Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Instanţe de drept comun - Estonia

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

 

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Această secțiune oferă informații privind organizarea instanțelor de drept comun din Estonia.


Instanțe de drept comun – introducere

Instanțele regionale reprezintă, în general, primul grad de jurisdicție (instanțe de fond) și soluționează cauze civile, penale, precum și cauze privind delicte minore și alte aspecte care, conform legii, intră în sfera lor de competență. Procedura aplicată de instanțele regionale pentru soluționarea acestor tipuri de cauze este cea prevăzută de Codul de procedură civilă – în cauzele civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik), Codul de procedură penală – în cauzele penale (kriminaalmenetluse seadustik) și, respectiv, Codul de procedură în cazul infracțiunilor administrative (väärteomenetluse seadustik) – în cazurile minore.

În cadrul instanțelor regionale funcționează și serviciile cadastrale și registrul funciar, departamente care îndeplinesc funcții administrative. Registrul funciar și cel al bunurilor dobândite în timpul căsătoriei sunt ținute de departamentul responsabil de registrul funciar. Registrul comerțului, registrul organizațiilor nelucrative și al fundațiilor, registrul gajurilor comerciale și registrul navelor sunt ținute de departamentul registrelor. Doar instanța regională din Harju ține un registru al succesiunilor. În cadrul instanței regionale din Pärnu funcționează, de asemenea, un departament responsabil de somațiile de plată, care soluționează cererile privind aplicarea unei proceduri accelerate de somație de plată.

Deciziile și hotărârile pronunțate de instanțele regionale sunt supuse căilor de atac, acestea din urmă fiind de competența instanțelor districtuale, care reprezintă al doilea grad de jurisdicție. Instanțele districtuale se supun acelorași norme procedurale ca și instanțele de prim grad de jurisdicție.

Instanțe de prim grad de jurisdicție

În Estonia funcționează patru instanțe regionale. Acestea sunt formate din secții (kohtumaja).

Instanțe regionale:

Instanța regională Harju (Harju Maakohus):

 1. Secția de pe strada Liivalaia
 2. Secția de pe strada Kentmanni
 3. Secția de pe bulevardul Tartu

Instanța regională Viru (Viru Maakohus):

 1. Secția din Jõhvi
 2. Secția din Narva
 3. Secția din Rakvere

Instanța regională Pärnu (Pärnu Maakohus):

 1. Secția din Pärnu
 2. Secția din Haapsalu
 3. Secția din Kuressaare
 4. Secția din Rapla
 5. Secția din Paide

Instanța regională Tartu (Tartu Maakohus):

 1. Secția din Tartu
 2. Secția din Jõgeva
 3. Secția din Viljandi
 4. Secția din Valga
 5. Secția din Võru

Instanțe de al doilea grad de jurisdicție

În Estonia funcționează două instanțe districtuale.

Instanțe districtuale:

 • Instanța districtuală Tallinn (Tallinna Ringkonnakohus)
 • Instanța districtuală Tartu (Tartu Ringkonnakohus)

Baze de date juridice

Datele de contact referitoare la instanțe pot fi accesate pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web dedicat instanțelor. Accesul la datele de contact este gratuit.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 03/08/2017