Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Instanţe de drept comun - Anglia şi Ţara Galilor

Țara se află în proces de tranziție către retragerea din UE.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Această pagină vă oferă informații privind instanțele de drept comun din Anglia și Țara Galilor.


Instanțe de drept comun – introducere

Organizarea diverselor instanțe judecătorești este prezentată mai jos. Puteți afla mai multe detalii pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul Majestății Sale pentru curți și tribunale (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service), care administrează și sprijină toate instanțele judecătorești, cu excepția Curții Supreme.

Curtea Supremă (Supreme Court)

Curtea Supremă a Regatului Unit a preluat jurisdicția Comisiei de apel a Camerei Lorzilor la data de 1 octombrie 2009. De asemenea, a preluat funcțiile delegate Comisiei juridice a Consiliului Privat (cea mai înaltă instanță de apel în mai multe țări independente din Commonwealth, teritoriile de peste mări ale Regatului Unit și teritoriile dependente ale Coroanei).

Curtea Supremă este ultima instanță de apel din Regatul Unit atât pentru cauzele penale, cât și pentru cele civile, deși cauzele penale scoțiene nu pot fi atacate în fața Curții Supreme. Permisiunea de a deferi o cauză Curții Supreme, în cadrul unei căi de atac, este acordată, de regulă, doar dacă aceasta implică chestiuni de drept de interes public.

Curtea de Apel (Court of Appeal)

Curtea de Apel are două secții, penală și civilă și, de obicei, se reunește la Londra.

Secția penală, prezidată de Lordul Prim-Judecător (Lord Chief Justice), audiază căile de atac împotriva condamnărilor și sentințelor înaintate de persoane condamnate sau împotriva cărora există sentințe ale Curții Coroanei. Secția penală a Curții de Apel are puterea de a casa sau confirma o condamnare, de a dispune rejudecarea unei cauze și, în cazul căilor de atac care vizează sentințe, de a modifica sentința (însă nu de a o majora). Cu toate acestea, în cazurile în care procurorul general trimite spre judecare o cauză la Curtea de Apel, aceasta are puterea de a majora o sentință, dacă o consideră nejustificat de permisivă.

Curtea are o jurisdicție mai largă pentru a audia căi de atac introduse ad hoc, precum cele privind raportarea și restrângerea accesului public, căile de atac împotriva hotărârilor care contestă urmărirea penală și alte căi de atac în temeiul Legii privind veniturile provenind din infracțiuni din 2002. În plus, curtea tratează căile de atac introduse în cauzele în fața curții marțiale.

În secția penală a Curții de Apel, completul este de obicei format din trei judecători, însă hotărârea curții este una unică (opinia majoritară).

Curtea de Apel, secția civilă, este prezidată de Președintele Curții de Apel (Master of the Rolls). Curtea audiază, în special, căile de atac introduse împotriva hotărârilor Înaltei Curți (inclusiv Curtea Cancelarului, Curtea Reginei și Secția de Dreptul Familiei) și ale judecătoriilor de pe teritoriul Angliei și Țării Galilor, precum și ale anumitor tribunale. De obicei, completul este format din trei Lorzi Prim-Judecători. Pentru a ajunge la pronunțarea unei hotărâri, judecătorii pot dispune orice ordin pe care consideră că ar fi trebuit să îl emită instanța care a judecat cauza anterior. În anumite cazuri, se dispune rejudecarea cauzei.

În Curtea de Apel sunt rareori audiați martori. Hotărârile se bazează de obicei pe documente, consemnări ale audierilor anterioare și argumentele prezentate de avocații care reprezintă părțile.

