Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rendes bíróságok - Franciaország

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Ebben a szakaszban áttekintést adunk a franciaországi rendes bíróságokról.


Az igazságszolgáltatási rendszer bíróságai – bevezetés

Az elsőfokú bíróságok

Polgári bíróságok

1 Az elsőfokú bíróság

A kerületi bíróság úgy ítéli meg, hogy a magánszemélyek közötti (polgári és kereskedelmi jogviták) 10,000 eurót meghaladó összegű konfliktusok.

Az összeg a követelés összegétől függetlenül is illetékes, különösen a következő területeken:

 • Az emberek helyzete: házasság, leszármazás, örökbefogadás, a nyilatkozattétel elmulasztása;
 • Az anyakönyvi okmányok helyesbítése;
 • Öröklés;
 • A népesség-nyilvántartók által kiszabott polgári bírságok;
 • Ingatlannal kapcsolatos panasz és birtokban
 • Ipari díjak;
 • Az egyesületek felszámolása;
 • Védintézkedési, csődgondnoksági és bírósági felszámolási eljárás, ha az adós nem kereskedő, vagy a cégnyilvántartásban van bejegyezve;
 • A mezőgazdaságban dolgozó önálló vállalkozók baleset- és foglalkozási megbetegedései elleni biztosítás;
 • A nyilvántartásba vételi díjat, a telekkönyvi illetéket, az illetékbélyeget, valamint az ilyen vámoknak, adóknak vagy járulékoknak megfelelő közvetett adókat és illetékeket;
 • Kereskedelmi lízing, kivéve a felülvizsgált vagy felújított bérleti szerződés, a szakmai lízingek és a kereskedelmi ügyekben a bizonytalan feltételekkel folytatott kereskedelmi ügyletekre vonatkozó megállapodások árának rögzítésével kapcsolatos vitákat;
 • A hamis okmányok hiteles eszközökkel szembeni nyilvántartásba vétele;
 • Polgári fellépés a becsületsértésre, illetve a nyilvános, illetve nem nyilvános, szóbeli vagy írásbeli sértésre.
 • A vámhatóság és más vámhatóságok által a Vámkódexben meghatározott feltételek szerint behajtott valamennyi tartozástípus kifizetését, biztosítását vagy megtérítését érintő vitatás

A „tribunal de grande instance” („tribunal de grande instance” Elnök, alelnökök, bírák, ügyészek, ügyészek, póttagok.

E bírák egy része szakosodott bírák, főként olyan büntetőügyekben, mint:

 • Azoknak a gyermekeknek a bíróságát, akik a veszélyben lévő kiskorúakkal szemben óvintézkedések meghozatalára, valamint a kiskorúak által elkövetett bűncselekmények (ötödik osztály és bűncselekmények) elbírálására illetékesek. A büntetőügyek esetében, amikor nem hoznak nyilvánosságra határozatot, csak az oktatási intézkedésekről szólhat; a gyermekügyi bíróság elnökeként ő két nem hivatásos értékelő, és a bíróság tanbüntetéseket és büntetéseket szabhat ki.
 • Az ítéletek végrehajtásáért felelős bíró, amely a szabadságvesztés-büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának fő szabályait határozza meg; ha „zárt” környezetben jár el, jogában áll ítéleteket hozni (például: külső forgalomba hozatal, félig szabad kibocsátás, feltételes szabadlábra helyezés, elektronikus felügyelet alá helyezés); amikor a petíció benyújtója nyílt környezetben avatkozik be, feladata az elkövető elítélésének nyomon követése és ellenőrzése (pl.: felfüggesztett büntetések és próbaidő, általános érdekből végzett munka, szocio-bírósági felügyelet stb.);
 • A nyomozási bíró, aki a Fellebbviteli Bíróság (Court of Appeal) tárgyalást megelőző kamarájának felügyelete alatt végzi az igazság ábrázolásával kapcsolatos valamennyi jogi aktust; összefogja a felelősségi körükbe tartozó ügyek és a felmentő ügyek valamennyi elemét; amennyiben a vizsgálat a jelek szerint befejeződött, egy bírósági végzést hozhat, amelyben kijelenti, hogy nincs szükség határozathozatalra, illetve a kihallgatást bíróság előtt bíróság elé kell idézni. a nyomozási bíró hivatalból nem terjesztheti az ügyet. A keresetet az ügyésznek vagy az áldozatnak a polgári jogi fellépést magában foglaló panasz keretében kell benyújtani.

