Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Parastās tiesas - Igaunija

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Šajā iedaļā sniegta informācija par vispārējās piekritības tiesu organizāciju Igaunijā


Vispārējās piekritības tiesas — ievads

Apgabaltiesas ir pirmās instances vispārējās tiesas un uzklausa visas civillietas, krimināllietas un pārkāpumu lietas un veic citas procedūras, kas ir to jurisdikcijā saskaņā ar tiesību aktiem. Tiesas procesus apgabala tiesās reglamentē šādi kodeksi: civilprocesa kodekss civillietās, kriminālprocesa kodekss krimināllietās un Rīcības kodekss pārkāpumu lietās.

Apriņķa tiesu nolēmumus, pamatojoties uz to pārsūdzībām, kā otrās instances tiesas izskata apgabaltiesas. Tiesvedībai administratīvajās tiesās piemēro tos pašus tiesību aktus kā tiesvedībai pirmās instances tiesās.

Pirmās instances tiesas

Igaunijā ir četras apriņķa tiesas. Apriņķa tiesas iedala tiesu namos.

Apriņķa tiesas (maakohtud):

Harju apgabala tiesa:

 1. Tallinas tiesu nams

Viru grāfistes tiesa:

 1. Jõhvi Courhola
 2. Narva Cours (Narva)
 3. Rakveres tiesu nams;

Pērnavas novada tiesa:

 1. Pärnu Coborla,
 2. Haapsalu Kuristu (Haapsalu) nams,
 3. Kuressaare Courhouse (Kuressaare)
 4. Rapla Cours (Rapla Kuristu)
 5. Paides Kuristu (Paides)

Pērnavas apgabaltiesa ietver maksājuma rīkojumu, kas izskata pieteikumus par maksājumu rīkojumu paātrinātu procedūru.

Tartu apriņķa tiesa (Tartu Maakohus):

 1. Tartu Tiesu nams
 2. Jegevas tiesu nams
 3. Viljandi Kurhola (Viljandi)
 4. Valgas tiesu nams
 5. Veru tiesu nams;

Tartu apriņķa tiesa ietver reģistru un Zemes reģistru. Zemesgrāmatu un zemesgrāmatu glabā zemesgrāmatu reģistrs. Reģistram ir jāreģistrē komercreģistrs, bezpeļņas apvienību un fondu reģistrs un komercķīlas reģistrs.

Otrās instances tiesas

Igaunijā ir divas apgabaltiesas.

Apgabaltiesas (ringkonnakohut):

 • Tallinas rajona tiesa
 • Tartu rajona tiesa

Juridiskās datubāzes

Tiesu kontaktinformācija atrodama Saite atveras jaunā logāTiesu tīmekļa vietnē. Kontaktinformācija ir pieejama bez maksas.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 19/07/2019