Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Τακτικά δικαστήρια - Λεττονία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων της Λεττονίας.


Τακτικά δικαστήρια: εισαγωγή

Στη Λετονία τη δικαστική εξουσία ασκούν τα δημοτικά και επαρχιακά δικαστήρια, τα περιφερειακά δικαστήρια και το Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι αστικές και ποινικές υποθέσεις εκδικάζονται στη Λετονία από 40 δικαστήρια, τα οποία κατανέμονται σε τρεις βαθμούς: υπάρχουν 34 δημοτικά ή επαρχιακά δικαστήρια (rajonu vai pilsētu tiesas), πέντε περιφερειακά δικαστήρια (apgabaltiesas) και το Ανώτατο Δικαστήριο (Augstākā tiesa).

Τα δημοτικά και επαρχιακά δικαστήρια της Λετονίας είναι τα ακόλουθα:

 1. Εντός της δικαστικής περιφέρειας του περιφερειακού δικαστηρίου της Kurzeme (Kurzemes apgabaltiesa):
 • επαρχιακό δικαστήριο της Kuldīga (Kuldīgas rajona tiesa)
 • δημοτικό δικαστήριο της Liepāja (Liepājas tiesa)
 • επαρχιακό δικαστήριο της Saldus (Saldus rajona tiesa)
 • επαρχιακό δικαστήριο της Talsi (Talsu rajona tiesa)
 • δημοτικό δικαστήριο της Ventspils (Ventspils tiesa)
 1. Εντός της δικαστικής περιφέρειας του περιφερειακού δικαστηρίου της Latgale (Latgales apgabaltiesa):
 • επαρχιακό δικαστήριο της Balvi (Balvu rajona tiesa)
 • δημοτικό δικαστήριο της Daugavpils (Daugavpils tiesa)
 • επαρχιακό δικαστήριο της Krāslava (Krāslavas rajona tiesa)
 • επαρχιακό δικαστήριο της Ludza (Ludzas rajona tiesa)
 • επαρχιακό δικαστήριο της Preiļi (Preiļu rajona tiesa)
 • δημοτικό δικαστήριο της Rēzekne (Rēzeknes tiesa)
 1. Εντός της δικαστικής περιφέρειας του περιφερειακού δικαστηρίου της Ρίγας (Rīgas apgabaltiesa):
 • δημοτικό δικαστήριο της Jūrmala (Jūrmalas pilsētas tiesa)
 • επαρχιακό δικαστήριο της Ogre (Ogres rajona tiesa)
 • κεντρικό επαρχιακό δικαστήριο της πόλης της Ρίγας, (Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa)
 • επαρχιακό δικαστήριο της πόλης της Ρίγας (Kurzeme) (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa)
 • επαρχιακό δικαστήριο της πόλης της Ρίγας (Latgale) (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)
 • επαρχιακό δικαστήριο της πόλης της Ρίγας (Vidzeme) (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)
 • επαρχιακό δικαστήριο της πόλης της Ρίγας (Zemgale) (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa)
 • επαρχιακό δικαστήριο (βόρειος τομέας) της πόλης της Ρίγας (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)
 • επαρχιακό δικαστήριο της Ρίγας (Rīgas rajona tiesa)
 • δημοτικό δικαστήριο της Sigulda (Siguldas tiesa)
 1. Εντός της δικαστικής περιφέρειας του περιφερειακού δικαστηρίου της Vidzeme (Vidzemes apgabaltiesa):
 • επαρχιακό δικαστήριο της Alūksne (Alūksnes rajona tiesa)
 • επαρχιακό δικαστήριο της Cēsis (Cēsu rajona tiesa)
 • επαρχιακό δικαστήριο της Gulbene (Gulbenes rajona tiesa)
 • επαρχιακό δικαστήριο της Limbaži (Limbažu rajona tiesa)
 • επαρχιακό δικαστήριο της Madona (Madonas rajona tiesa)
 • επαρχιακό δικαστήριο της Valka (Valkas rajona tiesa)
 • επαρχιακό δικαστήριο της Valmiera (Valmieras rajona tiesa)
 1. Εντός της δικαστικής περιφέρειας του περιφερειακού δικαστηρίου της Zemgale (Zemgales apgabaltiesa):
 • επαρχιακό δικαστήριο της Aizkraukle (Aizkraukles rajona tiesa)
 • επαρχιακό δικαστήριο της Bauska (Bauskas rajona tiesa)
 • επαρχιακό δικαστήριο της Dobele (Dobeles rajona tiesa)
 • δημοτικό δικαστήριο της Jelgava (Jelgavas tiesa)
 • επαρχιακό δικαστήριο της Jēkabpils (Jēkabpils rajona tiesa)
 • επαρχιακό δικαστήριο της Tukums (Tukuma rajona tiesa),

