Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sądy zwyczajne - Chorwacja

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?Sądami powszechnymi są sądy miejskie i okręgowe.

Sądy rejonowe

 1. rozstrzygać procesowe, nieprocesowe i egzekucyjne postępowania procesowe;
 2. uregulowanie majątku spadkowego, ksiąg wieczystych i ksiąg wieczystych;
 3. postępowania w sprawach związanych z prawem karnym innych niż te, w których prawo zostało ustanowione przez prawo;
 4. dotyczą postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, z wyjątkiem tych, w przypadku których prawo przewiduje de facto jurysdykcję innego podmiotu;
 5. podejmują one decyzję w sprawie uznawania i wykonywania zagranicznych wyroków oraz decyzji innych organów uznanych w państwie prawa o wyrokach,
 6. są zaangażowani w międzynarodową pomoc prawną w postępowaniach prowadzonych w obrębie ich jurysdykcji,
 7. realizuje w ramach swoich kompetencji zadania w zakresie współpracy sądowej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej;
 8. wykonują również inne zadania określone przez prawo.

Link otworzy się w nowym oknieSądy miejskie Republiki Chorwacji

Sądy rejonowe (županijski sudovi)

 1. rozpatrują odwołania od orzeczeń sądów rejonowych, chyba że prawo stanowi inaczej,
 2. zajmować się sprawami w pierwszej instancji, gdy ich kompetencje są przewidziane przez prawo,
 3. prowadzenie dochodzeń i postępowań dyscyplinarnych w sprawach dotyczących przestępstw dyscyplinarnych oraz orzekanie o popełnieniu przestępstwa w pierwszej instancji, jeżeli jest to wymagane na mocy prawa;
 4. orzekają w sprawie odwołań od decyzji w postępowaniu dyscyplinarnym z powodu nieuczciwości pełnionych przez notariuszy funkcji, w przypadku gdy jest to przewidziane w ustawie,
 5. są zaangażowani w międzynarodową pomoc prawną w postępowaniach prowadzonych w obrębie ich jurysdykcji,
 6. prowadzą międzynarodową współpracę sądową z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach procedur podlegających ich jurysdykcji, z wyjątkiem postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego,
 7. wykonania orzeczenia zagranicznego sądu karnego;
 8. wykonują również inne zadania określone przez prawo.

Link otworzy się w nowym oknieSądy rejonowe w Chorwacji


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 29/10/2019