menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rendes bíróságok - Horvátország

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?A rendes bíróságok a városi és a megyei bíróságok.

Városi bíróságok

 1. rendezi a peres, nemperes és végrehajtási ügyeket;
 2. az ingatlanvagyon, a telekkönyvek és a telekkönyvek rendezése;
 3. olyan büntetőjogi ügyek kezelése, amelyek nem tartoznak a másik bíróság joghatósága alá;
 4. a jogsértési ügyekkel kell foglalkoznia, kivéve azokat, amelyek esetében jogszabály írja elő a másik szerv tényleges joghatóságát;
 5. határozatot hoznak az ítéletekről szóló törvény szerinti államban elismert más hatóságok által hozott külföldi ítéletek és határozatok elismeréséről és végrehajtásáról,
 6. a joghatóságuk alá tartozó eljárásokban nemzetközi jogsegélyt vesznek igénybe,
 7. a hatáskörébe tartozó eljárásokban igazságügyi együttműködési feladatokat lát el az Európai Unió tagállamaival;
 8. a törvény által meghatározott egyéb feladatokat is végeznek.

A link új ablakot nyit megA Horvát Köztársaság városi bíróságai

Megyei bíróságok (županijski sudovi)

 1. ha törvény eltérően nem rendelkezik, a helyi bíróságok határozatai elleni fellebbezésekkel kell foglalkozniuk.
 2. az elsőfokú ügyek kezelése, amennyiben hatáskörüket törvény írja elő,
 3. nyomozási és közjegyzői fegyelmi eljárás indítása és fegyelmi eljárás fegyelmi vétség esetén, első fokon, ha a törvény ezt előírja,
 4. a fegyelmi eljárásban hozott határozatok elleni fellebbezésről a közjegyzők feladatainak ellátása során hozott törvényességi okokból döntenek, amennyiben ezt törvény előírja,
 5. a joghatóságuk alá tartozó eljárásokban nemzetközi jogsegélyt vesznek igénybe,
 6. nemzetközi igazságügyi együttműködési tevékenységeket folytatnak az Európai Unió tagállamaival a joghatóságuk alá tartozó eljárásokban, a jogsértési esetek kivételével,
 7. külföldi bűnügyi határozat végrehajtásának végrehajtása;
 8. a törvény által meghatározott egyéb feladatokat is végeznek.

A link új ablakot nyit megMegyei bíróságok Horvátországban


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 29/10/2019