Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Parastās tiesas - Igaunija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas igauņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

 

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par Igaunijas vispārējās piekritības tiesu struktūru.


Vispārējās piekritības tiesas – ievads

Apriņķa tiesas ir pirmās instances vispārējās piekritības tiesas, kuras izskata visas civillietas, krimināllietas un pārkāpumu lietas un veic citas procesuālās darbības, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir to jurisdikcijā. Tiesvedību apriņķa tiesās regulē šādi tiesību akti: Civilprocesa kodekss – civillietās, Kriminālprocesa kodekss – krimināllietās un Likumpārkāpumu procesa kodekss – pārkāpumu lietās.

Pie apriņķa tiesām darbojas arī zemesgrāmatu nodaļas un reģistrācijas nodaļas, kam ir administratīvas funkcijas. Zemesgrāmatu nodaļas uztur nekustamā īpašuma reģistru un laulāto mantisko attiecību reģistru. Reģistrācijas nodaļas uztur komercreģistru, bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistru, komercķīlu reģistru un kuģu reģistru. Pērnavas apriņķa tiesā ietilpst arī maksājuma rīkojumu nodaļa. Maksājuma rīkojumu nodaļa veic ar maksājuma rīkojumiem saistītās paātrinātās procedūras.

Apriņķa tiesu nolēmumus, pamatojoties uz to pārsūdzībām, kā otrās instances tiesas izskata apgabaltiesas. Tiesvedībai administratīvajās tiesās piemēro tos pašus tiesību aktus kā tiesvedībai pirmās instances tiesās.

Pirmās instances tiesas

Igaunijā ir četras apriņķa tiesas. Apriņķa tiesas iedala tiesu namos.

Apriņķa tiesas (maakohtud):

Harju apriņķa tiesa (Harju Maakohus):

 1. Līvalaias ielas (Liivalaia) tiesu nams;
 2. Kentmanni ielas (Kentmanni) tiesu nams;
 3. Tartu ceļa (Tartu mnt) tiesu nams.

Viru apriņķa tiesa (Viru Maakohus):

 1. Jehvi (Jõhvi) tiesu nams;
 2. Narvas (Narva) tiesu nams;
 3. Rakveres (Rakvere) tiesu nams.

Pērnavas apriņķa tiesa (Pärnu Maakohus):

 1. Pērnavas (Pärnu) tiesu nams;
 2. Hāpsalas (Haapsalu) tiesu nams;
 3. Kuresāres (Kuressaare) tiesu nams;
 4. Raplas (Rapla) tiesu nams;
 5. Paides (Paide) tiesu nams.

Tartu apriņķa tiesa (Tartu Maakohus):

 1. Tartu (Tartu) tiesu nams;
 2. Jegevas (Jõgeva) tiesu nams;
 3. Viljandi (Viljandi) tiesu nams;
 4. Valgas (Valga) tiesu nams;
 5. Veru (Võru) tiesu nams;

Otrās instances tiesas

Igaunijā ir divas apgabaltiesas.

Apgabaltiesas (ringkonnakohut):

 • Tallinas apgabaltiesa (Tallinna Ringkonnakohus);
 • Tartu apgabaltiesa (Tartu Ringkonnakohus).

Juridiskās datubāzes

Tiesu kontaktinformācija ir atrodama tiesu Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē. Kontaktinformācija ir pieejama bez maksas.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 03/08/2017