A járási bíróság általában a szervezeti egység vezetője, de más településeken is előfordulhat. 2017. január 1-én 164 TGI létezik.

2 A link új ablakot nyit megAz elsőfokú bíróság

A kerületi bíróság (tribunal Court) úgy véli, hogy az egyének (polgári ügyek) közötti, 10,000 EUR-t meg nem haladó mértékű konfliktusok (polgári ügyek) nem haladják meg a EUR-t (a követelés összegétől függetlenül bizonyos kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek, mint például a határon végrehajtott intézkedések vagy a kilakoltatások bérlete).

Rendelkezik továbbá igazságszolgáltatási hatáskörrel ( pl.: Munkavégzés, életjáradék, választási problémák, bérleti szerződések alapján szerzett jövedelmek lefoglalása és igazgatási hatáskörök; így például a kerületi bíróság bírósági szervezeti igazgatójának hatáskörébe tartozik az állampolgársági bizonyítvány kiállítása.

Ezen túlmenően az elsőfokú bíróság a gyámság feladatait gyakorolja (kivéve a gyámságot a kiskorúak számára, amelyre az Elsőfokú Bíróság családjogi bíróságának 2009. május 12-i joga az irányadó): ezért felelős a segítségre szoruló felnőttek védelméért, különösen vagyonuk kezelésének ellenőrzése révén.

A járásbíróság egy vagy több bíróból áll, de az ügyeket egyesbíró tárgyalja.

A kerületi bíróság székhelye általában a kerületi bíróság tőkéjében van. 2017. január 1-én 307 kerületi bíróság működik.

3 A helyi bíróság

A helyi bíróságok magánszemélyek közötti polgári jogvitákat tárgyalnak, amelyek összege nem éri el az 4,000 eurót.

2017. július 1-jei hatállyal eltörlik a helyi bíróságokat (2011. december 13-i 2011–1862. sz. törvény), hatáskörét a kerületi bíróságok átveszik.

4 A kereskedelmi bíróság ( A link új ablakot nyit megCommercial Court)

A kereskedelmi bíróság a kereskedők, hitelintézetek közötti, illetve közöttük fennálló kötelezettségek, valamint a kereskedelmi társaságokkal vagy valamennyi személy közötti kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos jogvitákban jár el. Rendelkezik továbbá a nehéz helyzetben lévő vállalkozásokkal kapcsolatos eljárásokkal is.

A kereskedelmi bíróság nem hivatásos bírókból, önkéntesekből, kereskedőktől vagy üzleti vezetőkből áll. A bírákat 2 évre választják meg az első választásokon, majd az első megbízatás lejártát követő 4 éven át az Alkotmánybíróság bíráiból és korábbi bíráiból, valamint a konzuli képviseletekből álló választási testület. Ez utóbbiak a kereskedelmi bíróság illetékességi területén 5 évente megválasztott vállalkozások kereskedői vagy kezelői. Feladatuk, hogy évente részt vegyenek a kereskedelmi bíróságok bíráinak választásában.

Franciaország kontinentális részén 134 kereskedelmi bíróság működik, 7 kereskedelmi kamara – Elzász – Moselle, 9 vegyes kereskedelmi bíróság Franciaország tengerentúli területein 2017. január 1-én.

Eltérő rendelkezés hiányában a „Tribunal de Commerce” legalább három bíróból kell állnia.

Az ügyészség a társadalom érdekeit képviseli. Nehéz üzleti ügyekben kell felszólalnia.

A Kereskedelmi Bíróság Hivatalát a hivatalvezetőnek, a köztisztviselőnek és a miniszteri tisztviselőnek kell tartania.

