Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bendrosios kompetencijos teismai - Kroatija


Bendrosios kompetencijos teismai yra savivaldybės teismai ir apskrities teismai.

Savivaldybės teismai

 1. nagrinėja ginčo tvarka ir ne ginčo tvarka nagrinėjamas bylas, taip pat vykdymo bylas;
 2. nagrinėja paveldėjimo bylas ir žemės registro bylas, tvarko žemės registrus;
 3. nagrinėja baudžiamąsias bylas, išskyrus tas, kurios pagal dalykinę jurisdikciją yra įstatymu priskirtos kitam teismui;
 4. nagrinėja baudžiamųjų nusižengimų bylas, išskyrus tas, kurios pagal dalykinę jurisdikciją yra įstatymu priskirtos kitam organui;
 5. sprendžia dėl užsienio teismų sprendimų ir kitų įstaigų sprendimų, jų priėmimo šalyje prilygstančių teismo sprendimams, pripažinimo ir vykdymo;
 6. vykdo funkcijas, susijusias su tarptautine teisine pagalba jų jurisdikcijai priklausančiose bylose;
 7. savo jurisdikcijai priklausančiais klausimais vykdo teisminį bendradarbiavimą su ES valstybėmis narėmis;
 8. vykdo kitas įstatymu nustatytas funkcijas.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSavivaldybės teismai Kroatijos Respublikoje

Apskrities teismai

 1. nagrinėja apeliacinius skundus dėl savivaldybės teismų sprendimų, jeigu įstatymu nenustatyta kitaip;
 2. nagrinėja bylas kaip pirmoji instancija, kai jų jurisdikcija yra nustatyta įstatymu;
 3. įstatymų nustatyta tvarka atlieka tyrimą ir nagrinėja notarų drausmines bylas drausminių pažeidimų atveju ir kaip pirmoji instancija priima sprendimus dėl šių pažeidimų;
 4. įstatymų nustatyta tvarka priima nutartis dėl apeliacinių skundų, kuriais apskundžiami sprendimai, priimti drausminėse bylose dėl neprofesionalaus notaro elgesio;
 5. atlieka funkcijas, susijusias su tarptautine teisine pagalba jų jurisdikcijai priklausančiose bylose;
 6. savo jurisdikcijai priklausančiais klausimais, išskyrus baudžiamųjų nusižengimų atvejus, vykdo tarptautinį teisminį bendradarbiavimą su ES valstybėmis narėmis;
 7. vykdo užsienio teismų priimtus nuosprendžius;
 8. vykdo kitas įstatymu nustatytas funkcijas.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasApskrities teismai Kroatijos Respublikoje


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 15/04/2020