Οι διοικητικές υποθέσεις εκδικάζονται από:

 • το επαρχιακό διοικητικό δικαστήριο (Administratīvā rajona tiesa)
 • το περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο (Administratīvā apgabaltiesα)
 • το τμήμα διοικητικών υποθέσεων της Γερουσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments).

Η κατά τόπον αρμοδιότητα του επαρχιακού διοικητικού δικαστηρίου και του περιφερειακού διοικητικού δικαστηρίου καλύπτει το σύνολο της διοικητικής επικράτειας της Λετονίας σε κάθε περίπτωση. Το επαρχιακό διοικητικό δικαστήριο περιλαμβάνει πέντε έδρες, μία σε κάθε δικαστική περιφέρεια, δηλαδή μία έδρα σε καθεμία από τις ακόλουθες πόλεις: Ρίγα, Jelgava, Rēzekne, Valmiera και Liepāja.

Καθ᾽ ύλην αρμοδιότητα

Βάσει του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμου περί ποινικής δικονομίας, τα δημοτικά ή επαρχιακά δικαστήρια εκδικάζουν όλες τις ποινικές υποθέσεις ως πρωτοβάθμια δικαστήρια. Το επαρχιακό δικαστήριο της πόλης της Ρίγας (Vidzeme) είναι αρμόδιο ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο για ποινικές υποθέσεις οι οποίες αφορούν κρατικό απόρρητο. Έφεση κατά απόφασης επαρχιακού ή δημοτικού δικαστηρίου (apelācija) εκδικάζεται από περιφερειακό δικαστήριο, το οποίο ενεργεί ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Αίτηση αναίρεσης (kasācija) μπορεί να υποβληθεί κατά απόφασης οποιουδήποτε κατώτερου δικαστηρίου ενώπιον της Γερουσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Στα δημοτικά ή επαρχιακά δικαστήρια, οι ποινικές υποθέσεις εκδικάζονται από έναν και μόνο δικαστή. Εάν η ποινική υπόθεση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, ο πρόεδρος του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου μπορεί να ορίσει ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί από τριμελή σύνθεση δικαστών του εν λόγω δικαστηρίου. Οι προσφυγές σε ποινικές υποθέσεις, είτε πρόκειται για έφεση είτε για αίτηση αναίρεσης, εκδικάζονται από πολυμελή σύνθεση δικαστών.

Βάσει του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμου περί πολιτικής δικονομίας, οι υποθέσεις εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό από επαρχιακό ή δημοτικό δικαστήριο, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες ο νόμος προβλέπει ότι εκδικάζονται από περιφερειακό δικαστήριο. Απαιτήσεις οι οποίες αφορούν μη αμφισβητούμενη εκτέλεση υποχρεώσεων (bezstrīdus piespiedu izpildīšana) και εκτέλεση υποχρεώσεων κατόπιν δικαστικής όχλησης (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība) εξετάζονται από την υπηρεσία κτηματολογίου του οικείου επαρχιακού ή δημοτικού δικαστηρίου. Τα περιφερειακά δικαστήρια εκδικάζουν τις ακόλουθες υποθέσεις ως πρωτοβάθμια δικαστήρια:

 • διαφορές οι οποίες αφορούν την κυριότητα ακινήτου, με εξαίρεση τον χωρισμό της περιουσίας των συζύγων
 • ενοχικές διαφορές, εάν το ποσό της απαίτησης υπερβαίνει τα LVL 150 000
 • διαφορές που αφορούν την προστασία δικαιωμάτων επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και γεωγραφικών ενδείξεων
 • διαφορές που αφορούν αφερεγγυότητα και εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με τον νόμο περί πολιτικής δικονομίας, εάν μια υπόθεση συνδυάζει περισσότερες απαιτήσεις, εκ των οποίων ορισμένες υπάγονται στη δικαιοδοσία επαρχιακού ή δημοτικού δικαστηρίου ενώ άλλες υπάγονται στη δικαιοδοσία περιφερειακού δικαστηρίου, ή εάν ένα δημοτικό ή επαρχιακό δικαστήριο έκανε δεκτή ανταπαίτηση η οποία υπάγεται στη δικαιοδοσία περιφερειακού δικαστηρίου, η υπόθεση εκδικάζεται από το περιφερειακό δικαστήριο. Το περιφερειακό δικαστήριο της Ρίγας είναι αρμόδιο ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο να επιλαμβάνεται αστικών υποθέσεων οι οποίες αφορούν κρατικό απόρρητο. Στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο οι αστικές υποθέσεις εκδικάζονται από έναν και μόνο δικαστή, ενώ σε δεύτερο βαθμό (έφεση ή αίτηση αναίρεσης) εκδικάζονται από πολυμελή σύνθεση δικαστών.

Υποθέσεις οι οποίες αφορούν διοικητικές παραβάσεις εκδικάζονται από επαρχιακά ή δημοτικά δικαστήρια και από περιφερειακά δικαστήρια τα οποία έχουν αρμοδιότητα σε αστικές και ποινικές υποθέσεις. Βάσει του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρολετονικού κώδικα διοικητικών παραβάσεων, απόφαση εκδοθείσα από ανώτερη αρχή μπορεί να προσβληθεί ενώπιον επαρχιακού ή δημοτικού δικαστηρίου. Απόφαση δικαστή επαρχιακού ή δημοτικού δικαστηρίου μπορεί να προσβληθεί ενώπιον περιφερειακού δικαστηρίου, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητώς στον λετονικό κώδικα διοικητικών παραβάσεων. Δεν ασκείται προσφυγή κατά απόφασης δευτεροβάθμιου δικαστηρίου σε υπόθεση που αφορά διοικητική παράβαση, η δε απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της.

Βάσει του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμου περί διοικητικής δικονομίας, οι διοικητικές υποθέσεις εξετάζονται σε πρώτο βαθμό σε έδρα του επαρχιακού διοικητικού δικαστηρίου, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά. Εάν η υπόθεση εκδικάζεται από το επαρχιακό διοικητικό δικαστήριο σε πρώτο βαθμό και το συγκεκριμένο δικαστήριο πρέπει να ελέγξει πληροφορίες οι οποίες αφορούν κρατικό απόρρητο, η υπόθεση εκδικάζεται στην έδρα του επαρχιακού διοικητικού δικαστηρίου στη Ρίγα. Εάν ο νόμος ορίζει ότι διοικητικές υποθέσεις δεν εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό από το επαρχιακό διοικητικό δικαστήριο, αλλά από το περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο ή από το τμήμα διοικητικών υποθέσεων της Γερουσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το σχετικό εισαγωγικό δικόγραφο πρέπει να κατατεθεί στο περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο ή στη Γερουσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ανάλογα με την περίπτωση. Διάδικος σε διοικητική δίκη μπορεί να ασκήσει έφεση κατά κύριας ή παρεπόμενης απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, εκτός εάν ο νόμος ορίζει ότι δεν επιτρέπεται η άσκηση έφεσης κατά της απόφασης ή επιτρέπεται μόνον η υποβολή αίτησης αναίρεσης. Απόφαση του επαρχιακού διοικητικού δικαστηρίου, η οποία δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ, μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του περιφερειακού διοικητικού δικαστηρίου. Διάδικος σε διοικητική δίκη μπορεί να υποβάλει αίτηση αναίρεσης κατά κύριας ή παρεπόμενης απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, εάν το δικαστήριο παρέβη ουσιαστικούς ή δικονομικούς κανόνες ή υπερέβη τη δικαιοδοσία του κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, οι διοικητικές υποθέσεις εκδικάζονται από μονομελή ή από πολυμελή σύνθεση δικαστών, ενώ στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο (έφεση ή αίτηση αναίρεσης) εκδικάζονται από πολυμελή σύνθεση δικαστών.

