Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obecné soudy - Estonsko

Tento oddíl obsahuje informace o organizaci obecných soudů v Estonsku.


Obecné soudy – úvod

Soudy na úrovni kraje (maakohus) jsou obecné soudy prvního stupně, které projednávají veškeré občanskoprávní i trestní věci včetně přestupků, jakož i další věci, ve kterých je jejich příslušnost stanovena ze zákona. Řízení u soudů prvního stupně se řídí těmito zákoníky: občanským soudním řádem v občanskoprávních věcech, trestním řádem v trestních věcech a přestupkovým řádem v případě přestupků.

Je-li podáno odvolání, jsou rozsudky a rozhodnutí soudů prvního stupně přezkoumávány oblastními soudy (ringkonnakohus) jakožto soudy druhého stupně. Řízení u správních soudů upravují stejné zákony jako řízení u soudu prvního stupně.

Soudy prvního stupně

V Estonsku jsou čtyři soudy na úrovni kraje. Ty se dělí na soudní pracoviště.

Soudy na úrovni kraje:

Soud prvního stupně v kraji Harju (Harju Maakohus):

 1. soudní pracoviště v Tallinu

Soud prvního stupně v kraji Viru (Viru Maakohus):

 1. soudní pracoviště v Jõhvi
 2. soudní pracoviště v Narvě
 3. soudní pracoviště v Rakvere

Soud prvního stupně v kraji Pärnu (Pärnu Maakohus):

 1. soudní pracoviště v Pärnu
 2. soudní pracoviště v Haapsalu
 3. soudní pracoviště v Kuressaare
 4. soudní pracoviště v Raple
 5. soudní pracoviště v Paide

Soud prvního stupně v kraji Pärnu má oddělení platebních rozkazů, které vyřizuje žádosti o zrychlené řízení týkající se platebních rozkazů.

Soud prvního stupně v kraji Tartu (Tartu Maakohus):

 1. soudní pracoviště v Tartu
 2. soudní pracoviště v Jõgevě
 3. soudní pracoviště ve Viljandi
 4. soudní pracoviště ve Valze
 5. soudní pracoviště ve Võru

Soud prvního stupně v kraji Tartu má oddělení pro rejstříky a oddělení katastru nemovitostí. Oddělení katastru nemovitostí spravuje katastr nemovitostí a lodní rejstřík. Oddělení pro rejstříky spravuje obchodní rejstřík, rejstřík neziskových organizací a nadací a rejstřík obchodních zástav.

Soudy druhého stupně

V Estonsku jsou dva oblastní soudy.

Oblastní soudy:

 • Oblastní soud v Tallinu (Tallinna Ringkonnakohus)
 • Oblastní soud v Tartu (Tartu Ringkonnakohus)

Právní databáze

Kontaktní údaje estonských soudů jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách soudů. Přístup ke kontaktním údajům je zdarma.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 01/10/2020