5 A link új ablakot nyit megConseil de prud’hommes

A Conseil de prud’hommes a munkaszerződés keretében (bér, munkaidő, zaklatás, szankciók stb.) a munkavállalók és a munkáltatók közötti viták rendezéséért felelős. Ez egy olyan közös bíróság, amely a munkaadókat és a munkavállalókat képviselő nem hivatásos bírókból áll.

5 szakaszra oszlik (irányítás, ipar, kereskedelem és kereskedelmi szolgáltatások, mezőgazdaság, különféle tevékenységek). A 4. év tanácsadói közötti kapcsolat esetén a Conseil de prud’hommes elnöki tisztét a Tribunal de grande instance, az Elsőfokú Bíróság főbírája által kinevezett bíró látja el.

Osztályonként egy vagy több körültekintési tanács, a járásbíróság illetékességi területén pedig legalább egy tanács létezik.

210 prudensen férfi tanács működik.

A munkaszerződések 2017. évi megújításával összefüggésben a tagokat már nem választják meg, hanem a saját meghallgatásuk alapján a reprezentatív szakszervezetek és munkáltatói szervezetek javaslatai alapján nevezik ki őket. Kinevezésük 4 évre szól.

6 A link új ablakot nyit megSzociális biztonsági bíróság (TASS)

A szociális biztonsági bíróság megállapítja a társadalombiztosítási alapok és a felhasználók közötti konfliktusokat (pl.: egy alap tagságával kapcsolatos probléma, ellátások odaítélése és odaítélése stb.).

A testületet egy elnök (a „Tribunal de grande instance” vagy a tiszteletbeli ügyész bírája), az alkalmazottakat képviselő és a munkaadókat és az önfoglalkoztatókat képviselő értékelők alkotják, akiket a Fellebbviteli Bíróság első elnöke 3 évre nevez ki az egyes bíróságokon belül, a leginkább reprezentatív szakszervezetek és munkáltatói szervezetek javaslatára, az ifjúsági, sportügyi és társadalmi kohézióért felelős regionális igazgató által összeállított listán.

A társadalombiztosítási bíróságok száma 114.

7 A Törvényszék (TCI)

A cselekvőképtelenség esetét tárgyaló bíróság jogosult a biztosított személy munkaképtelenségével vagy keresőképtelenségével kapcsolatos jogviták rendezésére, vagyis betegség, munkahelyi baleset vagy nem munkahelyi baleset vagy baleset esetén történő rokkantság esetén az állam vagy a keresőképtelenség mértéke.

A tanács egy elnökből (tiszteletbeli vagy képesített személy) áll, akit a szakértői csoport, a munkavállalókat képviselő szakértő és a munkaadókat, illetve az önálló vállalkozókat képviselő társult tag jelöl (mindkettőt 3 évre a bíróság székhelye szerinti fellebbviteli bíróság első elnöke jelölte ki, a legreprezentatívabb szakmai szervezetek javaslata alapján, az ifjúsági, sportügyi és társadalmi kohézióért felelős regionális igazgató által összeállított listán).

Az alkalmatlansági pereskedésnek 26 bírósága van.

2019. január 1-jétől a TASS, az ICT és a megyei szociális segélybizottságok (CDA) részét képezik a megyei bíróságok szociális csomópontjaivá. Ezek a különös hatáskörű törvényszékek megszűnnek.

8 A link új ablakot nyit meg az Európai Unió Bírósága a vidéki bérleti szerződések esetében

A közös bíróság a bérleti díj és a részes művelés, az állatbérlet, a földbérleti megállapodások, a bérleti szerződések teljesítése, a legelőterület bérbeadására vonatkozó bérleti szerződések, valamint a legelőterület használatára vonatkozó szerződések vonatkozásában hatáskörrel rendelkezik a lakásbérlők és bérlők közötti jogviták rendezésére.

A választótestület elnöke vezeti a közös bíróságot a vidéki bérleti ügyekben. Munkáját a kollégáik által megválasztott, 4 nem szakmai bírálók segítik: A választási névjegyzék összeállításáról szóló, a bizottság javaslatára a prefektus által összeállított jelöltlisták 2 évre megválasztott adományozója és 2 támogatója.