Βάσει του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμου περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το περιφερειακό δικαστήριο της Ρίγας εκδικάζει ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο τις ακόλουθες υποθέσεις οι οποίες αφορούν την έννομη προστασία εφευρέσεων σε αστικές διαφορές:

 • αποκατάσταση δικαιωμάτων σε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
 • αναγνώριση ακυρότητας διπλώματος ευρεσιτεχνίας
 • δικαιώματα προηγούμενης χρήσης
 • προσβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας
 • αναγνώριση μη προσβολής διπλώματος ευρεσιτεχνίας
 • παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης, συμβατικές διατάξεις άδειας εκμετάλλευσης ή τήρηση των εν λόγω διατάξεων
 • δικαίωμα αποζημίωσης λόγω αδυναμίας χρήσης της εφεύρεσης από το κοινό.

Βάσει του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμου περί σχεδίων ή υποδειγμάτων, το περιφερειακό δικαστήριο της Ρίγας εκδικάζει ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο τις ακόλουθες διαφορές οι οποίες αφορούν την έννομη προστασία σχεδίων ή υποδειγμάτων:

 • αναγνώριση δικαιωμάτων επί σχεδίου ή υποδείγματος
 • αναγνώριση της ακυρότητας καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος
 • παράνομη χρήση σχεδίου ή υποδείγματος (προσβολή σχεδίου ή υποδείγματος)
 • παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης, συμβατικές διατάξεις άδειας εκμετάλλευσης ή τήρηση των εν λόγω διατάξεων.

Το Ανώτατο Δικαστήριο περιλαμβάνει αφενός τη Γερουσία, η οποία διαθέτει τρία τμήματα (αστικών υποθέσεων, ποινικών υποθέσεων και διοικητικών υποθέσεων), και αφετέρου δύο τμήματα (αστικών υποθέσεων και ποινικών υποθέσεων). Τα τμήματα του Ανώτατου Δικαστηρίου εκδικάζουν εφέσεις κατά αποφάσεων που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό από περιφερειακά δικαστήρια. Η Γερουσία είναι το δικαστήριο το οποίο εκδικάζει αιτήσεις αναίρεσης καθ’ όλων των αποφάσεων επαρχιακών ή δημοτικών δικαστηρίων και περιφερειακών δικαστηρίων και ενεργεί ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο σε υποθέσεις που αφορούν αποφάσεις του Συμβουλίου της Κρατικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας (Valsts kontroles padome), οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 55 του νόμου περί κρατικής ελεγκτικής υπηρεσίας. Σε κάθε τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου οι υποθέσεις εκδικάζονται από τριμελή σύνθεση δικαστών. Στη Γερουσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου οι υποθέσεις εκδικάζονται από τριμελή σύνθεση δικαστών ή, σε ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες ορίζονται στον νόμο, από διευρυμένη σύνθεση.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Όνομα και URL της βάσης δεδομένων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠύλη των εθνικών δικαστηρίων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑνώτατο Δικαστήριο

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της βάσης δεδομένων

Στην πύλη των εθνικών δικαστηρίων περιέχεται επιλογή αποφάσεων οι οποίες εκδόθηκαν σε αστικές και ποινικές υποθέσεις όλων των τακτικών δικαστηρίων, καθώς και αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ενότητες Tiesu nolēmumi («Δικαστικές αποφάσεις») και E-Pakalpojumi («Ηλεκτρονικές υπηρεσίες»).

Στην πύλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου περιέχεται αρχείο νομολογίας με αποφάσεις της Γερουσίας επί συγκεκριμένων θεμάτων και με συλλογές νομολογίας. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα Tiesu informācija («Δικαστικές πληροφορίες»).

Πλαίσιο

Τόσο οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην πύλη των εθνικών δικαστηρίων, όσο και οι αποφάσεις της Γερουσίας και οι συλλογές νομολογίας που δημοσιεύονται στην πύλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, είναι επί του παρόντος διαθέσιμες μόνον στα λετονικά.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/05/2015