Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bendrosios kompetencijos teismai - Suomija

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Šiame skirsnyje pateikiama informacija apie Suomijos bendrosios kompetencijos ir administracinius teismus.


Bendrosios kompetencijos ir administraciniai teismai. įvadas

Suomijos teismus galima suskirstyti į bendruosius civilinių ir baudžiamųjų bylų teismus, administracinius teismus ir specialiuosius teismus.

Sąvoka „bendrosios kompetencijos teismai“ reiškia teismus, kurių jurisdikcija yra bendroji. Kitaip tariant, jos sprendžia teisinius ginčus, už kuriuos neatsako kuris nors kitas teismas. Bendrosios kompetencijos teismai yra:

  • Apygardų ir miestų teismai (20)
  • Apeliaciniai teismai (5)
  • Aukščiausiajam Teismui.

Bendrosios kompetencijos administraciniai teismai yra administraciniai teismai.

Administraciniai teismai yra Aukščiausiasis administracinis teismas ir regioniniai administraciniai teismai. Suomijoje yra šeši regioniniai administraciniai teismai: Helsinkio, Hämeenlinna, Rytų Suomijos, Šiaurės Suomijos, Turku ir Vaasos administracinis teismas. Åland taip pat turi savo administracinį teismą Ålands förvaltningsdomstol.

Aukščiausias administracinis teismas yra Aukščiausiasis administracinis teismas (Korkein hallinto-oikeus/Högsta förvaltningsdomstolen).

Apylinkės teismai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasApylinkių teismai yra žemiausia bendrosios kompetencijos teismų instancija. Jos susijusios su civiliniais, baudžiamaisiais ir tam tikrais prašymais, pavyzdžiui, santuokos nutraukimu. Suomijoje yra 20 apygardos teismai. Jų dydis – tiek bylų, tiek darbuotojų skaičius – labai skiriasi. Apygardų teismai kasmet nagrinėja maždaug 550 000 bylų (baudžiamosios bylos, 80 000 bylos, 420 000 bylos ir 50 000 bylos). Apylinkių teismuose iš viso dirba apie 1900 darbuotojų.

Šių teismų veikimą ir administravimą reglamentuojančios nuostatos išdėstytos Teismų įstatyme (673/2016) ir Teismų procedūros reglamente. Pagal įstatymą pirmosios instancijos teismo pagrindinis teisėjas taip pat yra administracinis šios tarnybos vadovas.

Be to, apylinkės teismas turi nespecialistus, t. y. nespecialistus, kurie dalyvauja sprendžiant sunkiausias baudžiamąsias ir žemės bylas. Neprofesionalų narius renka savivaldybių tarybos. Teisingumo ministerija patvirtina neprofesionalių narių skaičių, kurį turi pasirinkti savivaldybės. Jų atlyginimas mokamas iš valstybės lėšų.

Procesas apylinkių teismuose

Apylinkės teisme civilinė byla skirstoma į du etapus: Parengiamasis pasirengimas ir pagrindinis klausymas. Parengiamasis parengiamasis darbas prasideda nuo šalių rašytinių pastabų. Šiame etape jau atsiskaityta už neginčytinus skolinius reikalavimus. Pasirengimas vyksta žodžiu ir teismo posėdyje dalyvauja vienas teisėjas.

Jei šiuo etapu bylos išspręsti nepavyksta, numatytas atskiras pagrindinis teismo posėdis. Tokiu atveju apygardos teismą sudaro vienas arba trys teisėjai. Procesas yra kuo sklandesnis.

Baudžiamosiose bylose apylinkės teismo sudėtis priklauso nuo atitinkamos nusikalstamos veikos. Nedidelius pažeidimus nagrinėja vienas teisėjas, o sunkesnius pažeidimus – vienas teisėjas ir dvi vertinimo komisijos arba trys teisėjai.