A közös bíróságok 2018-ben a vidéki bérleti szerződések tekintetében történő megújításával összefüggésben azértékelők a továbbiakban nem választhatók meg a leginkább érintett szakmai szervezetek által a saját meghallgatásaik alapján benyújtott javaslatukban. Kinevezésük 6 évre szól.

A büntetőbíróságok

1 Az Assors Court

Az esküdtbíróság rendelkezik joghatósággal a bűncselekmények, azaz a 10 év és év közötti életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények felett.

A megyei bíróság nem állandó jellegű. Minden szükséges alkalommal meg kell határozni az ülések megnyitásának dátumait. Ugyanakkor gyakorlatilag állandó helyet foglal el a legfontosabb szervezeti egységeknél.

3 hivatásos bíróból áll: egy elnök (a Fellebbviteli Bíróság elnökének vagy tanácsadójának elnöke), 2 ülnöke (a „Tribunal de Grande instance” (a „Tribunal de Grande instance”, a „tribunal de Grande instance”), valamint egy felvételi bizottság (6, sorshúzással kiválasztott állampolgár) tanácsosa. A kiskorúak által elkövetett bűncselekmények esetében a fiatalkorúakkal foglalkozó fiatalkorúak bíróságának képzésében is helyet foglal. A hivatásos értékelők ezután a gyermekek bírái.

A terrorista, katonai vagy kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos egyes bűncselekményeket egy kizárólag hivatásos bírákból álló esküdtbíróság bírálja el.

Az Ügyészséget a főtanácsnok képviseli.

2 A szabálysértési Bíróság

A bűncselekmények, azaz a büntetési tételek 10 évig terjedő szabadságvesztéssel, illetve 3 750 eurós vagy annál súlyosabb büntetéssel sújtható büntetése a kerületi bírósághoz tartozik. Elvben 3 hivatásos bíróból áll, kivéve, ha egyesbíró által elkövetett bűncselekmény esete áll fenn.

Az ügyészséget az ügyész vagy az egyik helyettese képviseli.

3 A rendőrbíróság

2017. július 1-ig rendelkezik az ötödik osztályú jogsértésekre vonatkozó joghatósággal, amelynek székhelye az elsőfokú bíróságon van, és amelynek elnöki tisztét egyetlen bíró látja el. Ettől az időponttól fogva jogosult az összes jogsértés elbírálására, aki tagja lesz a „Tribunal de grande instance” -nak, és e bíróság egy bírójából áll.

Az ügyészséget az ügyész vagy az egyik helyettese képviseli.

4 A helyi bíróság

2017. július 1-ig az első és a negyedik osztály hatáskörébe tartozik. Székhelye az Elsőfokú Bíróság. Elnöke egy helyi bíró, aki egyesbíró esetén dönt.

Az Ügyészség feladatait általában rendőrbiztos látja el. 2017. július 1-jétől megszűnik, mivel hatáskörét a rendőrbírósághoz továbbítják, amelyet azután a Grande instance (Tribunal de Grande instance) hoz létre.

5 Szakosított bíróságok

Vannak továbbá olyan, büntetőügyekre szakosodott bíróságok, mint például a kereskedelmi célú tengeri bíróságok, amelyek jelenleg 6, és bizonyos tengeri bűncselekmények elbírálására illetékesek.

Másodfokú bíróságok

A fellebbviteli bíróság második fokon lép fel a jog megítélése érdekében, és valójában az elsőfokú bíróságok által máreldöntött ügyekről.

Kizárólag hivatásos bírákból áll: az első elnök, a tanácselnökök és a tanácselnökök (a Fellebbviteli Bíróság kivételével, lásd fent).

Valamennyi bíróság változó számú kamarában szerveződik, amelyek közül néhány (polgári, szociális, kereskedelmi és büntetőügyekben) szakosodott.

Az esküdtbíróságok határozatait a semmítőszék által kijelölt, a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék büntetőjogi kamarája által kijelölt más esküdtbíróság bírálja el. A cour d’appel 9 szószólója van.

