Gewone rechtbanken - Estland

Herstellen Opslaan in PDF-formaat

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

 

Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gewone rechtbanken in Estland.


Gewone rechtbanken – inleiding

Kantonrechtbanken zijn gewone rechtbanken van eerste aanleg die civiele zaken, strafzaken en overtredingen (kleine criminaliteit) behandelen en andere procedures voeren die rechtens onder hun jurisdictie vallen. De juridische procedures in de kantonrechtbanken zijn geregeld in de volgende wetten: het wetboek van burgerlijke rechtsvordering in civiele zaken, het wetboek van strafvordering in strafzaken en het wetboek van strafvordering inzake overtredingen in zaken van kleine criminaliteit.

De kantonrechtbanken hebben tevens kadaster- en registerafdelingen, die administratieve taken vervullen. Het kadaster en het huwelijksgoederenregister worden bijgehouden door de kadasterafdeling. Het handelsregister, het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk, het commercieel pandregister en het scheepsregister worden bijgehouden door de griffie. De kantonrechtbank van Pärnu heeft tevens een afdeling voor betalingsbevelen. Deze afdeling behandelt verzoeken om de versnelde procedure voor betalingsbevelen.

Arrondissementsrechtbanken buigen zich als rechtbanken van tweede aanleg over uitspraken van kantonrechtbanken op basis van beroepen tegen vonnissen en beslissingen. De procedures in de administratieve rechtbanken zijn geregeld in dezelfde wetten als voor de procedures in de rechtbanken van eerste aanleg.

Rechtbanken van eerste aanleg

Er zijn vier kantonrechtbanken in Estland. Deze rechtbanken zetelen in meerdere gerechtsgebouwen.

Kantonrechtbanken:

kantonrechtbank Harju (Harju Maakohus):

 1. gerechtsgebouw Liivalaia-straat
 2. gerechtsgebouw Kentmanni-straat
 3. gerechtsgebouw Tartu-weg

kantonrechtbank Viru (Viru Maakohus):

 1. rechtbank Jõhvi
 2. rechtbank Narva
 3. rechtbank Rakvere

kantonrechtbank Pärnu (Pärnu Maakohus):

 1. rechtbank Pärnu
 2. rechtbank Haapsalu
 3. rechtbank Kuressaare
 4. rechtbank Rapla
 5. rechtbank Paide

kantonrechtbank Tartu (Tartu Maakohus):

 1. rechtbank Tartu
 2. rechtbank Jõgeva
 3. rechtbank Viljandi
 4. rechtbank Valga
 5. rechtbank Võru

Rechtbanken van tweede aanleg

Er zijn twee arrondissementsrechtbanken in Estland.

Arrondissementsrechtbanken:

 • arrondissementsrechtbank Tallinn (Tallinna Ringakonnakohus)
 • arrondissementsrechtbank Tartu (Tartu Ringakonnakohus)

Juridische gegevensbanken

De contactgegevens van de rechtbanken zijn te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de rechterlijke organisatie.

De gegevensbank is kosteloos te gebruiken.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 03/08/2017