Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Almindelige domstole - Estland

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?

Dette afsnit indeholder oplysninger om de almindelige domstole i Estland.


Almindelige domstole — indledning

Distriktsdomstolene er almindelige domstole i første instans og hører alle civilsager, straffesager og sager om mindre forseelser og behandler andre sager, der er undergivet deres retlige kompetence. Retssager ved County Court reguleres af følgende koder: den civile retsplejelov i civile sager, strafferetsplejeloven i straffesager og loven om forseelser i sager om lovovertrædelser.

Afgørelser, der er truffet ved distriktsdomstolene og er blevet appelleret, prøves ved appeldomstolene, der er domstole i anden instans. Procedurerne ved distriktsdomstolene er reguleret ved de samme love som dem, der gælder for sagsbehandlingen ved førsteinstansretterne.

Førsteinstansretter

Estland har fire amter. Byretterne er opdelt i retskontorer.

Distriktsdomstole:

Harju Byret:

 1. Retskontoret i Tallinn

Viru County Court:

 1. Retskontoret i Jõhvi
 2. Retskontoret i Narva
 3. Retskontoret i Rakvere

Pärnu County Court:

 1. Retskontoret i Pärnu
 2. Retskontoret i Haapsalu
 3. Retskontoret i Kuressaare
 4. Retskontoret i Rapla
 5. Retskontoret i Paide

Byretten i Pärnu indeholder en betalingsordre, der behandler anmodninger om fremskyndet procedure for betalingsordrer.

Tartu County Court (Tartu Maakohus):

 1. Retskontoret i Tartu
 2. Retskontoret i Jõgeva
 3. Retskontoret i Viljandi
 4. Retskontoret i Valga
 5. Retskontoret i Võru

Tartu County Court omfatter topdomæneadministratoren og matrikelkontoret. Matrikelregistret og tingbogen opbevares af tinglysningskontoret. Topdomæneadministratoren skal registrere et handelsregister, et register for nonprofitorganisationer og fonde samt et register over forretningshemmeligheder.

Domstole i anden instans

Estland har to distriktsdomstole.

Appeldomstole:

 • Tallinn Distriktsdomstol
 • Tartu Distriktsdomstol

Juridiske databaser

Kontaktoplysninger for domstolene findes på Link åbner i nyt vinduedomstolenes websted. Der er gratis adgang til databasen.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 19/07/2019