Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy zwyczajne - Estonia

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat organizacji sądów powszechnych w Estonii.


Sądy powszechne – wstęp

Sądy rejonowe są sądami powszechnymi pierwszej instancji, które rozpoznają sprawy cywilne, karne i sprawy o wykroczenia, a także prowadzą inne postępowania, które zostały oddane pod ich jurysdykcję na podstawie odpowiednich przepisów. Postępowanie przed sądami rejonowymi regulują przepisy zawarte w następujących kodeksach: kodeksie postępowania cywilnego w odniesieniu do spraw z zakresu prawa cywilnego, Kodeksie postępowania karnego w odniesieniu do spraw z zakresu prawa karnego oraz Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia w odniesieniu do spraw dotyczących wykroczeń.

Wyroki i postanowienia sądów rejonowych można zaskarżyć przed sądami okręgowymi, działającymi jako sądy drugiej instancji, poprzez wniesienie odwołania od danego wyroku lub postanowienia. Postępowanie przed sądami administracyjnymi zostało uregulowane w tych samych przepisach, które określają postępowanie przed sądami pierwszej instancji.

Sądy pierwszej instancji

W Estonii istnieją cztery sądy rejonowe: Sądy rejonowe posiadają ośrodki zamiejscowe (kohtumaja).

Sądy rejonowe:

Sąd Rejonowy w Harju:

 1. Uniwersytet w Tallinnie

Sąd okręgowy w Viru:

 1. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Jõhvi
 2. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Narwie
 3. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Rakvere

Sąd Rejonowy w Pärnu:

 1. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Pärnu
 2. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Haapsalu
 3. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Kuressaare
 4. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Rapla
 5. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Puide

Sąd okręgowy w Pärnu składa wniosek o wydanie nakazu zapłaty, w którym rozpatruje się wnioski o zastosowanie trybu przyspieszonego w odniesieniu do zleceń płatniczych.

Sąd Rejonowy w Tartu (Tartu Maakohus):

 1. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Tartu
 2. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Jõgeva
 3. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Viljandi
 4. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w budynku Valga
 5. Ośrodek zamiejscowy z siedzibą w Võru

Sąd okręgowy w Tartu zawiera rejestr i rejestr gruntów. Rejestr nieruchomości i rejestr nieruchomości są prowadzone przez urząd ewidencji gruntów. Rejestr musi zarejestrować rejestr działalności gospodarczej, rejestr stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji oraz rejestr zastawów handlowych.

Sądy drugiej instancji

W Estonii działają dwa sądy okręgowe.

Sądy okręgowe:

 • Sąd Okręgowy w Tallinie (Tallinna Ringkonnakohus)
 • Sąd Okręgowy w Tartu (Tartu Ringkonnakohus)

Prawne bazy danych

Dane kontaktowe Sądu Najwyższego dostępne są na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej poświęconej sądom. Dostęp do danych kontaktowych sądów jest bezpłatny.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 19/07/2019