Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Üldkohtud - Horvaatia

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?Üldkohtud on munitsipaal- ja maakohtud.

Munitsipaalkohtud

 1. vaidlustega, vaidlustega mitteseotud ja täitemenetlustega seotud vaidluste lahendamine;
 2. lahendada pärandvara, kinnistusraamatud ja kinnistusregistrid;
 3. käsitleda muid kriminaalõiguse juhtumeid kui need, mille puhul on teise kohtu pädevus seadusega kindlaks määratud;
 4. tegelema rikkumisjuhtumitega, välja arvatud juhtumid, mille puhul on seadusega ette nähtud teise organi tegelik pädevus;
 5. nad teevad otsuse välisriigis tehtud otsuste tunnustamise ja täitmise kohta ning otsuseid teistes riigis tehtud kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta,
 6. nad osalevad rahvusvahelise õigusabi osutamises oma pädevuse piires;
 7. teeb Euroopa Liidu liikmesriikidega õigusalast koostööd oma pädevuse piires;
 8. nad täidavad ka muid seaduses sätestatud ülesandeid.

Lingil klikates avaneb uus akenHorvaatia Vabariigi munitsipaalkohtud

Krahvkonnakohtud (županijski sudovi)

 1. nad menetlevad kaebusi kohaliku omavalitsuse kohtute otsuste peale, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti,
 2. menetleda juhtumeid esimeses astmes, kui nende pädevus on seadusega ette nähtud;
 3. korraldada distsiplinaarkuritegusid ja notariaalseid distsiplinaarmenetlusi ning otsustada süüteo üle esimeses astmes, kui see on seadusega ette nähtud;
 4. nad teevad otsuse edasikaebuste kohta distsiplinaarmenetluse käigus notarite ülesannete täitmisel tehtud otsuste vastu, kui see on seadusega ette nähtud,
 5. nad osalevad rahvusvahelise õigusabi osutamises oma pädevuse piires;
 6. nad teostavad oma jurisdiktsiooni alla kuuluvates menetlustes Euroopa Liidu liikmesriikidega rahvusvahelist õigusalast koostööd, välja arvatud rikkumisjuhtumid;
 7. viia läbi välisriigi kriminaalotsuse jõustamine;
 8. nad täidavad ka muid seaduses sätestatud ülesandeid.

Lingil klikates avaneb uus akenHorvaatia maakohtud


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 29/10/2019