Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Qrati ordinarji - il-Kroazja

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?Il-qrati ordinarji huma l-qrati muniċipali u tal-kontej.

Il-qrati muniċipali

 1. isolvi każijiet kontenzjużi, mhux kontenzjużi u ta’ infurzar;
 2. jirrisolvi l-patrimonju tal-patrimonju, tar-reġistri tal-artijiet u tar-reġistri tal-artijiet;
 3. tittratta każijiet ta’ liġi kriminali minbarra dawk li għalihom tkun ġiet stabbilita l-ġurisdizzjoni tal-qorti l-oħra bil-liġi;
 4. tittratta l-każijiet ta’ ksur, ħlief dawk li għalihom il-ġurisdizzjoni effettiva tal-korp l-ieħor hija prevista mil-liġi;
 5. huma għandhom jiddeċiedu dwar ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi barranin u deċiżjonijiet ta’ awtoritajiet oħra rikonoxxuti fl-Istat tal-liġi dwar is-sentenzi,
 6. huma involuti f’assistenza legali internazzjonali fi proċedimenti fil-ġurisdizzjoni tagħhom,
 7. twettaq kompiti ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja mal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fi proċeduri fil-kompetenza tagħha;
 8. huma jwettqu wkoll kompiti oħra speċifikati mil-liġi.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-qrati Muniċipali tar-Repubblika tal-Kroazja

Qrati tal-kontej (županijski sudovi)

 1. huma għandhom jittrattaw appelli kontra deċiżjonijiet tal-qrati muniċipali, sakemm ma jkunx previst mod ieħor mil-liġi,
 2. jittratta każijiet fl-ewwel istanza meta l-kompetenza tagħhom hija preskritta mil-liġi,
 3. iwettaq investigazzjoni u proċedimenti dixxiplinari notarili għal reati dixxiplinari u jiddeċiedi dwar ir-reat fl-ewwel istanza, fejn meħtieġ mil-liġi,
 4. huma għandhom jiddeċiedu dwar appelli kontra deċiżjonijiet fi proċedimenti dixxiplinari minħabba l-inġustizzja fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tan-nutara, fejn previsti mil-liġi,
 5. huma involuti f’assistenza legali internazzjonali fi proċedimenti fil-ġurisdizzjoni tagħhom,
 6. iwettqu attivitajiet ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali mal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fi proċedimenti fil-ġurisdizzjoni tagħhom, bl-eċċezzjoni ta’ każijiet ta’ ksur,
 7. twettaq l-infurzar ta’ deċiżjoni kriminali barranija;
 8. huma jwettqu wkoll kompiti oħra speċifikati mil-liġi.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-qrati tal-kontej fil-Kroazja


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 29/10/2019