Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Τακτικά δικαστήρια - Ιρλανδία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων στην Ιρλανδία.


Τακτικά δικαστήρια

Το δικαστικό σύστημα στην Ιρλανδία έχει τις ρίζες του στο Σύνταγμα του 1922 το οποίο προέβλεπε τη σύσταση νέων δικαστηρίων προς αντικατάσταση όσων είχαν ιδρυθεί υπό τη βρετανική διοίκηση. Τα νέα δικαστήρια συστάθηκαν το 1924 δυνάμει του νόμου του 1924 περί δικαστηρίων με τον οποίο θεσπίστηκε η νομική βάση για το δικαστικό σύστημα.

Τα σύγχρονα δικαστήρια συστάθηκαν δυνάμει του νόμου του 1961 περί δικαστηρίων (θεσμοθέτηση και σύσταση) βάσει του άρθρου 34 του Συντάγματος που θεσπίστηκε από τον ιρλανδικό λαό το 1937.

Τα άρθρα 34 έως 37 του Συντάγματος πραγματεύονται την απονομή δικαιοσύνης εν γένει. Στο άρθρο 34.1 αναφέρεται ότι «Η δικαιοσύνη απονέμεται από δικαστήρια που συστήνονται με νόμο». Σύμφωνα με το Σύνταγμα το δικαστικό σύστημα περιλαμβάνει ένα δικαστήριο τελευταίου βαθμού, το Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court), και δικαστήρια πρώτου βαθμού στα οποία περιλαμβάνονται το Ανώτερο Δικαστήριο (High Court), με πλήρη δικαιοδοσία σε όλες τις ποινικές και αστικές υποθέσεις, και δικαστήρια περιορισμένης δικαιοδοσίας, τα Κομητειακό Δικαστήριο (Circuit Court) και Περιφερειακό Δικαστήριο (District Court), τα οποία εδρεύουν στις περιφέρειες.

Πολιτικά δικαστήρια

Το Ανώτατο Δικαστήριο

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατο Δικαστήριο (Supreme Court) λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο για όλες τις αποφάσεις του Ανώτερου Δικαστηρίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει επίσης αρμοδιότητα να εκδικάζει αναιρέσεις κατά αποφάσεων του Ποινικού Εφετείου (Court of Criminal Appeal) στην περίπτωση που το Ποινικό Εφετείο ή ο Γενικός Εισαγγελέας πιστοποιούν ότι η απόφαση εμπεριέχει νομικό ζήτημα ύψιστης δημόσιας σημασίας και ότι είναι ευκταίο προς το κοινό συμφέρον να εκδικαστεί η αναίρεση από το Ανώτατο Δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να αποφανθεί για νομικό ζήτημα το οποίο του υποβάλλεται από το Κομητειακό Δικαστήριο. Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει την εξουσία να αποφαίνεται για το κατά πόσον ένα νομοσχέδιο (ή κάποια διάταξη ή διατάξεις του), το οποίο έχει ψηφιστεί και από τα δύο Σώματα του Κοινοβουλίου (Oireachtas) και έχει υποβληθεί προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Ιρλανδίας πριν αρχίσει να ισχύει, είναι αντισυνταγματικό, σε σχέση με ζήτημα το οποίο παραπέμπεται στο δικαστήριο από τον Πρόεδρο. Στην περίπτωση που προκύπτει ζήτημα μόνιμης ανικανότητας του Προέδρου αυτό το ζήτημα εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Οι αναιρέσεις ή άλλα ζητήματα εκδικάζονται από πέντε δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου εκτός εάν ο Πρόεδρος (Chief Justice) ορίσει ότι οποιαδήποτε αναίρεση ή άλλο ζήτημα (πλην των θεμάτων που αφορούν το Σύνταγμα) πρέπει να εκδικαστεί από τρεις δικαστές. Το δικαστήριο μπορεί να συνέλθει σε περισσότερα του ενός τμήματα ταυτοχρόνως.

