehen) ir „nusikaltimus“ (Verbrechen). Pagal Federalinį baudžiamąjį kodeksą, nusikaltimas yra tokia nusikalstama veika, už kurią įstatyme nustatyta minimali bent vienerių metų laisvės atėmimo bausmė. Taigi, nusikaltimai priskiriami sunkiausioms nusikalstamoms veikoms.

Žemių teismams taip pat yra teismingos visos baudžiamosios bylos, kuriose numatoma daugiau nei ketverių metų laisvės atėmimo bausmė (GVG 74 straipsnio 1 dalies 2 sakinys, 1 atvejis), t. y. bylos, kuriose numatytas ilgesnis laisvės atėmimas. Žemės teismas taip pat turi jurisdikciją, jeigu prokuratūra pateikia kaltinimą šiame teisme, kadangi konkreti byla yra labai svarbi, net jeigu byla yra teisminga apylinkės teismui.

Žemių teismų lygmeniu kolegijas sudaro žemių teismų baudžiamieji skyriai. Pirmojoje instancijoje sprendimą priima didieji baudžiamųjų bylų rūmai (große Strafkammer), bylas paprastai nagrinėja trys profesionalūs teisėjai ir du teisinio išsilavinimo neturintys taikos teisėjai. Pagal GVG 76 straipsnio 2 dalies sąlygas pradėdami nagrinėti bylą, didieji baudžiamųjų bylų rūmai gali nutarti, kad bylą nagrinės tik du profesionalūs teisėjai ir du teisinio išsilavinimo neturintys taikos teisėjai.

Aukštesnieji žemių teismai yra pirmosios instancijos teismai, kuriuose nagrinėjamos bylos dėl nusikaltimų ir nusižengimų, nustatytų GVG 120 straipsnio 1 ir 2 dalyse, kurių dauguma susijusi su Vokietijos Federacinės Respublikos saugumu ar egzistavimu. Federalinio Teisingumo Teismo senatus gali sudaryti penki profesionalūs teisėjai, įskaitant posėdžiui pirmininkaujantį teisėją. Tačiau pradėjęs nagrinėti bylą, baudžiamųjų bylų senatas gali nuspręsti, kad bylą nagrinėjant gali dalyvauti tik trys profesionalūs teisėjai, įskaitant posėdžiui pirmininkaujantį teisėją, nebent dėl bylos sudėtingumo reikia, kad ją nagrinėjant būtinai dalyvautų dar du profesionalūs teisėjai (GVG 122 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 sakiniai).

Apeliaciniai skundai

Apylinkės teismų sprendimai paprastai apskundžiami žemių teismams (Baudžiamojo proceso kodekso [StPO] 312 straipsnis), kur skundus nagrinėja vadinamieji mažieji baudžiamųjų bylų rūmai (skyrius) (kleine Strafkammer). Juos sudaro vienas profesionalus teisėjas ir du teisinio išsilavinimo neturintys taikos teisėjai. Pateikus apeliacinį skundą dėl apylinkės teismo išplėstinio magistratų teismo sprendimo, kviečiamas antrasis profesionalus teisėjas. Be to, pagal StPO 335 straipsnį apylinkės teismų pirmosios instancijos sprendimus galima apskųsti taikant vadinamąjį peršokimo principą (Sprungrevision), kai apeliacinis skundas teikiamas tiesiai aukštesniajam žemės teismui.

Skundas dėl teisės klausimų (Revision) gali būti teikiamas dėl visų pirmosios instancijos teismų sprendimų tiek žemės teisme, tiek aukštesniajame žemės teisme (StPO 333 straipsnis). Federalinis Teisingumo Teismas yra apeliacinės instancijos teismas (Revisionsinstanz) visiems aukštesniųjų žemių teismų sprendimams ir žemių teismų didžiųjų baudžiamųjų bylų rūmų (skyrių) sprendimams (GVG 135 straipsnio 1 dalis). Federalinio Teisingumo Teismo senatus, kurie nagrinėja skundus dėl teisės klausimų, gali sudaryti penki profesionalūs teisėjai, įskaitant posėdžiui pirmininkaujantį teisėją. Skundus dėl žemių teismų (kitų) sprendimų nagrinėja aukštesnieji žemių teismai.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinis teismingumo teismas


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 29/08/2019