Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné súdy - Estónsko

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?

V tejto časti nájdete informácie o organizácii všeobecných súdov v Estónsku


Všeobecné súdy – úvod

Miestne súdy sú všeobecnými súdmi prvého stupňa, ktoré rozhodujú vo všetkých občianskych a trestných veciach vrátane priestupkov. Konanie pred miestnymi súdmi upravujú tieto procesné kódexy – občiansky súdny poriadok, trestný poriadok a priestupkový poriadok.

O odvolaniach proti rozhodnutiam miestnych súdov rozhodujú druhostupňové oblastné súdy. Konania pred oblastnými súdmi upravujú rovnaké kódexy ako konania pred miestnymi súdmi.

Prvostupňové súdy

V Estónsku sú štyri miestne súdy. Miestne súdy sa delia na jednotlivé súdne pracoviská.

Miestne súdy:

Krajský súd v Harju:

 1. Súdne pracovisko v Tallinne

Miestny súd Viru:

 1. Jõhvi Courts
 2. Súdne pracovisko Narva
 3. Rakvere Courts

Miestny súd Pärnu:

 1. Pärnu Courts
 2. Hamaapsalu
 3. Kuressaare Courts
 4. Rapla Courts
 5. Courts Paide Courts

Okresný súd Pärnu zahŕňa platobný príkaz, ktorý sa zaoberá žiadosťami o skrátené súdne konanie pre platobné rozkazy.

Miestny súd Tartu (Tartu Maakohus):

 1. Súdne pracovisko v Tartu
 2. Súdne pracovisko Jõgeva
 3. Viljandi Courts
 4. Valga Courts
 5. Courts Võru

Krajský súd v Tartu zahŕňa register a kataster nehnuteľností. Kataster nehnuteľností a pozemkový register si spravuje katastrálny úrad. Register musí zaregistrovať obchodný register, register neziskových združení a nadácií a obchodný register záložných práv.

Súdy druhého stupňa

V Estónsku sú dva oblastné súdy:

Oblastné súdy

 • Oblastný súd v Tallinne (Tallinna Ringkonnakohus)
 • Oblastný súd v Tartu (Tartu Ringkonnakohus)

Právne databázy

Kontaktné údaje súdov sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite súdov. Prístup ku kontaktným údajom je bezplatný.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 19/07/2019