A munkahelyi balesetek elleni biztosítás munkaképtelenségével és árképzésével foglalkozó nemzeti bíróság a bírósági fellebbviteli bíróság. Az első és egyben utolsó esetben a munkahelyi balesetekkel kapcsolatos biztosítások árazásával kapcsolatos kihívásokkal is szembe kell néznie. Az Ügyészséget a legfőbb ügyész, illetve annak egyik főtanácsnoka vagy póttagjai képviselik.

2019. január 1-től ezt a bíróságot is eltörlik.

Semmítőszék

A Legfelsőbb Semmítőszék az igazságszolgáltatásban a legmagasabb szintű bíróság. Székhelye Párizsban van. Feladata annak ellenőrzése, hogy a bírósági határozatok és a bíróságok a tények új értékelése előtt megfelelnek-e a jogi szabályoknak. Ennélfogva nem minősül a joghatóság harmadik szintjének, de biztosítja az ítélkezési gyakorlat egységét azáltal, hogy felfedi a jogot és a jogszerűség tiszteletben tartását szabályozó szervet.

A bíróságok „vélemény céljából” is előterjeszthetők, annak érdekében, hogy véleményt nyilvánítsanak egy olyan új törvény kérdésében, amely súlyos, és számos esetben komoly problémát jelent.

Elsősorban fellebbezést, „jogkérdésben benyújtott jogorvoslatot” említenek, bírósági határozat tárgyát képező személy vagy az ügyészség.

Elsősorban fellebbezés, „jogorvoslati kérelem”, amelyet bírósági határozat hatálya alá tartozó személy vagy az ügyészség gyakorol.

Amikor a Bíróság úgy ítéli meg, hogy a megtámadott határozatot nem a jogszabályokkal összhangban hozták meg, a határozat „töri” a határozatot. Az ügyet ezt követően a bíróság elé utalják megfontolásra.

Ellenkező esetben a fellebbezést el kell utasítani, ami a megtámadott határozat jogerőre emelkedését jelenti.

Kivételes esetben előzetes döntéshozatal nélkül is elrendelhető, ha a fellebbezés egy jogkérdésben nem jelenti azt, hogy az ügy érdemében végleges döntést kell hozni. Polgári ügyekben az ügy érdemére vonatkozó szabály is lehet, ha a büntetőügyekben a megfelelő igazságszolgáltatás érdekében áll, és nem hivatkozik rá, a jogvita megszüntetése, amennyiben a tényállás, amelyről megállapítást nyert, hogy abszolút, és amelyet az érdemi döntést hozó bíróság értékel, lehetővé teszi számára a megfelelő jogállamiság alkalmazását.

A Semmítőszék kamarákra tagozódik (három civil kamara, egy kereskedelmi kamara, egy szociális kamara, egy büntető kamara), amelyek mindegyike a központi iroda hivatásos bíráiból, egy elnökből és tanácsadókból áll. Az ügy jellegétől függően járhat el egy legalább három szobából álló közös tanácsban vagy egy teljes tanácsban (az első elnök, az elnök, az ülésterem dékánja és a tanács egy tagja).

Az ügyészséget a legfőbb ügyész és a főtanácsnokok képviselik.

Jogi adatbázisok

A franciaországi jogi adatbázisok az interneten közszolgálati műsorszolgáltató szolgáltatás tárgyát képezik. A A link új ablakot nyit megLégifrance honlap így magában foglalja a Semmítőszék és a fellebbviteli bíróságok ítéleteit:

 • a Semmítőszék ítéleteinek „CASS” című közzétételéről,
 • az új ítéletek INCA szerinti alapján, és
 • a fellebbviteli bíróságok ítéleteire vonatkozó „CAPP” elv.

Ingyenes az adatbázishoz való hozzáférés?

Igen, a bankhoz való hozzáférés ingyenes.

A tartalom rövid leírása

Az ítéletek francia nyelven elérhetőek, és néhány ítéletetangol, arab és mandarin is lefordítanak.

 • A CASS 120 000 döntésből és egy 2100-es éves folyamatból áll.
 • Az INCA adatbázis 246 000 döntésből és éves 10 000 döntésből áll.
 • A „CAPP” adatbázis 19 000 döntésből és éves 20 000 döntésből áll.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megA bíróságok hatásköre – Franciaország


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 30/10/2019