Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bendrosios kompetencijos teismai - Kroatija

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?Bendrosios kompetencijos teismai yra municipaliniai ir apygardos teismai.

Municipaliniai teismai

 1. spręsti ginčo, ne ginčo ir vykdymo užtikrinimo bylas;
 2. spręsti palikimo turto, žemės registrų ir žemės registrų klausimus;
 3. nagrinėti baudžiamosios teisės bylas, išskyrus bylas, dėl kurių kito teismo jurisdikcija nustatyta teisės aktais;
 4. nagrinėti bylas dėl pažeidimo, išskyrus bylas, dėl kurių veiksminga kitos įstaigos jurisdikcija numatyta teisės aktuose;
 5. jos priima sprendimus dėl kitų institucijų sprendimų ir nutarčių dėl teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo,
 6. jie teikia tarptautinę teisinę pagalbą jų jurisdikcijai priklausančiose bylose;
 7. pagal savo kompetenciją vykdo teisminio bendradarbiavimo su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis užduotis;
 8. jie taip pat atlieka ir kitas įstatyme nustatytas užduotis.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKroatijos Respublikos municipaliniai teismai

Apygardos teismai (županijski sudovi)

 1. jie nagrinėja apeliacinius skundus dėl municipalinių teismų sprendimų, išskyrus atvejus, kai įstatyme numatyta kitaip,
 2. nagrinėti bylas visų pirma tada, kai jų kompetenciją nustato teisės aktai,
 3. vykdo tyrimus ir notarines drausmines procedūras, susijusias su drausminiais pažeidimais, ir priima sprendimą dėl pažeidimo pirmosios instancijos teisme, kai to reikalaujama pagal teisės aktus,
 4. priima sprendimus dėl apeliacinių skundų dėl drausminių procedūrų dėl nesąžiningumo vykdant notarų funkcijas, jei tai numatyta teisės aktuose,
 5. jie teikia tarptautinę teisinę pagalbą jų jurisdikcijai priklausančiose bylose;
 6. jos vykdo tarptautinio teisminio bendradarbiavimo veiklą su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis jų jurisdikcijai priklausančiose bylose, išskyrus pažeidimų bylas,
 7. vykdyti užsienio baudžiamojo teismo sprendimą;
 8. jie taip pat atlieka ir kitas įstatyme nustatytas užduotis.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKroatijos apygardų teismai


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 29/10/2019