Το Ανώτερο Δικαστήριο

Σύμφωνα με το Σύνταγμα το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτερο Δικαστήριο (High Court) έχει πλήρη αρχική δικαιοδοσία και εξουσία να αποφαίνεται επί παντός ζητήματος, νομικού ή πραγματικού, αστικού ή ποινικού. Το Ανώτερο Δικαστήριο έχει αποκλειστική δικαιοδοσία σε ζητήματα που αφορούν την υιοθεσία παιδιών και τις αιτήσεις έκδοσης. Η αρμοδιότητα του Ανώτερου Δικαστηρίου επεκτείνεται στο θέμα της εγκυρότητας νόμου από συνταγματική άποψη (εκτός εάν ο νόμος έχει ήδη παραπεμφθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο από τον Πρόεδρο της Ιρλανδίας). Οι περισσότερες υποθέσεις του Ανώτερου Δικαστηρίου εκδικάζονται από ένα μόνο δικαστή, παρά το γεγονός ότι υπάρχει η πρόβλεψη ότι ορισμένα ζητήματα όπως οι αγωγές για συκοφαντική δυσφήμιση, η σωματική βλάβη ή η παράνομη κατακράτηση εκδικάζονται από ένα δικαστή, ο οποίος επικουρείται από σώμα ενόρκων. Υποθέσεις εξαιρετικής σημασίας μπορούν ενδεχομένως να εκδικαστούν από δύο ή περισσότερους δικαστές οι οποίοι συνεδριάζουν ως τμήμα (Divisional Court).

Το Ανώτερο Δικαστήριο λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο για τις αποφάσεις που εκδίδει το Κομητειακό Δικαστήριο σε αστικές υποθέσεις. Πέραν της αρμοδιότητας εφετείου για τις προσφυγές που ασκούνται κατά των αποφάσεων επί αστικών θεμάτων του Κομητειακού Δικαστηρίου, το Ανώτερο Δικαστήριο έχει εξουσία αναθεώρησης των αποφάσεων όλων των ιεραρχικά κατώτερων δικαστηρίων με την έκδοση απόφασης εκτέλεσης, απαγόρευσης και αναίρεσης (Mandamus, Prohibition και Certiorari). Αυτές οι αποφάσεις δεν αφορούν την ουσία της απόφασης των κατώτερων δικαστηρίων αλλά το ζήτημα του κατά πόσον υπήρξε υπέρβαση αρμοδιότητας.

Το Ανώτερο Δικαστήριο μπορεί να αποφαίνεται για νομικά ζητήματα που υποβάλλονται από το Περιφερειακό Δικαστήριο. Ασχολείται επίσης με τις αιτήσεις αποφυλάκισης όταν ο κατηγορούμενος κατηγορείται για φόνο ή όταν ο κατηγορούμενος ζητεί την αλλαγή των όρων που έχουν επιβληθεί από το Περιφερειακό Δικαστήριο.

Κανονικά η έδρα του Ανώτερου Δικαστηρίου για την εκδίκαση αρχικών αγωγών ευρίσκεται στο Δουβλίνο. Συνεδριάζει επίσης σε διάφορα επαρχιακά δικαστήρια για να αποφανθεί σε πρώτο βαθμό επί αγωγών αποζημιώσεως για θανατηφόρες σωματικές βλάβες. Το High Court on Circuit εκδικάζει προσφυγές κατά αποφάσεων του Κομητειακού Δικαστηρίου σε επαρχιακά δικαστήρια.

Το Κομητειακό Δικαστήριο

Η πολιτική δικαιοδοσία του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚομητειακού Δικαστηρίου (Circuit Court) είναι περιορισμένη εκτός εάν όλα τα μέρη συναινέσουν, οπότε η δικαιοδοσία είναι απεριόριστη. Το όριο της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου σε αγωγές που αφορούν συμβάσεις, συμφωνίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή πώλησης επί πιστώσει και αδικοπραξίες ανέρχεται σε 38.092,14 ευρώ.

Το Κομητειακό Δικαστήριο έχει αρμοδιότητα σε κληρονομικές διαφορές και διαφορές που αφορούν την κυριότητα και επικαρπία ακινήτων εφόσον η φορολογητέα αξιολόγηση της ιδιοκτησίας δεν υπερβαίνει τις 253,95 ευρώ. Το Κομητειακό Δικαστήριο έχει αρμοδιότητα σε διαφορές οικογενειακού δικαίου συμπεριλαμβανομένου του δικαστικού χωρισμού, του διαζυγίου, της ακυρότητας και εφέσεων από το Περιφερειακό Δικαστήριο.

Οι αστικές υποθέσεις στο Κομητειακό Δικαστήριο εκδικάζονται από ένα δικαστή χωρίς ενόρκους. Λειτουργεί ως εφετείο για αποφάσεις του Περιφερειακού Δικαστηρίου σε αστικές και ποινικές υποθέσεις. Η προσφυγή λαμβάνει τη μορφή αναψηλάφησης και η απόφαση του Κομητειακού Δικαστηρίου είναι οριστική και ανέκκλητη.

