Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Yleiset tuomioistuimet - Kroatia

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?Yleisiä tuomioistuimia ovat kunnalliset tuomioistuimet ja kunnalliset tuomioistuimet.

Kunnalliset tuomioistuimet

 1. riita-asioiden käsittely, riidattomat asiat ja täytäntöönpanoon liittyvät asiat;
 2. sen on ratkaistava kuolinpesä, maarekisterit ja maarekisterit;
 3. käsittelemään muita rikosoikeudellisia asioita kuin niitä, joita varten toisen tuomioistuimen toimivalta on vahvistettu lailla;
 4. käsiteltävä rikkomistapauksia, lukuun ottamatta tapauksia, joissa laissa säädetty toisen elimen tosiasiallinen toimivalta on annettu;
 5. niiden on päätettävä sellaisten ulkomaisten tuomioiden ja muiden viranomaisten päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta, jotka on annettu valtiossa, jossa tuomio on annettu,
 6. ne osallistuvat kansainväliseen oikeusapuun niiden lainkäyttövaltaan kuuluvissa menettelyissä,
 7. suorittaa oikeudellista yhteistyötä koskevia tehtäviä Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa sen toimivaltaan kuuluvissa menettelyissä;
 8. he hoitavat myös muita laissa määriteltyjä tehtäviä.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKroatian kunnalliset tuomioistuimet

Käräjäoikeudet (županijski sud)

 1. niiden on käsiteltävä valituksia, jotka koskevat kunnallisten tuomioistuinten päätöksiä, ellei laissa toisin säädetä,
 2. käsittelemään asioita ensisijaisesti silloin, kun niiden toimivalta on laissa säädetty,
 3. suorittaa kurinpidolliset tutkinta- ja kurinpitomenettelyt kurinpitorikkomuksia varten ja päättää rikoksesta ensimmäisenä oikeusasteena, jos laki sitä edellyttää,
 4. niiden on päätettävä muutoksenhaun johdosta tehdyistä päätöksistä, jotka koskevat epäoikeudenmukaisuuden huomioon ottamista notaarien tehtävien hoitamisessa, kun asiasta säädetään laissa,
 5. ne osallistuvat kansainväliseen oikeusapuun niiden lainkäyttövaltaan kuuluvissa menettelyissä,
 6. ne tekevät oikeudellisia yhteistyötoimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa niiden lainkäyttövaltaan kuuluvissa menettelyissä, lukuun ottamatta rikkomustapauksia,
 7. panna täytäntöön ulkomaisen rikostuomion täytäntöönpano;
 8. he hoitavat myös muita laissa määriteltyjä tehtäviä.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKroatian maakunnalliset tuomioistuimet


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 29/10/2019