Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Обикновени съдилища - Естония

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Този раздел предоставя информация за организацията на обикновените съдилища в Естония.


Обикновени съдилища — въведение

Окръжните съдилища ( county courts) са съдилища с обща компетентност от първа инстанция, които разглеждат всички граждански и наказателни дела, както и дела за наказуеми простъпки (дребни престъпления) и провеждат други производства, които са поставени в тяхната компетентност от закона. Съдебните производства в окръжните съдилища се уреждат от следните кодекси: граждански процесуален кодекс по граждански дела, Наказателно-процесуален кодекс по наказателни дела и Кодекс за простъпки на НПК по дела за простъпки.

Решенията и постановленията на окръжните съдилища се разглеждат от областните съдилища, които са съдилища от втора инстанция, въз основа на постъпили жалби срещу тези решения и постановления. Производствата в административните съдилища са уредени в същите закони, приложими за производствата в съдилищата от първа инстанция.

Първоинстанционни съдилища (Tribunaux de première instance)

В Естония има четири окръжни съдилища. Окръжните съдилища са разделени на съдебни палати.

Окръжни съдилища:

Окръжен съд на Харю (Harju County Court):

 1. Съд на Талин

Районен съд Viru:

 1. Jõhvi Courthouse
 2. Съд на Нарва (Narva)
 3. Съд на Раквере (Rakvere Courthouse)

Окръжен съд на Пярну (Pärnu):

 1. Съд на Пярну (Pärnu Courthouse)
 2. Съд на Хаапсалу (Haapsalu Courthouse)
 3. Съд на Куресааса
 4. Съд на Rapla Courthouse
 5. Съд за оказване на медицинска помощ (Paide Courthouse)

Окръжният съд на Пярну включва заповед за плащане, която обработва молбите за разглеждане по реда на бързото производство за издаване на заповед за плащане.

Областен съд на Тарту (Tartu Maakohus):

 1. Съд на Тарту (Tartu)
 2. Jõgeva Courthouse
 3. Съд на Вилянди съда
 4. Съд на Валга (Valga Courthouse)
 5. Съд на Въру (Võru)

Окръжният съд на Тарту включва секретариата и поземления регистър. Кадастърът и имотният регистър се водят от поземления регистър. Регистърът трябва да регистрира търговски регистър, регистър на сдруженията с нестопанска цел и фондациите и търговски регистър на залозите.

Съдилища от втора инстанция

В Естония има две областни съдилища.

Областни съдилища:

 • Областен съд на Талин (Tallinna Ringkonnakohus)
 • Областен съд на Тарту (Tartu Ringkonnakohus)

Правни бази данни

Информация за контакт със съдилищата може да бъде намерена на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на съдилищата. Достъпът до информацията за връзка е безплатен.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 19/07/2019