Baudžiamasis procesas grindžiamas tais pačiais principais kaip ir civilinėse bylose. Parengiamasis posėdis taip pat gali būti rengiamas baudžiamajame procese. Teismas gali paprašyti kaltinamojo pateikti prieštaravimą per pagrindinį teismo posėdį. Procesas vyksta žodžiu, o teismo sprendimas grindžiamas faktais ir įrodymais, apie kuriuos šalys pranešė teismui. Visi įrodymai gaunami per pagrindinį teismo posėdį. Baudžiamasis procesas taip pat vykdomas, kiek tai įmanoma, nuolat. Pagrindinės bylos nagrinėjimo metu teismo sudėtis negali būti keičiama. Įstatyme nustatytomis sąlygomis baudžiamoji byla taip pat gali būti nagrinėjama taikant rašytinę procedūrą, nepateikiant prašymo surengti pagrindinį posėdį.

Jei teismas nepasiekia bendro sutarimo dėl sprendimo, balsuojama. kiekvienas kolegijos narys turi individualų balsą. Jeigu civilinėje byloje yra lygtinis ryšys, teisėjas pareiškia savo galutinę nuomonę; baudžiamojoje byloje pirmenybė teikiama švelnesnei alternatyvai.

Apylinkės teismo sprendime nurodomi jį pagrindžiantys motyvai. Daugeliu atvejų sprendimas šalims paskelbiamas iš karto po to, kai baigiamas pagrindinis teismo posėdis. Tačiau didelių ar kitaip sudėtingų baudžiamųjų bylų atveju bausmė negali trukti ilgiau kaip dvi savaites. Su teismo sprendimu bus galima susipažinti raštu teismo kanceliarijoje.

Hovioikeudet

Suomijoje yra Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspenki apeliaciniai teismai (Helsinkis, Rytų Suomija (Kuopio), Rovaniemis, Vaasa ir Turku apeliacinis teismas).

Aukštesnieji teismai nagrinėja apeliacinius skundus ir skundus dėl apylinkių teismų sprendimų. Tam tikrais atvejais apeliaciniai teismai taip pat veikia kaip pirmosios instancijos teismai: Pvz., žemesnės instancijos teismo teisėjo arba valstybės tarnautojų apkalta.

Apeliaciniai teismai taip pat yra atsakingi už teisės taikymo apylinkių teismuose priežiūrą ir tam tikrus su teismų administravimu susijusius klausimus. Dėl vieno administracinio klausimo visų pirma reikia pateikti nuomonę teisėjų atrankos komitetui dėl pareiškėjų, prašančių eiti apylinkės teismo arba apeliacinio teismo teisėjo pareigas. Nuomonę pateikia apeliacinio teismo komitetas, kuriam pavesta ši atsakomybė. Apeliacinio teismo pirmininkas (vyriausiasis teisėjas) yra atsakingas už jo veiklą ir veiksmingumą.

Apeliacinis teismas padalytas į skyrius. Skyrių sudaro skyriaus vadovas ir kiti teisėjai. Bylas paprastai nagrinėja trijų teisėjų kolegija.

Procesas apeliaciniame teisme

Kai kuriose civilinėse ir baudžiamosiose bylose ieškovui reikia gauti papildomą Apeliacinio teismo leidimą. Leidimo toliau tvarkyti duomenis suteikimas reglamentuojamas teisės aktais. Bylas Apeliacinis teismas nagrinėja rašytiniu arba žodiniu būdu.

Aukščiausiasis Teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiasis Teismas yra aukščiausias apeliacinis teismas. Kaip ir apeliacinis teismas, Aukščiausiąjį Teismą sudaro penki skyriai, kurie, būdami teisiškai kompetentingi.

Norėdama perduoti bylą Aukščiausiajam Teismui, suinteresuotoji arba susijusi šalis turi pateikti prašymą leisti apskųsti teismo sprendimą. Gavęs šią peticiją, Aukščiausiasis Teismas nagrinėja, ar šiuo konkrečiu atveju jis gali suteikti leidimą pateikti apeliacinį skundą. Klausimą nagrinėja dviejų ar trijų asmenų kolegija. Leidimas pateikti apeliacinį skundą gali būti suteikiamas tik įstatymų nustatytais pagrindais.

