Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Almindelige domstole - Estland

Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Dette afsnit indeholder oplysninger om de almindelige domstole i Estland.


Almindelige domstole – indledning

Distriktsdomstolene er almindelige domstole i første instans, der behandler civile sager, straffesager og sager vedrørende mindre alvorlige forseelser samt andre sager, der ifølge loven hører under deres kompetence. Retssager ved distriktsdomstolene er reguleret i følgende love: den civile retsplejelov for civile sager, strafferetsplejeloven og loven om rettens pleje i sager angående mindre alvorlige forseelser.

Distriktsdomstolene har endvidere en matrikelregisterafdeling og en registerafdeling, som varetager administrative opgaver. Matrikelregistret og ægtepagtsregistret føres i matrikelregisterafdelingen. Handelsregistret, registret over almennyttige organisationer og fonde, registret over håndpantsætninger og skibsregistret føres i registerafdelingen. Distriktsdomstolen i Pärnu har endvidere en afdeling for betalingspåkrav. Afdelingen for betalingspåkrav håndterer anmodninger om iværksættelse af hasteproceduren for betalingspåkrav.

Hvis afgørelser, der er truffet ved distriktsdomstolene appelleres, prøves de af appeldomstolene, der er domstole i anden instans. Sager ved forvaltningsdomstolene er reguleret i de samme love som dem, der gælder for domstolene i første instans.

Domstole i første instans

Der er fire distriktsdomstole i Estland. Distriktsdomstolene er opdelt i afdelinger.

Distriktsdomstole:

Distriktsdomstolen i Harju (Harju Maakohus):

 1. Domhuset i Liivalaia
 2. Domhuset i Kentmanni
 3. Domhuset i Tartu

Distriktsdomstolen i Viru (Viru Maakohus):

 1. Domhuset i Jõhvi
 2. Domhuset i Narva
 3. Domhuset Rakvere

Distriktsdomstolen i Pärnu (Pärnu Maakohus):

 1. Domhuset i Pärnu
 2. Domhuset i Haapsalu
 3. Domhuset i Kuressaare
 4. Domhuset i Rapla
 5. Domhuset i Paide

Distriktsdomstolen i Tartu (Tartu Maakohus):

 1. Domhuset i Tartu
 2. Domhuset i Jõgeva
 3. Domhuset i Viljandi
 4. Domhuset i Valga
 5. Domhuset i Võru

Domstole i anden instans

Der er to appeldomstole i Estland.

Appeldomstole:

 • Appeldomstolen i Tallinn (Tallinna Ringkonnakohus)
 • Appeldomstolen i Tartu (Tartu Ringkonnakohus)

Juridiske databaser

Kontaktoplysninger for domstolene findes på deres webstedLink åbner i nyt vindue kohtute veebilehel. Der er gratis adgang til databasen.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 03/08/2017