Το Κομητειακό Δικαστήριο έχει επίσης αρμοδιότητα σε όλες τις υποθέσεις αίτησης για τη χορήγηση νέων αδειών πώλησης οινοπνευματωδών προς κατανάλωση και έχει αρμοδιότητα δευτεροβάθμιου δικαστηρίου για τις αποφάσεις δικαστηρίων, όπως αυτές που εκδίδει ο Διευθυντής ερευνών σε θέματα ισότητας (Director of Equality Investigation).

Το Περιφερειακό Δικαστήριο

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠεριφερειακό Δικαστήριο (District Court) έχει περιορισμένη και τοπική δικαιοδοσία. Σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου έχει την εξουσία να εκδίδει αποφάσεις διατροφής, αποκλεισμού από την οικογενειακή στέγη, επιμέλειας, επικοινωνίας και αναγνώρισης πατρότητας.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο έχει αρμοδιότητα να εκδικάζει αστικές υποθέσεις που θεμελιώνονται σε σύμβαση, σε συμφωνίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή πώλησης επί πιστώσει, σε αδικοπραξία και σε μη καταβολή μισθώματος ή παράνομη κατακράτηση αγαθών, όταν η αξία της απαίτησης δεν υπερβαίνει τις 6.348,69 ευρώ. Έχει επίσης αρμοδιότητα για την εν γένει εκτέλεση αποφάσεων εξόφλησης χρεών οποιουδήποτε δικαστηρίου, αρμοδιότητα για μεγάλο αριθμό χορήγησης αδειών, όπως για παράδειγμα πώληση αλκοολούχων και αρμοδιότητα όσον αφορά αιτήσεις για εκ προθέσεως ζημίες όταν το απαιτούμενο ποσό δεν υπερβαίνει τις 6.348,69 ευρώ.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο συνεδριάζει σε 24 περιφέρειες όλης της χώρας. Εν γένει, η δωσιδικία για κάποια συγκεκριμένη υπόθεση εξαρτάται από τον τόπο στον οποίο συνήφθη η σύμβαση, ή από τον τόπο διαμονής ή άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εναγομένου ή στις υποθέσεις χορήγησης αδειών, από τον τόπο στον οποίο ευρίσκονται οι εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια.

Ποινικά δικαστήρια

Ανώτατο Δικαστήριο

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατο Δικαστήριο (Supreme Court) εκδικάζει αναιρέσεις κατά αποφάσεων του Ποινικού Εφετείου (Court of Criminal Appeal) σε υποθέσεις που εμπεριέχουν νομικά ζητήματα ύψιστης δημόσιας σημασίας.

Ποινικό Εφετείο

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠοινικό Εφετείο (Court of Criminal Appeal) εκδικάζει εφέσεις που υποβάλλουν καταδικασθέντες κατά αποφάσεων του Κομητειακού Δικαστηρίου, του Κεντρικού Ποινικού Εφετείου (Central Criminal Court) και του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου (Special Criminal Court).

Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕιδικό Ποινικό Δικαστήριο (Special Criminal Court) συστάθηκε για την εκδίκαση αξιόποινων πράξεων σε περιπτώσεις όπου τα τακτικά δικαστήρια αδυνατούν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης. Στη σύνθεση του δικαστηρίου συμμετέχουν τρεις δικαστές χωρίς ενόρκους.

Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚεντρικό Ποινικό Δικαστήριο (Central Criminal Court) είναι το ποινικό τμήμα του Ανώτερου Δικαστηρίου. Εκδικάζει σοβαρά ποινικά αδικήματα, όπως ανθρωποκτονία, βιασμό, προδοσία και πειρατεία και ποινικές δίκες δυνάμει του νόμου περί ανταγωνισμού του 2002. Στη σύνθεσή του συμμετέχει δικαστής και σώμα ενόρκων.

Κομητειακό Ποινικό Δικαστήριο

Το Κομητειακό Ποινικό Δικαστήριο (Circuit Criminal Court) εκδικάζει αξιόποινες πράξεις πλην αυτών που εκδικάζονται από το Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο. Στη σύνθεσή του συμμετέχει δικαστής και σώμα ενόρκων και λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο για τις αποφάσεις του Περιφερειακού Δικαστηρίου.

Περιφερειακό Δικαστήριο

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠεριφερειακό Δικαστήριο (District Court) εκδικάζει πταίσματα (ως επί το πλείστον νομοθετημένα) και ορισμένα πλημμελήματα. Στη σύνθεσή του συμμετέχει μόνο ένας δικαστής.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/03/2017