Nuo 1980 m. Aukščiausiasis Teismas tapo pirmaujančia institucija. Visais ketinimais ir tikslais byloje, kurią Aukščiausiasis Teismas išsprendė, nustatoma teisinė norma, kurios turi laikytis kiti teismai panašiose bylose. Tais atvejais, kai apeliacinis teismas veikia kaip pirmosios instancijos teismas, leidimas pateikti apeliacinį skundą nereikalingas.

Aukščiausiojo Teismo veiklai pirmininkauja jo pirmininkas. Aukščiausiojo Teismo nariai vadinami Aukščiausiojo Teismo teisėjais. Pranešėjai yra nuolatinis sekretorius, pranešėjų patarėjai, vyresnieji teisės referentai ir teisės referentai.

Be teismo proceso, Aukščiausiasis Teismas skiria ad interim teisėjus bendrosios kompetencijos teismuose ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Aukščiausiasis Teismas taip pat teikia pastabas dėl siūlomų teisės aktų ir Suomijos Prezidentui siunčiamų malonės peticijų.

Procesas Aukščiausiajame Teisme paprastai vyksta raštu. Prireikus rengiamas žodinis bylos nagrinėjimas.

Administraciniai teismai

Administraciniai teismai:

Konstitucijoje reikalaujama, kad visa viešoji veikla griežtai atitiktų įstatymus. Bet kuris asmuo ar subjektas, kuris mano, kad valstybės ar savivaldybės institucijos sprendimas yra neteisėtas jo atžvilgiu, paprastai gali jį apskųsti.

Institucija kartu su sprendimu nurodo, kaip ir kam galima apskųsti sprendimą. Dažnai sprendimą pirmiausia gali peržiūrėti administracinė institucija, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas o tada jis gali būti apskųstas administraciniam teismui, jei sprendimas vis dar nepatenkintas. Administracinių teismų jurisdikciją lemia teritorinis provincijų padalijimas taip, kad viena ar kelios provincijos gali būti priskirtos vienai jurisdikcijai.

Gavęs apeliacinį skundą, Administracinis teismas sprendžia, ar ginčijamos institucijos sprendimas yra teisėtas. Jei administracinio teismo sprendimas netenkinamas, daugeliu atvejų apeliacinis skundas vis dar gali būti pateiktas Aukščiausiajam administraciniam teismui arba bent jau prašymas leisti pateikti apeliacinį skundą Aukščiausiajam administraciniam teismui.

Administracinės teisės reglamentuojamos Administracinio teisingumo įstatymu (430/1999), Vyriausybės dekretu dėl administracinių teismų apygardų (865/2016) ir atskiromis darbo tvarkos taisyklėmis. Administraciniams teismams kaip proceso teisė taikomas Administracinio teismo proceso įstatymas (586/1996).

Administraciniai teismai kasmet nagrinėja daugiau kaip 20 000 bylų. Dauguma bylų yra apeliacinės bylos, tačiau administraciniai teismai taip pat nagrinėja administracinius ginčus ir subordinacijos bylas. Pagal įstrižinę formulę yra beveik 300 nagrinėtinų bylų kategorijų, o tai rodo platų bylų spektrą. Administraciniai teismai yra bendrieji regioniniai teismai, kurie paprastai nagrinėja visas administracinių teismų bylas. Tačiau kai kuriais atvejais daugiausia dėmesio skiriama tam tikroms administracinėms teisėms:

  • Helsinkio administracinis teismas, be kita ko, nagrinėja visus klausimus, susijusius su PVM ir muitais.
  • Vaasos administracinis teismas nagrinės apeliacinį skundą dėl leidimų ir nurodymo priimti sprendimus pagal Vandens įstatymą ir Aplinkos apsaugos įstatymą.
  • Hämeenlinna administracinis teismas nagrinėja apeliacinius skundus dėl paramos žemės ūkiui, paramos kaimo plėtrai ir struktūrinės paramos žemės ūkiui.
  • Šiaurės Suomijos administracinis teismas nagrinėja skundus dėl pagalbos bylų, susijusių su šiaurinių elnių auginimu ir natūraliomis ūkininkavimo priemonėmis, taip pat dėl tam tikrų bylų, kurios turi būti išspręstos pagal Skolt įstatymą.

