Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obecné soudy - Chorvatsko

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?Obecnými soudy jsou městské a krajské soudy.

Obecní soudy

 1. spory o řešení sporů, spory, které se netýkají sporu, a věci vymáhání;
 2. vyřešit pozůstalost, katastry nemovitostí a katastry nemovitostí;
 3. s jinými trestními předpisy než těmi, pro něž byla zákonem stanovena příslušnost druhého soudu;
 4. zabývat se případy nesplnění povinnosti, s výjimkou případů, u nichž zákon stanoví účinnou soudní příslušnost;
 5. rozhodnou o uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí a rozhodnutí jiných orgánů uznaných ve státě, ve kterém jsou rozhodnutí vydána,
 6. jsou zapojeni do mezinárodní právní pomoci v řízení v rámci své jurisdikce,
 7. vykonává v rámci svých pravomocí úkoly v oblasti soudní spolupráce s členskými státy Evropské unie;
 8. plní rovněž další úkoly stanovené zákonem.

Odkaz se otevře v novém okně.Místní soudy Chorvatské republiky

Krajské soudy (županijski sudovi)

 1. projednávají odvolání proti rozhodnutím městských soudů, nestanoví-li zákon jinak,
 2. vyřizovat případy v prvním stupni, pokud je jejich pravomoc stanovena zákonem,
 3. vést vyšetřovací a notářské disciplinární řízení týkající se disciplinárních přestupků a rozhodovat o trestném činu v prvním stupni, pokud to vyžaduje zákon,
 4. rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím v disciplinárním řízení z důvodu nekalosti při výkonu funkcí notáře, stanoví-li tak zákon,
 5. jsou zapojeni do mezinárodní právní pomoci v řízení v rámci své jurisdikce,
 6. vykonávají činnosti mezinárodní justiční spolupráce s členskými státy Evropské unie při řízeních v rámci jejich jurisdikce, s výjimkou případů nesplnění povinnosti,
 7. provádí výkon zahraničního trestního rozhodnutí;
 8. plní rovněž další úkoly stanovené zákonem.

Odkaz se otevře v novém okně.Krajské soudy v Chorvatsku


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 29/10/2019