Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati ordinarji - il-Kroazja

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?Il-qrati ordinarji huma l-qrati muniċipali u tal-kontej.

Il-qrati muniċipali

 1. isolvi każijiet kontenzjużi, mhux kontenzjużi u ta’ infurzar;
 2. jirrisolvi l-patrimonju tal-patrimonju, tar-reġistri tal-artijiet u tar-reġistri tal-artijiet;
 3. tittratta każijiet ta’ liġi kriminali minbarra dawk li għalihom tkun ġiet stabbilita l-ġurisdizzjoni tal-qorti l-oħra bil-liġi;
 4. tittratta l-każijiet ta’ ksur, ħlief dawk li għalihom il-ġurisdizzjoni effettiva tal-korp l-ieħor hija prevista mil-liġi;
 5. huma għandhom jiddeċiedu dwar ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi barranin u deċiżjonijiet ta’ awtoritajiet oħra rikonoxxuti fl-Istat tal-liġi dwar is-sentenzi,
 6. huma involuti f’assistenza legali internazzjonali fi proċedimenti fil-ġurisdizzjoni tagħhom,
 7. twettaq kompiti ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja mal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fi proċeduri fil-kompetenza tagħha;
 8. huma jwettqu wkoll kompiti oħra speċifikati mil-liġi.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-qrati Muniċipali tar-Repubblika tal-Kroazja

Qrati tal-kontej (županijski sudovi)

 1. huma għandhom jittrattaw appelli kontra deċiżjonijiet tal-qrati muniċipali, sakemm ma jkunx previst mod ieħor mil-liġi,
 2. jittratta każijiet fl-ewwel istanza meta l-kompetenza tagħhom hija preskritta mil-liġi,
 3. iwettaq investigazzjoni u proċedimenti dixxiplinari notarili għal reati dixxiplinari u jiddeċiedi dwar ir-reat fl-ewwel istanza, fejn meħtieġ mil-liġi,
 4. huma għandhom jiddeċiedu dwar appelli kontra deċiżjonijiet fi proċedimenti dixxiplinari minħabba l-inġustizzja fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tan-nutara, fejn previsti mil-liġi,
 5. huma involuti f’assistenza legali internazzjonali fi proċedimenti fil-ġurisdizzjoni tagħhom,
 6. iwettqu attivitajiet ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali mal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fi proċedimenti fil-ġurisdizzjoni tagħhom, bl-eċċezzjoni ta’ każijiet ta’ ksur,
 7. twettaq l-infurzar ta’ deċiżjoni kriminali barranija;
 8. huma jwettqu wkoll kompiti oħra speċifikati mil-liġi.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-qrati tal-kontej fil-Kroazja


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 29/10/2019