Administracinis teismas turi aukščiausią Administracinio teismo teisėją ir kitus Administracinio teismo narius. Administracinio teismo veiklą administruoja ir valdo aukščiausias teisėjas. Administraciniai teismai gali būti suskirstyti į skirsnius. Kolegijoms vadovauja kolegijos pirmininku paskirtas administracijos teisėjas. Be administracinių teisėjų, administraciniame teisme dirba pranešėjai ir sekretoriai. Administraciniuose teismuose iš viso dirba apie 550 darbuotojų.

Administracinio teismo sudėtys

Administracinis teismas yra kolegialus teismas, kurio kvorumą paprastai sudaro trys nariai. Tarnautojų teismo nariai yra Administracinio teismo Aukščiausiasis teisėjas ir Administracinio teismo administracijos teisėjai. Be to, tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, susijusiais su psichikos sveikata ir vaikų paėmimu priežiūrai, neaktyvus narys ekspertas dalyvauja svarstymuose ir priimant sprendimus. Pagal Aplinkos apsaugos ir vandens įstatymą nagrinėjamose bylose dalyvauja ne tik teisinės kvalifikacijos nariai, bet ir mokslo ar inžinerijos srities teisėjai. Įprasta šių grupių sudėtis – keturi nariai.

Administraciniai teismai tam tikras paprastesnes apeliacines bylas, kaip apibrėžta teisės aktuose, gali nagrinėti siauresnėmis sudėtimis. Tai reiškia, kad nebus pažeista šalių teisinė apsauga.

Dviejų teisėjų sudėtis gali priimti sprendimus tam tikrais teisės aktuose išvardytais atvejais, kai apeliacinė byla yra aiški ir nereikia naujo teisės aiškinimo. Tai, be kita ko, keli skundai, susiję su pajamų mokesčiais, nekilnojamojo turto mokesčiais, automobilių mokesčiais ir statybos leidimais. Jei dviejų narių sudėties teisėjai nesutaria, byla perduodama spręsti įprastai trijų narių sudėties kolegijai. Vienas teisėjas gali priimti sprendimą dėl skundų, susijusių, inter alia, su stovėjimo mokesčiu, transporto priemonės perleidimu, vairuotojo pažymėjimo bylomis ir viešojo transporto patikrinimo mokesčiu. Be to, vienas teisėjas gali priimti sprendimą dėl visų laikinųjų draudimų ir uždrausti arba sustabdyti mokesčių ir muitų išieškojimą.

Procesas administraciniame teisme

Administracinėje teisėje bylos daugiausia nagrinėjamos raštu, tačiau pastaraisiais metais padaugėjo posėdžių ir patikrinimų. Vyksta daug žodinių posėdžių, visų pirma dėl vaikų apsaugos ir užsieniečių.

Vykstant procesui apeliantas ar ieškovas iš esmės privalo įrodyti savo reikalavimus ir pagrindus, kuriais jie grindžiami. Tačiau, remdamasis vadinamuoju formaliu principu, Administracinis teismas turi užtikrinti, kad klausimas būtų išspręstas. Pagal Administracinio teismo proceso įstatymą Administracinis teismas ex officio tiria bylą tiek, kiek tai būtina teisingam bylos nagrinėjimui, teisingam bylos nagrinėjimui ir bylos pobūdžiui užtikrinti.

Administracinėje teisėje bylos nagrinėjamos jų iškėlimo eilės tvarka. Tačiau tam tikri atvejai teisiškai nagrinėjami kaip skubūs atvejai. Kai byla iškeliama administraciniuose teismuose, pranešėjas rengiasi nagrinėti bylą. Administraciniuose teismuose pranešėjai yra administracinių teismų sekretoriai ir notarai, kartais ir administracinių teismų teisėjai. Pranešėjas iš valdžios institucijų gauna būtinas nuomones ar paaiškinimus ir užtikrina, kad suinteresuotosios šalys būtų išklausytos.

Po proceso išnagrinėjami procedūriniai reikalavimai ir, pateikus apeliacinį skundą, gaunama institucijos nuomonė ir dokumentai, kuriais grindžiamas sprendimas. Tuomet išklausomos kitos šalys, jei tokių yra, ir apeliantė.

