Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obecné soudy - Estonsko

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Tento oddíl poskytuje informace o organizaci obecných soudů v Estonsku.


Obecné soudy – úvod

Krajské soudy jsou obecnými soudy prvního stupně a projednávají všechny občanskoprávní, trestní a přestupkové případy a provádějí jiné řízení, které je podle zákona v jejich jurisdikci. Soudní řízení u soudů hrabství se řídí těmito kódy: občanský soudní řád v občanských věcech, trestní řád v trestních věcech a řád přestupkového soudního řízení v přestupkových věcech.

Rozsudky a rozsudky krajských soudů přezkoumává okresní soudy jakožto soudy druhého stupně na základě odvolání proti těmto rozsudkům a rozsudkům. Řízení ve správních soudech upravují tytéž akty jako řízení před soudy prvního stupně.

Soudy prvního stupně

V Estonsku existují čtyři krajské soudy. Župní soudy jsou rozděleny na soudní kanceláře.

Krajské soudy:

Soud hrabství Harju:

 1. Tallinn Courts

Okresní soud Viru:

 1. Jõhvi Courts
 2. Narva Courtových
 3. Rakvere Courts

Pärnu County Court:

 1. Pärnu Courtových
 2. Haapsalu Courtových
 3. Kuressaare Courts
 4. Zpravodaj
 5. Paide Courts

V Pärnu County Court se nachází platební příkaz, který zpracovává žádosti o projednání žádosti o projednání věci ve zrychleném řízení.

Soud hrabství Tartu (Tartu Maakohus):

 1. Tartu Courts
 2. Jõgeva Court.
 3. Viljandi Courtových
 4. Valga Courtových
 5. Võru Courts

Župní soud v Tartu zahrnuje rejstřík a katastrální úřad. Katastr nemovitostí a katastr nemovitostí vede katastrální úřad. Rejstřík musí zaregistrovat obchodní rejstřík, rejstřík neziskových sdružení a nadací a obchodní rejstřík.

Soudy druhého stupně

V Estonsku existují dva okresní soudy.

Okresní soudy:

 • Okresní soud v Tallinnu
 • Okresní soud v Tartu

Právní databáze

Kontaktní údaje pro soudy jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách soudu. Přístup k kontaktním údajům je bezplatný.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 19/07/2019