Înalta Curte (High Court)

Înalta Curte are sediul la Londra, deși unele cauze pot fi audiate și în alte localități din Anglia și Țara Galilor. Înalta Curte poate audia aproape orice acțiune civilă – deși, în practică, are atribuții doar în ceea ce privește cauzele mai importante sau mai complexe. Curtea este organizată în trei secții:

 • Curtea Reginei (Queen’s Bench Division) este cea mai mare dintre cele trei și are competențe în ceea ce privește o gamă largă de aspecte civile. Acestea includ acțiuni pentru daune care reies din încălcări ale contractelor, răspunderea civilă delictuală, calomnia, litigiile comerciale și cauzele de drept maritim (acțiuni civile care vizează nave, precum coliziuni, deteriorarea mărfurilor și salvare).
 • Curtea Cancelarului (Chancery Division) are atribuții în special în ceea ce privește aspectele legate de proprietate, inclusiv administrarea patrimoniului persoanelor decedate, interpretarea testamentelor, brevetele și proprietatea intelectuală, insolvabilitatea și litigiile privind societățile și parteneriatele.
 • Secția de Dreptul Familiei are atribuții în ceea ce privește aspectele legate de divorțurile mai complexe și chestiunile aferente de ordin matrimonial și financiar. Această divizie are competențe cu privire la cauze de îngrijire a copiilor (în special tutela, adopția și răpirea copiilor), cauzele care le implică pe cele din cadrul Instanței de Protecție și cauzele referitoare la tratamentul medical al copiilor care țin de jurisdicția inerentă a curții.

Curtea Administrativă

Activitatea Curții Administrative este variată, jurisdicția acesteia având în vedere aplicarea dreptului administrativ în Anglia și Țara Galilor, precum și supravegherea instanțelor și tribunalelor inferioare.

Jurisdicția de supraveghere, exercitată în principal prin procedura controlului jurisdicțional, vizează persoane sau organisme care exercită o funcție de drept public. Scopul controlului jurisdicțional este de a asigura că hotărârile acestor organisme sau persoane sunt emise în mod adecvat și legal și nu depășesc competențele care le sunt atribuite de Parlament.

Alte aspecte care intră în atribuțiile Curții Administrative includ o serie de căi de atac și cereri de chemare în judecată, conform legii:

 • drepturi acordat de anumite legi de a contesta hotărârile miniștrilor, administrațiilor locale și tribunalelor
 • acțiuni intentate în temeiul Legii privind naționalitatea, imigrația și azilul din 2002
 • apeluri prin intermediul cauzelor intentate împotriva anumitor hotărâri ale curților magistraților și ale Curții Coroanei
 • cereri habeas corpus;
 • cereri privind sfidarea instanțelor judecătorești;
 • cereri privind justițiabili care abuzează de acțiunile judiciare;
 • acțiuni intentate în temeiul Legii privind medicii legiști din 1988;
 • diverse acțiuni înaintate în temeiul legilor privind prevenirea terorismului, veniturile provenind din infracțiuni, traficul de droguri și justiția penală.

În 2009, deschiderea birourilor regionale ale Curții Administrative de la Birmingham, Cardiff, Leeds și Manchester face posibilă depunerea de către reclamanți/solicitanți a anumitor tipuri de cereri mai aproape de regiunea cu care au cea mai apropiată legătură. Un nou birou regional s-a deschis în noiembrie 2012, la Bristol.

Completele de apel (divisional courts)

Anumite apeluri care provin de la instanțele inferioare sunt audiate de completele de apel (respectiv curți formate din cel puțin doi judecători).

Apelurile care provin de la judecătorii, în ceea ce privește jurisdicțiile Curții Cancelarului și Curții Reginei, sunt audiate de respectivele complete de apel.

Completele de apel ale secției Curtea Reginei audiază, între altele, căi de atac referitoare la chestiuni de drept care provin de la curțile magistraților și Curtea Coroanei (cu excepția cazurilor în care Curtea Coroanei judecă un proces de punere sub acuzare).

Un complet de apel al Secției de Dreptul Familiei audiază apelurile împotriva hotărârilor în cauze de dreptul familiei emise de curțile magistraților.

Judecătoriile regionale (county courts)

Judecătoriile judecă majoritatea cauzelor civile din Anglia și Țara Galilor. În termeni generali, cele mai puțin complicate cauze civile sunt judecate de judecătoriile comitatelor, iar cauzele mai complexe de Înalta Curte. Cele mai multe cauze judecate de judecătorii au legătură cu recuperarea datoriilor. Cu toate acestea, cererile de repunere în posesie (de exemplu, la finalizarea plății unei ipoteci), vătămare corporală sau neglijență sunt, de asemenea, audiate în judecătoriile regionale.

