Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juridictions de droit commun

Les juridictions de droit commun constituent le noyau dur des systèmes judiciaires des États membres. C'est en effet devant elles qu'ont lieu la majorité des procédures judiciaires.  L'étendue de leur compétence varie considérablement. Vous trouverez sur cette page des informations sur les juridictions de droit commun et leur compétence dans chaque État membre.


Dans la plupart des États membres, les juridictions de droit commun statuent dans deux grands types de procédure:

  • les procédures pénales, c'est-à-dire celles relatives aux infractions (pénales) punissables (telles que le vol, le vandalisme, la fraude, etc.); ces juridictions peuvent imposer des peines et sont souvent appelées "juridictions pénales",
  • les procédures civiles, c'est-à-dire les litiges entre les particuliers et/ou les entreprises (par exemple, les problèmes de loyer, les contrats de services, les divorces, etc.); ces juridictions sont souvent appelées "juridictions civiles".

Veuillez cliquer sur le drapeau du pays concerné pour obtenir de plus amples informations.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 06/10/2020