Pranešėjas parengia pagrįstą nuomonę spręstinu klausimu. Dokumentai ir nuomonė bus išplatinti teisėjams, o byla bus išspręsta Administracinio teismo posėdyje.

Administracinis teismas apsvarstys visus iškeltus klausimus ir nuspręs, kurie klausimai yra susiję su sprendimu. Jei sprendimą priimantys teisėjai nesutaria, dėl sprendimo balsuojama. Pranešėjas taip pat gali pateikti atskirąją nuomonę. Po posėdžio sprendimo motyvų išdėstymas gali būti patikslintas ir, jį pasirašius bylą nagrinėjančiam teismui, jis įteikiamas šalims ir įgaliojimams.

Aukščiausiasis administracinis teismas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiasis administracinis teismas yra Aukščiausiasis administracinis teismas, turintis aukščiausią jurisdikciją administraciniuose teismo procesuose.

Daugumą bylų Aukščiausiajame administraciniame teisme nagrinėja kiti administraciniai teismai. Kai kuriais atvejais pirmiausia turite kreiptis į Aukščiausiąjį administracinį teismą su prašymu leisti pateikti apeliacinį skundą.

Suomijoje Aukščiausiasis administracinis teismas taip pat gali būti skundžiamas teisiniais pagrindais dėl Ministrų tarybos ir Aukščiausiosios vykdomosios valdžios ministerijų sprendimų.

Vyriausiasis administracinis teismas gali teikti nuomones ir pasiūlymus teisėkūros klausimais. Jis prižiūri teisingumo vykdymą savo veiklos srityje. Taip siekiama užtikrinti, kad administracinių teismų sistema veiktų kaip visuma ir veiksmingai. Be to, Aukščiausiasis administracinis teismas skiria administracinių teismų teisėjus ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui.

Vyriausiajam administraciniam teismui vadovauja Aukščiausiojo administracinio teismo pirmininkas. Aukščiausiojo administracinio teismo nariai vadinami patarėjais teisės klausimais. Patarėjų teisės klausimais yra apie 20. Be to, Aukščiausiajame administraciniame teisme kaip pranešėjas dirba apie 50 advokatų ir tiek pat kitų darbuotojų. Vyriausiasis administracinis teismas yra padalytas į kolegijas. Nuolatinis sekretorius vadovauja kanceliarijai.

Aukščiausiasis administracinis teismas kasmet išnagrinėja apie 6000 bylų. Korkein hallinto-oikeus (Aukščiausiasis administracinis teismas) bylas reguliariai nagrinėja penkių narių sudėties. Jei suteikiama teisė pateikti apeliacinį skundą, trijų teisėjų kolegija gali atmesti prašymą. Be teismų praktikos narių, teismą sudaro du ad hoc ekspertai, susiję su Vandens ir aplinkos apsaugos įstatymu, taip pat su patentu, naudinguoju modeliu ir integrinio grandyno rajono projektavimu. Narys ekspertas turi nepriklausomo teisėjo statusą. Aukščiausiojo administracinio teismo procesas dažniausiai yra rašytinis, peržiūrimas ir žodinis nagrinėjimas, kurį sudaro mažiau nei dešimt posėdžių per metus.

Teisinės duomenų bazės ir interneto svetainės

Saugyklos pavadinimas

FinlexNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.finlex.fi/

Suomijos teismų svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

Ar interneto svetainė arba duomenų bazė nemokama?

Interneto svetainė nemokama.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSuomijos teismų interneto svetainėje pateikiama informacija apie Suomijos teismų sistemą. Tai vieno langelio principu veikiantis portalas, skirtas asmenims, ieškantiems informacijos apie teismus, prokurorus, antstolius, teisinės pagalbos biurus ir kitas viešąsias įstaigas, atsakingas už teisingumo vykdymą Suomijoje.

Ji apima, pavyzdžiui, naujausią apeliacinių teismų ir administracinių teismų praktiką. Didžiausios Aukščiausiojo Teismo, apeliacinių teismų, administracinių teismų ir specializuotų teismų duomenų bazės yra Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas Suomijos teisingumo ministerijos administruojamoje nemokamoje Finlex tarnyboje.


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 09/01/2020