Acțiunile privind cererile referitoare la datorii sau daune sub 5 000 GBP sunt, de obicei, soluționate în cadrul unei proceduri speciale privind cererile cu valoare redusă. Aceasta este concepută pentru a oferi o metodă informală și cu costuri reduse de soluționare a litigiilor, fără a fi necesare serviciile unui avocat. În aceste cazuri, judecătorul își poate exercita atât propriile atribuții, cât și pe cele ale procurorului (inquisitorial role), și poate sprijini atât reclamantul, cât și acuzatul, să își expună argumentele. Judecătoriile oferă, de asemenea, servicii interne de mediere pentru cererile cu valoare redusă, deși medierea externă este disponibilă pentru alte cereri litigioase.

Judecătoriile audiază și cauze de dreptul familiei, care includ divorțul, probleme ale minorilor precum custodia, drepturile de îngrijire și adopția. Anumite cauze de dreptul familiei sunt complexe și pot fi audiate de Înalta Curte. În districtul londonez central, toate cauzele de dreptul familiei sunt tratate de registratura principală a diviziei de dreptul familiei și nu de judecătoriile locale. Medierea familială este disponibilă prin Serviciul de Consiliere și sprijin al Curții Cauze de dreptul familiei și privind minorii (Children and Family Court Advisory and Support Service - CAFCASS).

Curtea Coroanei (Crown Court)

Curtea Coroanei este o instanță națională cu sediul în diferite centre din Anglia și Țara Galilor. Aceasta audiază toate cauzele penale grave trimise de instanțele magistraților. Cauzele pentru proces sunt audiate de un judecător și un juriu format din 12 membri ai publicului.

Uneori, jurații sunt necesari și în cauzele civile (precum cauzele de calomnie), deși aceasta nu se întâmplă foarte des. Atunci când este necesar, procesul are loc la sediul Înaltei Curți sau al unei judecătorii regionale. Curtea Coroanei acționează, de asemenea, în calitate de instanță de apel pentru cauzele audiate de magistrați în instanțele magistraților.

Instanțele magistraților (Magistrates’ courts)

Curțile magistraților audiază în principal cauzele penale; majoritatea delictelor penale sunt judecate de curțile magistraților. Cele mai grave infracțiuni sunt trimise spre instrumentare Curții Coroanei . Curțile magistraților tratează și anumite cauze civile, inclusiv chestiuni de dreptul familiei, recuperarea anumitor tipuri de datorii, precum taxa de serviciu public și aspectele legate de autorizații (de exemplu, autorizațiile pentru vânzarea băuturilor alcoolice), încălcările licențelor și ordinelor instanțelor și a prevederilor legate de pariuri și jocurile de noroc.

Majoritatea cauzelor de la curțile magistraților sunt audiate de magistrați fără pregătire juridică (numiți și „judecători de pace” -„justices of the peace” sau „JPs”). Acești magistrați nu au calificare juridică. Aceștia judecă de obicei în complete de trei și sunt consiliați pe probleme de drept de grefieri cu formare juridică. Cele mai complexe cauze aduse înaintea curților magistraților sunt audiate de membri ai corpului judecătoresc profesionist, cunoscuți ca judecători districtuali (curți ale magistraților) care își desfășoară activitatea cu normă întreagă. Judecătorii districtuali supleanți (curțile magistraților) își desfășoară activitatea cu normă parțială.

Curțile magistraților au autoritatea de a impune amenzi și de a pronunța sentințe cu închisoarea (pe perioade limitate) împotriva persoanelor care au fost condamnate pentru infracțiuni – astfel, anumite cazuri sunt deferite Curții Coroanei, pentru sentință.

Anumite curți ale magistraților sunt desemnate „instanțe pentru tineri”(youth courts) sau „instanțe pentru proceduri în materie de dreptul familiei” (family proceedings courts). Acestea sunt compuse din magistrați cu formare specială și judecă acuzațiile împotriva copiilor și tinerilor și cererile cu privire la aceștia și, respectiv, cauze în materie de dreptul familiei.

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul Majestății Sale pentru curți și tribunale (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service)


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 12/06/2017