Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obecné soudy - Estonsko

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

V této části jsou uvedeny informace o organizaci obecných soudů v Estonsku.


Obecné soudy – úvod

Okresní soudy jsou obecné soudy prvního stupně a projednávají veškeré občanskoprávní i trestní věci včetně přestupků a dále projednávají další věci, ve kterých je jejich příslušnost stanovena ze zákona. Řízení u okresních soudů se řídí těmito zákoníky: občanským soudním řádem v občanskoprávních věcech, trestním řádem v trestních věcech a přestupkovým řádem v případě přestupků.

Okresní soudy mají rovněž oddělení pro katastr nemovitostí a rejstříky, která plní správní funkce. Oddělení pro katastr nemovitostí vede katastr nemovitostí a rejstřík bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Oddělení pro rejstříky vede obchodní rejstřík, rejstřík neziskových organizací a nadací, rejstřík obchodních zástav a rejstřík plavidel. Okresní soud v Pärnu má také oddělení platebních rozkazů. Toto oddělení se zabývá vyřizováním návrhů na vydání platebního rozkazů ve zrychleném řízení.

Je-li podáno odvolání, jsou rozsudky a rozhodnutí okresních soudů přezkoumávány oblastními soudy coby soudy druhého stupně. Řízení u správních soudů upravují stejné zákony jako řízení u soudu prvního stupně.

Soudy prvního stupně

V Estonsku jsou čtyři okresní soudy. Tyto okresní soudy se dělí na soudní pracoviště.

Okresní soudy:

Okresní soud v okrese Harju (Harju Maakohus):

 1. soudní pracoviště ulice Liivalaia
 2. soudní pracoviště ulice Kentmanni
 3. soudní pracoviště ulice Tartu

Okresní soud v okrese Viru (Viru Maakohus):

 1. soudní pracoviště Jõhvi
 2. soudní pracoviště Narva
 3. soudní pracoviště Rakvere

Okresní soud v okrese Pärnu (Pärnu Maakohus):

 1. soudní pracoviště Pärnu
 2. soudní pracoviště Haapsalu
 3. soudní pracoviště Kuressaare
 4. soudní pracoviště Rapla
 5. soudní pracoviště Paide

Okresní soud v okrese Tartu (Tartu Maakohus):

 1. soudní pracoviště Tartu
 2. soudní pracoviště Jõgeva
 3. soudní pracoviště Viljandi
 4. soudní pracoviště Valga
 5. soudní pracoviště Võru

Soudy druhého stupně

V Estonsku jsou dva oblastní soudy.

Oblastní soudy:

 • Oblastní soud ve městě Tallinn (Tallinna Ringakonnakohus)
 • Oblastní soud ve městě Tartu (Tartu Ringakonnakohus)

Právní databáze

Kontaktní údaje soudů lze nalézt na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce věnované soudům. Přístup ke kontaktním údajům je zdarma.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 03/08/2017