Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Všeobecné súdy - Estónsko

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

V tejto časti nájdete informácie o organizácii všeobecných súdov v Estónsku


Všeobecné súdy – úvod

Miestne súdy sú všeobecnými súdmi prvého stupňa, ktoré rozhodujú vo všetkých občianskych a trestných veciach vrátane priestupkov. Konanie pred miestnymi súdmi upravujú tieto procesné kódexy – občiansky súdny poriadok, trestný poriadok a priestupkový poriadok.

O odvolaniach proti rozhodnutiam miestnych súdov rozhodujú druhostupňové oblastné súdy. Konania pred oblastnými súdmi upravujú rovnaké kódexy ako konania pred miestnymi súdmi.

Prvostupňové súdy

V Estónsku sú štyri miestne súdy. Miestne súdy sa delia na jednotlivé súdne pracoviská.

Miestne súdy:

Krajský súd v Harju:

 1. Súdne pracovisko v Tallinne

Miestny súd Viru:

 1. Jõhvi Courts
 2. Súdne pracovisko Narva
 3. Rakvere Courts

Miestny súd Pärnu:

 1. Pärnu Courts
 2. Hamaapsalu
 3. Kuressaare Courts
 4. Rapla Courts
 5. Courts Paide Courts

Okresný súd Pärnu zahŕňa platobný príkaz, ktorý sa zaoberá žiadosťami o skrátené súdne konanie pre platobné rozkazy.

Miestny súd Tartu (Tartu Maakohus):

 1. Súdne pracovisko v Tartu
 2. Súdne pracovisko Jõgeva
 3. Viljandi Courts
 4. Valga Courts
 5. Courts Võru

Krajský súd v Tartu zahŕňa register a kataster nehnuteľností. Kataster nehnuteľností a pozemkový register si spravuje katastrálny úrad. Register musí zaregistrovať obchodný register, register neziskových združení a nadácií a obchodný register záložných práv.

Súdy druhého stupňa

V Estónsku sú dva oblastné súdy:

Oblastné súdy

 • Oblastný súd v Tallinne (Tallinna Ringkonnakohus)
 • Oblastný súd v Tartu (Tartu Ringkonnakohus)

Právne databázy

Kontaktné údaje súdov sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite súdov. Prístup ku kontaktným údajom je bezplatný.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 19/07/2019