Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Allmänna domstolar - Estland

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?

På denna sida redogörs för hur de allmänna domstolarna är organiserade i Estland


Allmänna domstolar – inledning

Distriktsdomstolarna är allmänna domstolar i första instans och hör alla tvistemål, brottmål och överträdelser samt genomför andra förfaranden som faller under deras jurisdiktion enligt lag. De rättsliga förfarandena i distriktsdomstolarna regleras av följande lagar: civilprocesslagen, straffprocesslagen och lagen om förfarandet i mål om mindre brott.

Överklaganden av avgöranden som har meddelats av distriktsdomstolarna prövas av de regionala domstolarna (ringkonnakohus). Förfarandena i de regionala domstolarna omfattas av samma lagstiftning som förfarandena i första instans.

Förstainstansdomstolar

I Estland finns det fyra distriktsdomstolar. Varje regional domstol är indelad i lokala domstolar (ungefär: tingsställen i Sverige).

Distriktsdomstolar:

Harju County Court:

 1. Tallinns lokala domstol (tingsställe)

Viru County Court:

 1. Jõhvis lokala domstol (tingsställe)
 2. Narvas lokala domstol
 3. Rakveres lokala domstol

Länsrätten i Pärnu:

 1. Pärnus lokala domstol (tingsställe)
 2. Haapsalus lokala domstol
 3. Kuressaares lokala domstol
 4. Raplas lokala domstol
 5. Paides lokala domstol

Pärnu County Court har bland annat en betalningsorder för ett påskyndat förfarande för betalningsföreläggande.

Tartu distriktsdomstol (Tartu Maakohus):

 1. Tartus lokala domstol (tingsställe)
 2. Jõgevas lokala domstol
 3. Viljandi lokala domstol
 4. Valga lokala domstol i Valga
 5. Lokal domstol i Võru

Tartu länsrätt omfattar registreringsenheten och fastighetsregistret. Fastighetsregistret och fastighetsregistret förs av fastighetsregistret. Registreringsenheten ska registrera ett handelsregister, ett register över ideella föreningar och stiftelser och ett kommersiellt register.

Domstolar i andra instans

Det finns det två regionala domstolar i Estland (ringkonnakohus).

Regionala domstolar (ringkonnakohus):

 • Tallinns appelationsdomtol
 • Tartus appelationsdomstol

Juridiska databaser

Kontaktuppgifter för domstolarna finns på justitieministeriets Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats, avsnittet om domstolar. Tillgången till kontaktuppgifterna är gratis.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 19/07/2019