Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Parastās tiesas - Horvātija

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?Vispārējās piekritības tiesas ir municipālās un apgabaltiesas.

Municipālās tiesas

 1. nokārtojuši strīdīgus, bezstrīdus un izpildes gadījumus;
 2. noregulēt mantojumu, zemes reģistrus un zemes reģistrus;
 3. rīkoties ar tiem krimināltiesību aktiem, kas nav tādi, attiecībā uz kuriem saskaņā ar tiesību aktiem ir izveidota otras tiesas jurisdikcija;
 4. izskatīt pienākumu neizpildes lietas, izņemot gadījumus, kad citas struktūras faktiskā jurisdikcija ir paredzēta tiesību aktos;
 5. tās lemj par citu valsts iestāžu spriedumu un lēmumu atzīšanu un izpildi, kas atzīti sprieduma valstī,
 6. tās ir iesaistītas starptautiskajā tiesiskajā palīdzībā tiesvedībā to jurisdikcijā,
 7. savas kompetences ietvaros veikt tiesu iestāžu sadarbības uzdevumus ar Eiropas Savienības dalībvalstīm;
 8. tās veic arī citus likumā noteiktos uzdevumus.

Saite atveras jaunā logāHorvātijas Republikas pašvaldību tiesas

Apgabaltiesas (Županijski sudovi)

 1. tās izskata apelācijas sūdzības par pašvaldības tiesu nolēmumiem, ja vien likumā nav noteikts citādi,
 2. izskatīt lietas pirmajā instancē, ja viņu kompetence ir noteikta tiesību aktos,
 3. veikt izmeklēšanu un notariālu disciplinārlietu par disciplinārpārkāpumiem un pirmajā instancē pieņemt lēmumu par nodarījumu, ja tas saskaņā ar likumu noteikts,
 4. tās pieņem lēmumus par apelācijām pret disciplinārlietām saistībā ar notāru pienākumu negodīgumu, ja to paredz tiesību akti,
 5. tās ir iesaistītas starptautiskajā tiesiskajā palīdzībā tiesvedībā to jurisdikcijā,
 6. tās veic starptautiskas tiesu iestāžu sadarbības darbības ar Eiropas Savienības dalībvalstīm savā jurisdikcijā, izņemot pārkāpumu lietas,
 7. veikt ārvalsts krimināllēmuma izpildi;
 8. tās veic arī citus likumā noteiktos uzdevumus.

Saite atveras jaunā logāApgabaltiesas (Horvātiju)


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 29/10/2019